Άρθρο 86 Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής

1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων του παρόντος νόμου η υποβολή της αίτησης υπαγωγής και των συνοδευτικών της στοιχείων και δικαιολογητικών δύνανται να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι την 08/10/2018. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να παραταθεί η παραπάνω προθεσμία υπαγωγής.

2. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, μειώνεται:

α) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως την 08/02/2017.
β) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 09/02/2017 έως την 08/08/2017.

3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, αυξάνεται:
α) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 09/08/2017 έως την 08/02/2018.
β) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος μετά την 09/02/2018.

4. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 μείωση του προστίμου δεν ισχύει σε περίπτωση που πριν την ημερομηνία υπαγωγής εντοπιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές/ αλλαγές χρήσης από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή το ενιαίο ειδικό πρόστιμο όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, αυξάνεται σε κάθε περίπτωση κατά 20%, στις δε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 84, αυξάνεται κατά 40%.

5. Σε περίπτωση που για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες προσαρμογής:
α) βάσει της απόφασης της Επιτροπής ελέγχου αυθαίρετων κατασκευών για λόγους προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 99 ή
β) βάσει της απόφασης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Περιφερειακού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε διατηρητέα κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 100,
το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, μειώνεται κατά 50%, εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση της Επιτροπής ή των Συμβουλίων ότι οι εργασίες προσαρμογής υλοποιήθηκαν προσηκόντως.

6. Σε περίπτωση που για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης με βάση την εκπονηθείσα στατική μελέτη μηχανικού που προβλέπεται στην περ. 8 του άρθρου 83, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, μειώνεται κατά:
α) 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3
β) 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2
γ) 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1,
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 • 4 Οκτωβρίου 2016, 14:29 | Τριαντάφυλλος Σφυρής, πολιτικός μηχανικός

  Συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους οτι δεν θα πρεπει να υπάρχουν καταληκτικές προθεσμίες και οτι πρέπει να παραταθεί επ’αόριστον η δυνατότητα υπαγωγής στον εν λόγω νόμο για υπερβάσεις δόμησης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 28.07.2011. Δεν είναι δυνατόν να καταδικάζουμε πολίτες, οι οποίοι αγνοούν ότι τα ακίνητά τους χρήζουν τακτοποιήσεως. Από την στιγμή που θεσπίστηκε η απαίτηση βεβαίωσης περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων κατά τις μεταβιβάσεις, αργά η γρήγορα όλα τα αυθαίρετα θα δηλωθούν.

  Οι καταληκτικές ημερομηνίες εξυπηρετούν μόνο εισπρακτικούς λόγους. Ο 4014 βιάζονταν να μαζέψει λεφτά μέσα σε 4 μήνες και είχε βάλει ημερομηνία τον Νοέμβριο του 2011!! Οι συνεχείς παρατάσεις του 4014 και του 4178 δείχνουν πόσο ανεδαφικές ήταν όλες οι καταληκτικές ημερομηνίες. Ας μην επαναληφθεί το λάθος.Οι ιδιοκτήτες από δεύτερο χέρι (αγοραστές, κληρονόμοι, δωρεαποδόχοι, κλπ) δεν μπορούν να ξέρουν οτι ο προκάτοχός τους έκανε κάποιας μορφής αυθαρεσία. Ούτε ειναι λογικό και δίκαιο να αναγκστούν να φωνάξουν (και φυσικά να πληρώσουν) μηχανικό για να κάνει προληπτικό έλεγχο στα καλά καθούμενα. Όταν όμως θα μεταβιβάσουν το ακίνητο, θα το κάνουν και θα είναι λογικό και δίκαιο.

 • 1 Οκτωβρίου 2016, 18:55 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Να παραταθεί επ’αόριστον η δυνατότητα υπαγωγής στον εν λόγω νόμο για υπερβάσεις δόμησης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 28.07.2011 . Δεν είναι δυνατόν να καταδικάζουμε πολίτες, οι οποίοι αγνοούν ότι τα ακίνητά τους χρήζουν τακτοποιήσεως.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2016, 20:51 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Παρ.1 Γενική πρόταση είναι να μην έχει καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής ο νόμος καθ’ ότι έχει θέσει ως όριο κατασκευής πριν την 28/7/2011. Η δυνατότητα υπαγωγής θα πρέπει να είναι συνυφασμένη με τη διαδικασία έκδοσης ταυτότητας κτιρίου και με τα χρονικά περιθώρια που αυτή ορίζει.
  Παρ.2-3-4 Η έκπτωση ή η προσαύξηση ανάλογα με το 6μηνο υπαγωγής κρίνεται αρνητικά με την λογική ότι ενώ από το 2011 (1ος νόμος τακτοποίησης) κάποιοι δεν έχουν υπαχθεί, εντούτοις αντιμετωπίζονται ευνοϊκά ενώ αντιθέτως αυτοί που έχουν ολοκληρώσει χάνουν τη δυνατότητα. Επίσης κάποιοι που θα αργήσουν να υπαχθούν για οικονομικούς λόγους αντιμετωπίζονται αρνητικά. Η διαδικασία οριοθετείται και από το χρόνο έκδοσης υπουργικών αποφάσεων, και διευκρινιστικών εγκυκλίων. Σε περίπτωση παράτασης ισχύος του νόμού θα συνεχίσει να αυξάνεται η επιβάρυνση; Πρόβλημα θα δημιουργηθεί και σε περιπτώσεις κληρονομιών τέτοιων κατασκευών. Επίσης οι όποιες εκπτώσεις χάνονται σε περίπτωση εντοπισμού από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Πως θα φαίνεται αυτό στο ηλεκτρονικό σύστημα υπαγωγής;

 • 26 Σεπτεμβρίου 2016, 20:59 | giolanda

  θεωρώ ότι το συγκεκριμένο άρθρο φανερώνει επιπλέον την εισπρακτική διάθεση του κράτους. Τα πρόστιμα πρέπει να είναι ενιαία για όλα τα εξάμηνα και όσοι έχουν σκοπό (και τη δυνατότητα) να ενταχθούν όποτε θελήσουν. οι καιροί είναι χαλεποί για να επαυξάνονται επιπλέον τα πρόστιμα μετά το πέρας του ενός έτους. η αύξηση των προστίμων θα αποτρέψει καποιους από την τακτοποίηση. Επίσης πρεπει να υπάρξει μείωση και συμψηφισμός του προστίμου για ενεργειακή αναβάθμιση.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2016, 21:53 | Σ.Π.

  παραγρ. 6-ΑΔΙΚΟ, αν δεν θεσπιστούν αντίστοιχες διατάξεις και για νόμιμα κτίσματα που θέλουν να κάνουν διάφορες εργασίες.
  ΑΛΛΩΣ, πριμοδοτούνται εμμέσως τα αυθαίρετα σε βάρος των νομοταγών πολιτών. 14-9-16 Επιμέλεια παρουσίασης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ι. ΚΛΑΔΑΚΗΣ, πολ. μηχαν. ΑΠΘ Σελ. 63 από 100

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 07:29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ

  ΑΡΘΡΟ 86
  Η αύξηση του προστίμου μετά την 9-8-2017 ίσως είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ρύθμιση αυθαιρέτων

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 17:53 | Γιώργος Z.

  Σε πόλεις όπως το Ηράκλειο όπου κυριαρχούν τα αυθαίρετα λόγο ανεπαρκείς χειρισμών παλαιότερων τοπικών αρχών και μηχανικών, μία επιπλέον μέριμνα θα καθιστούσε το νομοσχέδιο δίκαιο.
  Κρίνετε ανώφελο να επιβληθούν σε ολόκληρη την πόλη πρόστιμα τα οποία δεν θα πληρωθούν, λόγο ύψους και αισθήματος δικαιοσύνης. Μία κατεδάφιση ολόκληρης της πόλης βρίσκεται εκτός πραγματικότητας, όμως για να επιτυχή το νομοσχέδιο χρειάζεται υποστήριξη από ευρύ φάσμα πληθυσμού (Αθηνά/Θεσσαλονίκη/Ηράκλειο/Πάτρα/Λάρισα).

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 14:41 | Γιάννης Γκούμας (Αρχιτέκτων)

  Να επεκταθεί η έκπτωση του 50% από μορφολογικές επεμβάσεις σε διατηρητέα κτίσματα και σε ρυθμίσεις κτισμάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς.

  Να διευκρινιστεί αν πολλαπλές βελτιώσεις (μορφολογική, στατική, ενεργειακή) έχουν αθροιστική μείωση προστίμου, γίνεται γινόμενο μειώσεων ή θα προβλέπεται κάτι διαφορετικό.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 13:50 | Γιάννης Γκούμας (Αρχιτέκτων)

  Δεν υπάρχει λογική στην τιμωρία αν το κράτος σε βρει πριν το δηλώσεις Χ% παραπάνω πρόστιμο.
  Πρέπει να υπάρξει δυνατότητα σε αυτούς που έχουν αυθαίρετα αλλά δεν έχουν εισόδημα σήμερα (άνεργοι, μισθοί 500€ και κάτω), να μπορούν να δηλώσουν ότι έχουν αυθαίρετο με φωτογραφίες και σκαρίφημα (τύπου παλιές αυτοψίες αυθαιρέτου της πολεοδομίας). Αυτοί ναι μεν ΔΕΝ θα μπορούν να μεταβιβάσουν πριν ρυθμίσουν το αυθαίρετο, αλλά πρέπει εφόσον ήταν συνεπείς, να μην τιμωρηθούν επειδή ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ!!!!

  Ταυτόχρονα το κράτος θα ξέρει ότι στο Χ μέρος υπάρχει ένα κτίριο 100τ.μ. και θα αποκτήσει μια πιο γρήγορη εικόνα του τι γίνεται στην επικράτεια.

  Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να αξιώσουν δικαίωμα έκπτωσης από την μέρα γνωστολποίησης του αυθαιρέτου.
  Δικαιολογητικά για αυτό θα πρέπει να είναι εύκολο να παραχθούν. Ενδεικτικά:
  1) τίτλοι ιδιοκτησίας
  2) παλιό τοπογραφικό + σκαρίφημα με σημερινό κτίσμα
  3) φωτογραφίες
  4) τεχνική έκθεση
  5) σκαρήφιμα εντοπισμού από την υπηρεσία θέασης στο κτηματολόγιο ή άλλη αεροφωτογραφιά

  Παράταση προθεσμιών, εφόσον προκύψει εύλογος ρυθμός δηλώσεων ή μεγάλος αριθμός γνωστοποιήσεων από ανέργους ή χαμηλά εισοδήματα

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 11:21 | Γώγου Κατερίνα

  Αρθρο 86, παρ.2
  Η έκπτωση 20% ισχύει αθροιστικά με αυτή του άρθρου 85 παρ.4 ;

  Άρθρο 86, παρ. 2,3
  Οι μειώσεις/αυξήσεις ισχύουν και για τις δηλώσεις που μεταφέρονται από το Ν4178/13;

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 15:27 | γεωργακοπουλος

  για τις περιπτωσεις κληρονωμιων ο χρονος για την υποβπλη της αιτησης υπαγωγης στο νομο να αρχιζει απο την ημερομηνια που ο κληρονομος θα αποδεχθει την κληρονομια και θα λαβει γνωση απο την βεβαιωση του μηχανικου για την υπαρξη αυθαιρετου και να οριζεται η διαρκεια του

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 14:53 | A.K.

  Είναι άδικο η έκπτωση 20% να ισχύσει μόνο για 4 μήνες, τουλάχιστον κάντε το 6 μήνες για να υπάρχει ίσος χρόνος και στις 4 περιόδους.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 19:59 | ΔΡΑΚΑκΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Επειδή το ένα τέταρτο του πληθυσμού είναι άνεργοι και για τον υπόλοιπο πληθυσμό ο μέσος όρος των μισθών τους είναι 500 Ευρώ , θα είναι πολύ δύσκολο να πληρώσει κάποιος τόσο το πρόστιμο και όσο καιτην αμοιβή του μηχανικού. Μια λύση θα είναι να συνδεθεί το υπουργείο περιβάλλοντος μέσω taxis με το Ε9 και όποιος έχει αυθαίρετη κατασκευή ή τμήμα αυτής να το δηλώνει στο Ε9 σε ειδική στήλη. Με την ύπαρξη προστίμου διατήρησης στο 20% του ΕΝΦΙΑ μέχρι να τακτοποιηθεί με αυτόν το νόμο, τότε θα λυθεί το πρόβλημα με την καταγραφή των αυθεραίτων και το πρόβλημα με τις κληρονομιές.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 21:14 | Δημήτρης Μπουνάκης

  Κατά την επίσκεψη του κ. Υπουργού στο Ηράκλειο τον περασμένο Ιούλιο, φανερή ήταν η διάθεσή του, όπως και του παρευρισκόμενου Βουλευτή κ. Ηγουμενίδη, η έκπτωση στο πρόστιμο νομιμοποίησης, για τις όχι ευπαθείς ομάδες, ότι θα ξεπερνούσε το 50%…Όμως βλέπουμε ότι το 20% (που άλλωστε υπήρχε ήδη) μέχρι την 8/2 και το άλλο 20% ,την έγκαιρης εξόφλησης, δίνει τελικά έκπτωση 36% .Ας γίνουν τουλάχιστον 25% και 25% αντίστοιχα ώστε να προκύψει ένα 43,75%, κάπως προσιτό για τους μικρομεσαίους- μη ανέργους κλπ που θέλουν να πληρώσουν αλλά δυσκολεύονται πάρα πολύ …

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 18:45 | ΝΙΚΟΛΑΣ

  Υπαρχουν περιπτωσεις οπου εχουν ξεκινησει εργασιες ενεργιακης αναβαθμισης συμφωνα με τον Ν.4178/2013 αρθρο 20 παρ.3.(Φεκ 2440/2014)
  Δεν πρεπει να ισχυσει η ιδια παραγραφος στο νεο νομο?? καθως αυτοι οι ιδιοκτητες εχουν υποστει σε εξοδα ??

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 17:29 | ΝΙΚΟΣ

  Παράγραφο 4
  Μάλλον γράφτηκε λάθος….. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 ενώ θα έπρεπε να λεει … παράγραφο 2 !!

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 16:25 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

  Στην περίπτωση εφ απαξ εξόφλησης έχουμε 20% έκπτωση (άρθρο 85). Εφ όσον παράλληλα η ένταξη γίνει έως τις 08/02/17, έχουμε έκπτωση 20% (άρθρο 86). Πως θα ισχύσει αυτό;
  α) 20%+20%=40% και άρα πληρώνεται το 60% του υπολογιζόμενου προστίμου;
  ή β)υπολογίζεται πρώτα το προς πληρωμή πρόστιμο μετά την μείωση του άρθρου 86 και μετά παρέχεται η έκπτωση της εφ’ άπαξ πληρωμής κατά 20%; Δηλαδή πληρωμή 80%*80%=64%;

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 11:39 | Γώγου Κατερίνα

  Αρ. 86 παρ 1

  Να δοθεί εύλογο χρονικό περιθώριο μετά την καταληκτική ημερομηνία του νόμου για την υποβολή σχεδίων κλπ.

  Αρ. 86 παρ 2,3,4

  2.Σε περίπτωση έκπτωσης σε όσους ενταχθούν άμεσα θα πρέπει να αποζημιωθούν όσοι εντάχθηκαν στους προηγούμενους νόμους.
  3. Τελείως λάθος η τιμωρητική επιβολή «προστίμου» καθυστέρησης εντός της ισχύος του νόμου.
  4. Λάθος να τιμωρηθεί κάποιος επειδή ενδεχομένως δε γνώριζε ή δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την υπαγωγή πριν τον εντοπισμό αυθαιρέτου. Να δίνεται εύλογη προθεσμία μετά τον εντοπισμό και να επιβάλλονται οι αυξήσεις κατόπιν αυτής.

  Να δοθεί περιθώριο υποβολής των στοιχείων

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 02:08 | Δημ. Φλάσκος

  Αναφορικά με τη παρ. 3:
  πιστεύω ότι εφ’ όσον απαλειφθεί η παρ. 3 κ ταυτόχρονα το ποσοστό της προηγούμενης παρ. 2 μετατραπεί από 20% σε 25% και το 10% σε 15%, θα «αποδώσει» καλύτερα ο νόμος αυτός.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2016, 01:31 | Δημ. Φλάσκος

  Αναφορικά με τη παρ. 4:
  Οι ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 8 (όχι στη 5 που αναγράφεται στο κείμενο) του άρθρου 84, τυχαίνει σε πολλές περιπτώσεις να είναι «ευαίσθητες» και από άλλη οπτική γωνία. Ηδη με την παρ. 8 του άρθρου 84 βάζετε σ’ αυτές προσαύξηση 20% και τώρα με την παρ. 4 του παρόντος επιπλέον 40% δηλ. συνολικά 68% (για τις περιπτώσεις βεβαίως που αφορά η 4). Πιστεύω ότι γενικά ολόκληρη η παρ. 4. είναι εκτός της «λογικής» που χαρακτηρίζει γενικά το νόμο κ πρέπει να απαλειφθεί.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2016, 22:37 | Νίκη Αγιακάτσικα

  Νομίζω ότι θα πρέπει να προβλεφθεί και ένα χρονικό διάστημα για το οποίο δεν θα υπάρχει ούτε αύξηση ούτε μείωση του προστίμου.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2016, 01:58 | Γιωργος Κουρνιδακης

  Ο νομος 4178 προεβλεπε οτι η κατηγορια 3 θα ηταν χωρις ημερομηνια ληξης.
  Νομιζω οτι θα πρεπει να ισχυει το ιδιο και για τον καινουριο νομο.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 11:35 | Δημήτρης

  Το χρονικο διαστημα μεχρι 8/2/2017 για την εκπτωση του 20% να επεκταθει για να δωθει ο απαραιτητος χρονος να δωθουν οι απαραιτητες επεξηγησεις, να προσαρμοστουν τα συστηματα, να ενημερωθουν οι μηχανικοι και λοιποι εμπλεκομενοι.
  Υπαρχει και το διαστημα των Χριστουγγενων μεσα σε αυτο το αρχικο διαστημα που επιβαρυνει την ταχυτητα.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 14:52 | Γιωργος Κουρνιδακης

  θεωρω αδικη τη λογικη οτι «οποιος δεν προσελθει στον νομο τους πρωτους μηνες θα φαει αυξηση 10% και 20%».
  αρκει νομιζω το γεγονος του μπονους σε αυτους που θα ενταχθουν πρωτοι. οι τιμωριες για τους επομενους ειναι περιττες. απο την μεχρι τωρα εμπειρια εχω διαπιστωσει οτι οι πολιτες που μπορουν, προσπαθουν να ενταχθουν στον νομο.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:43 | ΔΑΜΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

  Μετά από πάρα πολλά αιτήματα επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου Αργολίδας επιθυμούμε την θετική έκβαση για το ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα που απασχολεί αυτές τις επιχειρήσεις και έχει να κάνει με το Ν. 4178/13 περί νομιμοποιήσεως αυθαιρέτων.
  Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Ν. 4178/13, επιχειρήσεις που δεν έχουν εξαντλήσει τον συντελεστή δόμησης γιατί έχουν μόνο ισόγειες κατασκευές , καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο με συντελεστή 1 , για τις καθ΄ υπέρβαση του συντελεστή δόμησης αυθαίρετες κατασκευές, που έχουν κάνει στο ισόγειο, όπως και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που τον έχουν εξαντλήσει.
  Με την πρόβλεψη αυτή του Νόμου, το ποσό αυτό είναι πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις μέσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε να μην αντέχουν οικονομικά, με δυσάρεστες συνέπειες τόσο για αυτές, όσο και για την Ελληνική οικονομία, διότι όχι μόνο δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν αλλά δεν μπορούν να ενταχθούν και να έχουν βοήθεια από κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κ.λ.π.) για να επενδύσουν , σε μια χρονική περίοδο που καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες από την κυβέρνηση για να εισέλθει η χώρα σε Αναπτυξιακή τροχιά.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα οποία προφανώς αφορούν χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που έχουν το ίδιο πρόβλημα παρακαλούμε όπως προβείτε στην τροποποίηση του Ν. 4178/13 επειδή η σημερινή μορφή του νόμου είναι άδικη για τις περιπτώσεις που υπάρχει περίσσευμα συντελεστή δόμησης και αντιμετωπίζεται με το ίδιο πρόστιμο με αυτούς που έχουν εξαντλήσει τη δόμηση του ακινήτου.

  Η τροποποίηση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα να ενταχθούν στον νόμο περισσότερες επιχειρήσεις (βιοτεχνίες-αγροτικές αποθήκες) οι οποίες έχουν επί το πλείστον ανάγκη για ισόγειες κατασκευές και όχι καθ΄ ύψος επεκτάσεις.

  Με την τροποποίηση εντάσσονται ευκολότερα όλοι όσοι έχουν υπέρβαση κάλυψης ή πλαγιών αποστάσεων και δεν έχουν εκμεταλλευτεί το δικαίωμα δόμησης που απορρέει από το συγκεκριμένο ακίνητο για προσθήκη ορόφου.
  Η τροποποίηση θα αφορά το φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής (παράρτημα Α) με την προσθήκη τετραγωνιδίου «5(στ):0% υπέρβαση δόμησης» με συντελεστή στον υπολογισμό προστίμου 0,1, αντί του συντελεστή 1 που εφαρμόζεται σήμερα σε όλες τις περιπτώσεις με υπέρβαση δόμησης <50%, και «7(δ):0% υπέρβαση κάλυψης» με συντελεστή 0,1.

  Ευελπιστούμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη τις παραπάνω προτάσεις μας ως προς την τροποποίηση του Ν. 4178/13 και θα τις προωθήσετε στην Βουλή προκειμένου να προστατευθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις ειδικά αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουν.

  Ο Πρόεδρος του
  Επιμελητηρίου Αργολίδας
  Φώτιος Δαμούλος

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 09:41 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Στη παράγραφο 4 να διορθωθεί στο σωστό ‘Η προβλεπόμενη στη παράγραφο 2 μείωση….., που μάλλον εκ παραδρομής αναγράφηκε σαν 3.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 09:29 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Το σωστό είναι εντός του χρόνου ισχύος του Νόμου να μην υπάρχει επιβάρυνση για τα δυο τελευταία εξάμηνα και να ισχύσει ως έχει για τα δυο πρώτα εξάμηνα ώστε να δοθεί κίνητρο στους πολίτες διορθώνοντας και τις ημερομηνίες(έως 08/04/17 η πρώτη και 08/10/17 η δεύτερη). Θα μπορούσε ίσως να τεθεί πρόβλεψη αύξησης προστίμου κατά 10% για τυχόν παράταση που θα δοθεί.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 08:40 | ΚΙΑΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Το να δοθει κινητρο σε οσους ενταχθουν νωρις στο νομο το βρισκω υπο προυποθεσεις λογικο. Οποιος δε μπορει για καποιο λογο (στη συντριπτικη πλειοψηφια ειναι αδυναμια μπληρωμης) να ενταχθει συντομα γιατι να «τιμωρηθει» για αυτη την αδυναμια του? Πιστευετε οτι ειναι πολλοι οι πολιτες που ενω εχουν τη δυνατοτητα να ενταχθουν δεν το κανουν?

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 10:41 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ

  Για να τελειώνουμε ως χώρα με το θέμα των αυθαιρέτων θα πρέπει η αίτηση για την υπαγωγή στον παρόντα νόμο να μπορεί να υποβάλλεται οποτεδήποτε. ΟΧΙ ημερομηνία λήξης αρκεί το αυθαίρετο να υπάρχει την 28-7-2011.
  Προσωπικά πιστεύω ότι ο 4178 με τροποποιήση – κατάργηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και με τροποποίηση των προστίμων αρκούσε για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων. ‘Αλλωστε το παρόν νομοσχέδιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ψιλοεμπλουτισμένος ο 4178 (όσον αφορά στα αυθαίρετα) με αλλαγή της σειράς των παραγράφων.
  Επίσης πιστεύω ότι τα αυθαίρετα προ του 1983 εφ’ όσον αποδεικνύεται ο χρόνος κατασκευής τους θα πρέπει να εξαιρεθούν οριστικά οποιασδήποτε κύρωσης δηλαδή να ενταχθούν στο ίδιο πλαίσιο με τα κτίσματα προ του 1955.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 08:13 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Ερμήνευοντας τις διατάξεις του άρθρου 86 περίτρανα διαπιστώνεται ότι, οι πολίτες που ΕΓΚΑΙΡΑ τακτοποίησαν τα αυθαίρετα τους με υπαγωγή στους Ν.4014/2011 και 4178/2013, χαρακτηρίζονται<> και για το λόγο αυτό πρέπει να υποστούν το ανάλογο <>.Αν υπάρχει κράτος δικαίου με υπευθυνότητα και σοβαρότητα επιβάλλεται, για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας και προκειμένου να αποφευχθούν οι διαφαινόμενες στο νομοσχέδιο αδικίες, η νομοθετική πρόβλεψη με σκοπό την οικονομική αποκατάσταση των έγκαιρα ανταποκριθέντων κατά το παρελθόν πολιτών

 • 8 Σεπτεμβρίου 2016, 06:07 | Δημ. Φλάσκος

  Με τη παρ. 3 κ τη παρ. 4 θα «καταδικαστούν», επι το πλείστον, όσοι αγνοούν τις τυχόν υπάρχουσες αυθαιρεσίες τους αφ ένός κ αφ’ετέρου οι πιο αδύνατοι οικονομικά, που ακόμη κ να τις γνωρίζουν δεν θα μπορούν να σπεύσουν να υπαχθούν… κ αυτό επειδή οι όποιες εκπτώσεις που αφορούν τις ειδικές κατηγορίες, είναι πιστεύω ένα μικρό μέρος του συνόλου. To ενδεχόμενο οι 3. και 4. να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα απο το επιδιωκόμενο δεν θα έπρεπε να αποκλειστεί. Αν το πρόβλημα δεν λύθηκε στο βαθμό που θα περίμενε κανείς απο το 2011 ως το 2016 πως μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτό θα λυθεί μέχρι τις 8/8/2017; Γιατι άραγε δεν θεωρείται «αρκετό» το να μην επωφελούνται της έκπτωσης αυτοί που θα «προσέλθουν» μετά τις 8/8/2017

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 23:48 | ΟΛΓΑ ΣΙΟΓΚΑ

  Είναι αδιανόητο μέσα στην προθεσμία ισχύος ενός νόμου να υπάρχουν μειωσεις και αυξήσεις προστίμων ανά εξάμηνο ή «ποινές «( παρ.2,3 ,4).Τα πρόστιμα υπολογιζονται και καταβαλλονται συμφωνα με τις διαταξεις του στον χρόνο ισχύος ενος νόμου και οχι πόσο γρηγορα θα γίνει η δήλωση .Και οι μειώσεις ειναι κίνητρο για επίσπευση αλλά οι αυξήσεις ? Άρα τα πρόστιμα δεν ορίζονται στον νόμο ενιαία αλλα ανάλογα με τον χρόνο της δήλωσης.Σε ποια λογική υπακούει αυτό ? Η ολοκλήρωση της ταυτότητας των κτιρίων θα καταδείξει με τον υποχρεωτικό έλεγχό τους την πραγματική κατάσταση (εάν υπαρχουν αυθαιρεσίες ή όχι) και επομενως οι δύο προθεσμίες(ταυτότητα και δηλώσεις) πρέπει να συμπίπτουν. Αλλιώς θα δημιουργηθούν αδιεξοδα στην συνταξη και της «ταυτότητας» και στις δικαιοπραξιες. Πως θα αντιμετωπιστουν ? Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι το τέλος της ιστοριας των αυθαίρετων θα καταγραφεί με την ολοκληρωση της ταυτότητας και όχι το πρώτο εξαμηνο του 2017 ή του 2018.Χρειάζεται επομένως επαναπροσδιορισμος των προθεσμιων σε σχεση με τον τελικο στόχο .Μιλάμε για την καταγραφή όλων των κτιρίων της χώρας ,δεν είναι μικρό πράγμα με δεδομένα τον τρόπο και την νοοτροπία που κτίστηκαν.Ο ν.1337/83 δεν μπόρεσε να βάλλει την» κόκκινη γραμμη» και οτι εγινε 30χρονια μετά ξεπέρασε «κάθε φαντασία».Ο στόχος ειναι η 28/7/11 να ειναι πραγματικά η » κόκκινη γραμμή «.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 17:51 | Βρανάς Παναγιώτης

  Εάν είναι ίδια προθεσμία της υποβολής της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών, περιορίζεται σημαντικά η πραγματική προθεσμία υπαγωγής στον νόμο, καθώς η πλήρης συλλογή στοιχείων μπορεί να πάρει ακόμα και εβδομάδες (βλ. περιπτώσεις απώλειας φακέλων) ή όπου απαιτούνται πλήρη νέα τοπογραφικά και αποτυπώσεις κλπ κλπ. Θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των δύο προθεσμιών όπως υπάρχει στον Ν4178/13.
  Παράλληλα δεδομένου ότι μετά το πέρας του νόμου σε πάρα πολλά ακίνητα δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη , θα πρέπει πολύ σοβαρά να εξεταστεί το «ανοιγμα» της προθεσμίας ακόμα και με διαφορετικά πρόστιμα επ’αόριστο για όσα ακίνητα θα μπορούσαν να ενταχθούν στον νόμο αλλά οι ιδιοκτήτες τους δεν το έπραξαν.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 10:11 | ΕΥΤΥΧΙΑ

  Συγνώμη, μια επιπλέον επισήμανση: Στο αρθ.92 αναφέρεται ότι θα ελέγχονται όλες οι δήλωσεις και αν υπάρχουν διορθώσεις θα πρέπει να γίνονται εντός ενός μήνα. Επιπλέον αναφέρει ότι θα κληρώνεται ο ελεγκτής και περαιτέρω διαδικασίες θα καθοριστούν με Απόφαση του Υπουργού. Επομένως αν λάβουμε υπόψη το χρονικό περιθώριο που απαιτείται για όλα αυτά δυσχεραίνεται ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ κάποιος να μπορέσει να προλάβει να τα κάνει όλα μέχρι Φεβρουάριο του 2017. Πρέπει οπωσδήποτε να παραταθεί η ημερομηνία δικαιούχων των μειώσεων

 • 7 Σεπτεμβρίου 2016, 09:38 | ΕΥΤΥΧΙΑ

  Καλημέρα, το γνωρίζω ότι αυτό που θα πω έχουν διατυπωθεί και παρακάτω, αλλά υποβάλο το σχόλιο για να φανεί ότι οι αλλαγές αυτές δεν είναι απάιτηση λίγων.
  Πρώτη αναφορά είναι για την παρ.2α: Γνωρίζοντας ότι από την δημοσίευση ενός Νόμου και μετά απαιτείται ένα ευλογο διάστημα για προσαρμογές (ερμηνευτικοί Εγκύκλιοι, Αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών από Υπουργούς, προσαρμογή συστήματος) θεωρώ ότι σχεδόν κανένας δε θα προλάβει να υπαχθεί (πληρωμή μόνο του παραβόλου?) μέχρι τον Φεβρουάριο 2017 ειδικά αν πρέπει να μπουν στο σύστημα και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον μηχανικό.
  Επιπλέον θα πρέπει να καθοριστεί αν αυτές οι εκπτώσεις μπορούν να λειτουργήσουν συνδιαστικά με παράδειγμα την εφάπαξ καταβολή.
  Δευτερη αναφορά για την παρ.6: Από την στιγμή που ούτως ή άλλως είναι στα σκαριά επανεργοποίηση του εξ οικονομώ, θα έπρεπε να περιλαβάνονται οι μειώσεις λόγω ενεργιακής αναβάθμισης.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 12:09 | Σαλούστρος Γιάννης

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν κάποιος υποβάλει το πρώτο εξάμηνο και πλήρωση εφάπαξ και είναι πρώτη κατοικία θα πάρει και τις τρεις εκπτώσεις? και τυχόν παλαιότητα τέσσερις εκπτώσεις?
  Δεν θα πρέπει να υπάρχει η τιμωρία γι΄ αυτούς που δεν θα πάνε στα πρώτα δύο εξάμηνα να υποβάλουν δήλωση γιατί δεν είναι μόνο θέμα διάθεσης αλλά και θέμα οικονομικών δυνατοτήτων που ίσως να μην μπορούν οικονομικά να ανταπεξέλθουν στην αρχή και να πάνε αργότερα. Επίσης είναι και αρκετές περιπτώσεις που δεν γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι έχουν αυθαιρεσία και το ανακαλύπτουν όταν χρειαστεί να κάνουν κάποια πράξη. Γιατί αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν με παραπάνω πρόστιμο?
  Θα πρέπει να προβλεφθεί όπως και στον Ν.4178/13 η μείωση του προστίμου σε περίπτωση που προχωρήσει σε ενεργειακή αναβάθμιση.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 08:16 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ/ΤΜ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Στην παράγραφο 6 αναφέρεται μείωση προστίμου για την ολοκλήρωση εργασιών στατικής ενίσχυσης. Δεν αναφέρεται όμως κάτι αντίστοιχο για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Υπάρχει η ΚΥΑ που αναφέρει την πριμοδότηση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής ενίσχυσης μέχρι το 50% του προστίμου του 4178. Θα ισχύουν και τα δύο ή θα γίνει τροποποίηση της ΚΥΑ;

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 00:47 | Νίκος

  2. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, μειώνεται:

  α) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως την 08/02/2017.
  β) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 09/02/2017 έως την 08/08/2017.

  3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, αυξάνεται:
  α) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 09/08/2017 έως την 08/02/2018.
  β) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος μετά την 09/02/2018.

  ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΟ 2α ΚΑΙ 2β ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ

  Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ΠΑΡ. 3 ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ .

 • 6 Σεπτεμβρίου 2016, 00:42 | Νίκος

  Η ισχύς της δυνατότητος υπαγωγής στον εν λόγω νόμο για υπερβάσεις δόμησης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 28.07.2011 πρέπει να συμβαδίζη με την τελικη προθεσμία της ταυτότητας κτηρίου και χωρίς προσαύξηση του προστίμου . Διαφορετικά θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση χιλιάδες ιδιοκτητες διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες που ούτε καν φαντάζονται ότι τα διαμερίσματά τους έχουν μικρές η μεγαλύτερες παρατυπίες π.χ. διαφορετικη διαμερισμάτωση από τον εργολάβο από εκείνη της αδείας οικοδομης , που έγινε τροποποίηση σύστασης , αλλά δεν έγινε ενημέρωση του φακέλου της άδειας οικοδομης στην πολεοδομία πράγμα που ο αγοραστης δεν ητο δυνατόν να το γνωρίζει , μικρές μετατοπίσεις εξωτερικών τοίχων είτε από λάθος , είτε εσκεμένα , μετατοπίσεις κουφωμάτων ,αλλαγές σε εξώστες , πέργκολες και τόσα άλλα που θα φέρουν προ εκπληξεων χιλιάδες πολίτες.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 08:53 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 86
  ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ «ΕΣΠΕΥΣΑΝ» ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4014 ΚΑΙ 4178 ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ «ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ»
  ΙΣΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΔΙΚΙΕΣ

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 00:16 | Σταύρος Σουάνης

  Η καταληκτική ημερομηνία της παραγράφου 2α ειναι πολύ.. κοντά. Θα πρέπει να συνυπολογιστεί από τωρα η λογική καθυστέρηση για την προσαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας, ο αριθμός των Υ.Α. και Κ.Υ.Α. για την εφαρμογή του νόμου, ο απαραιτήτως χρόνος εξοικείωσης των μηχανικών κ.λπ..

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 11:39 | Χ.Ζ.

  Εξακολουθώ να μην αντιλαμβάνομαι το χρονικό περιορισμό στην καταληκτική ημερομηνία… Δηλαδή από εκεί και μετά δεν θα μπορούν να γίνονται τακτοποιήσεις, άρα μεταβιβάσεις, κληρονομιές, δημοπρατήσεις;…
  Για μια φορά τουλάχιστον να βγει ένας νόμος που να μην κάνει μπαμ απο την αρχή οτι είναι καθαρά εισπρακτικός και φέρνει τον κόσμο εξαρχής απέναντί του…
  Υ.Γ.
  Ο προηγούμενος – εισπρακτικός και εκείνος και στο πόδι γραμμένος – μάλλον δεν τα πήγε τόσο καλά όσο υπολόγιζε το κράτος… Αυτός, δεδομένης της αύξησης της οικονομικής δυσπαργίας των νοικοκυριών, υπάρχει περίπτωση να πάει καλύτερα, ειδικα κατά τη χρονική περίοδο που τα πρόστιμα θα είναι με προσαύξηση;…

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 08:51 | Κώστας Σαπουνάς

  Είναι δεδομένη η ύπαρξη σε μικρό ή μεγάλο βαθμό αυθαιρεσιών, τροποποιήσεων και υπερβάσεων σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη οικοδομική άδεια, στην συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνικών κτισμάτων, όπως έχει αποδείξει η πραγματικότητα.
  Για τον λόγο αυτό οφείλει η προθεσμία για την σύνταξη ταυτότητας κτιρίου να αντιστοιχεί με την προθεσμία ρύθμισης των αυθαιρεσιών σ’ αυτά.
  Ας σκεφτούμε για παράδειγμα την περίπτωση διαμερίσματος σε πολυκατοικία που κτίστηκε την δεκαετία του 80, με οικοδομική άδεια που όμως εφαρμόστηκε «ελαστικά». Ο ιδιοκτήτης θεωρεί (εσφαλμένα σύμφωνα με το γράμμα του νόμου) ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες στην ιδιοκτησία του, οπότε και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια τακτοποίησης. Με ποιό καθεστώς θα συνταχθεί η ταυτότητα κτιρίου στην ιδιοκτησία του όταν παρέλθει η χρονική ισχύς του παρόντος νόμου;
  Είναι τουλάχιστον λογικό ήδη από το παρόν νομοσχέδιο να προβλέπονται για τις δυο διαδικασίες ίσες προθεσμίες και σε κάθε περίπτωση αλληλοεξαρτώμενες.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 02:14 | Γιωργος Κουρνιδακης

  θεωρω απαραδεκτη αυτην την τιμωριτικη λογικη προτεσταντικου τυπου οτι «οποιος δεν προσελθει στον νομο τους πρωτους μηνες θα φαει αυξηση 10% και 20%». ηθελα και να ηξερα ζητε μεσα στον κοσμο ή ειστε σε καμια γυαλα και ζειτε εκτος πραγματικοτητας? δηλαδη πιστευετε οτι ετσι θα προσελκυσετε τον κοσμο?
  αρκει νομιζω το γεγονος του μπονους σε αυτους που θα ενταχθουν πρωτοι. οι τιμωριες για τους επομενους ειναι περιττες. απο την μεχρι τωρα εμπειρια εχω διαπιστωσει οτι οι πολιτες που μπορουν ποροσπαθουν να ενταχθουν στον νομο. ενας που δεν εχει τα προς το ζειν ουτε τα μπονους ουτε πο τιμωριες τον αγγιζουν.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 10:09 | Ευάγγελος

  Δεν αναφέρεται πουθενά στον νόμο ότι θα υπάρχει συμψιφησμός του Ε.Ε.Π. με δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου όπως ίσχυει στον Ν.4178 και νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί εκτός απο την μείωση για εργασίες στατικής, αντίστοιχη μείωση και για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, έστω και κλιμακωτή ανάλογα δηλ. ανάλογα με την κλιματική ζώνη που βρίσκεται το κτίριο και τον αριθμό κατηγορίων στις οποιες «ανεβαίνει» το κτίριο μετά τις εργασίες ενεργειακής αναθάθμισης.
  Προτείνω συντελεστές μείωσης του Ε.Ε.Π. ανάλογα με τις κλιματικές ζώνες
  Ζώνη Α: 30%
  Ζώνη Β: 35%
  Ζώνη Γ: 40%
  Ζώνη Δ: 45%
  οι οποίοι θα αυξάνονται πολλαπλασιαζόμενοι με συντελεστές για άνοδο σε ενεργειακές κατηγορίες:
  0% για άνοδο κατά 1 ενεργειακή κατηγορία
  20% για άνοδο κατά 2 ενεργειακές κατηγορίες
  30% για άνοδο κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες κ.ο.κ.
  με μέγιστο το 50%

  Ετσι για κτίριο στην Ζώνη Α το οποίο αναβαθμίζεται ενεργειακά κατά 2 κατηγορίες η μείωση του Ε.Ε.Π. προκύπτει: 36%

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 17:01 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΡΔΟΣ

  1. Έχω την άποψη ότι η επιβάρυνση του προστίμου κατά 10 % μετά την 09-08-2017 είναι μεγάλη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα (έκπτωση 10 %). Υπάρχει δηλαδή διαφορά 20 % μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων. Πιστεύω ότι το διάστημα αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει ούτε έκπτωση ούτε επιβάρυνση και πιθανά το τελευταίο εξάμηνο να υπάρξει επιβάρυνση κατά 10 % έτσι ώστε ανά εξάμηνο να υπάρχει αύξηση της τάξης του 10 %. Ωστόσο φαίνεται παράξενο να υπάρχει επιβάρυνση για δήλωση μέσα στις προθεσμίες του Νόμου. Θα μπορούσε να υπάρχει επιβάρυνση 10 % για δηλώσεις μετά το πέρας της αρχικής προθεσμίας και στα εξάμηνα παρατάσεων που πιθανότατα θα δοθούν στο μέλλον. θα μπορούσε να προβλεφθεί από τώρα η επιβάρυνση ανά εξάμηνο μετά την 08-08-2018 με παράλληλη ισχύ του Νόμου επ’ αόριστο.
  2. Στην παράγραφο 4 να διορθωθεί η αναφορά στην παράγραφο 3 με την προφανή της παραγράφου 2.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 13:12 | Έλενα Κυριακίδου

  Να παραταθεί επ’αόριστον η δυνατότητα υπαγωγής στον εν λόγω νόμο για υπερβάσεις δόμησης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 28.07.2011 .
  Δεν είναι δυνατόν να καταδικάζουμε πολίτες, οι οποίοι για διάφορους λόγους (κληρονομιά, οικονομική δυσχέρια) , αγνοούν ότι τα ακίνητά τους χρήζουν τακτοποιήσεως.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 13:07 | Έλενα Κυριακίδου

  Να παραταθεί επ’αόριστον η δυνατότητα υπαγωγής στον εν λόγω νόμο για υπερβάσεις δόμησης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 28.07.2011 . Δεν είναι δυνατόν να καταδικάζουμε πολίτες, οι οποίοι αγνοούν ότι τα ακίνητά τους χρήζουν τακτοποιήσεως.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 21:29 | ΜΕΝΔΩΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  Στην παράγραφο 4 αναφέρεται ότι «η προβλεπόμενη στην παρ. 3 μείωση»….. .
  Επειδή η παράγραφος 3 αναφέρεται σε ΑΥΞΗΣΗ , ίσως πρέπει να διορθωθεί στο σωστό » Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΜΕΙΩΣΗ » , ¨η » Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΑΥΞΗΣΗ», ανάλογα με το τι έχει κατα νού ο νομοθέτης.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 21:48 | ΜΕΝΔΩΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  Η καταληκτική ημερομηνία αναφέρεται στην υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών στοιχείων.Είναι προφανές ότι για δηλώσεις που θα υποβληθούν προς το τέλος της προθεσμίας, δεν υπάρχει ο χρόνος για την υποβολή -ανάρτηση όλων των απαιτουμένων αρχείων από τον μηχανικό. Ίσως απαιτείται συμπλήρωση με προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει να υποβάλλει ο μηχανικός όλα τα απαραίτητα αρχεία.
  Σχετική είναι ανάλογη ρύθμιση του Ν.4178/13, που με την απόφαση 60069/29.12.2014/ΦΕΚ 3534/30.12.2014, άρθρο 2, προβλέπει την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, από τον μηχανικό σε 24 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής.