Άρθρο 02: Διασφάλιση περιεχομένου των προσυσκευασμέμων τροφίμων και ποτών

Για τη διασφάλιση του περιεχομένου των προσυσκευασμέμων τροφίμων και ποτών από οποιαδήποτε μεταβολή τους, οι προσυσκευασίες πρέπει να είναι ασφαλισμένες από τον παραγωγό- συσκευαστή (με πώμα ασφαλείας, ταινία ασφαλείας κλπ.), κατά τρόπο ώστε οποιαδήποτε παρέμβαση στο περιεχόμενό τους, να προκαλεί οπωσδήποτε την καταστροφή της προσυσκευασίας ή χαρακτηριστικών στοιχείων επισήμανσης του παραγωγού – συσκευαστή.

 • Υ.Γ.
  Είναι σκόπιμο νομίζω να θυμίσω, για τους νεώτερους κυρίως, ότι πριν κάπου 50 χρόνια στο Αιγάλεω είχε ανακαλυφθεί «εργοστάσιο» νόθευσης ουΐσκυ.
  «Εργοστάσιο» γιατί ήταν 500 μ2 υπόγειο, όπου εργάζονταν καμμιά εκατοστή άτομα!
  Έκαναν το εξής:
  Τρυπούσαν την «μολυβήθρα» με σύριγγα, τραβούσαν 20-30% ουΐσκυ και το αντικαθιστούσαν με τσάϊ, που είναι ομοιόχρωμο…
  Από 4-5 μπουκάλια «κατασκεύαζαν» ένα ακόμα!
  Μετά από αυτό (και μόνο για την Ελλάδα νομίζω) καθιερώθηκε να μπαίνει κάτω από την «μολυβήθρα» το σύστημα με την πλαστική μπίλια που δεν επιτρέπει τέτοιου είδους νοθεία.

 • Ασαφής ο όρος «Διασφάλιση περιεχομένου»
  Τί είδους διασφάλιση;
  Του όγκου, του βάρους, της ποιότητας;
  Πολύ αόριστο είναι.