Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Κυρίες/Κύριοι,
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κηρύσσει το τέλος της διαβούλευσης για το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», και ευχαριστεί θερμώς όλους εκείνους που συμμετείχαν σε αυτήν.
Το υπουργείο έχει συγκεντρώσει, και επεξεργάζεται όλες τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που καταγράφηκαν προκειμένου να διαμορφώσει το τελικό Σχέδιο Νόμου.

Με εκτίμηση,

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενεργείας

Γιάννης Τσιρώνης