Άρθρο 09 – Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

1. Για τα εξεταζόμενα μαθήματα των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών της Α′ και Β′ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, καθώς και των απολυτήριων εξετάσεων της Γ′ τάξης κάθε τύπου Λυκείου επιλέγονται υποχρεωτικά θέματα εξετάσεων κατά το ήμισυ από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.).
2. Η Τ.Θ.Δ.Δ συστήνεται και λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π. ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ., καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με για την εφαρμογή του παρόντος.

 • 5 Μαΐου 2020, 22:18 | Δημήτρης Χ.

  Η τράπεζα θεμάτων έτσι όπως λειτούργησε προσέφερε:άγχος σε όλους, απόλυτη αποστήθιση, αδυναμία κριτικής και ελεύθερης σκέψης, ακύρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ανακάλυψης της γνώσης.Άρα ή πρέπει να μη λειτουργήσει ή να λειτουργήσει διαφορετικά, π.χ. χωρίς τη δημοσιοποίηση της.

 • 5 Μαΐου 2020, 22:13 | Ζωή

  Η τράπεζα θεμάτων δεν δίνει την ευχέρεια στον εκπαιδευτικό να διαχειριστεί σωστά την διαφορετικότητα των μαθητών και να λειτουργήσει σε πολλάπλά επίπεδα. Υπάρχι κίνδυνος να αποτελέσει αυτοσκοπό με αποτέλεσματα αρνητικά για την διαδικασία της μάθησης η οποία θα καταλλήξει στείρα και μονοδιάστατη.
  Το σύστημα δοκιμάστηκε και δεν είδα κάποια βοήθεια ή εξέλιξη κατά την εφαρμογή της οσον αφορά το επίπεδο μάθησης και τη στάση των μαθητών.

 • 5 Μαΐου 2020, 22:05 | Βασίλης Πετρομελίδης

  Η Τράπεζα Θεμάτων ως αποθετήριο μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Αντίθετα, η χρησιμοποίηση της με τον τρόπο που έγινε το 2013-14, με κλήρωση θεμάτων για τις προαγωγικές εξετάσεις, μόνο θετική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, πέρα από τις παλινωδίες που υπήρξαν με την έκδοση των αποτελεσμάτων 3 φορές. Η εφαρμογή της με τον προηγούμενο τρόπο θα κάνει το σχολείο πιο ταξικό απ’ ότι ήδη είναι, αφού θα οδηγήσει σε εξωσχολική βοήθεια σε περισσότερα μαθήματα από μικρότερες τάξεις, την οποία δε μπορούν να πληρώσουν όλοι. Ταυτόχρονα περιορίζει την παιδαγωγική ελευθερία του καθηγητή, αφού αντί να εφαρμόζει τις μεθόδους διδασκαλίας που κρίνει ως καταλληλότερες (οι πιο συμμετοχικές είναι και οι περισσότερο χρονοβόρες όσον αφορά την κάλυψη της ύλης), θα περιορίζεται στην προσπάθεια να είναι «αποτελεσματικός» για τις εξετάσεις, επιλύοντας μέσα στην τάξη όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα της Τράπεζας. Οι παιδαγωγικοί στόχοι θα περιοριστούν στην επιτυχία στις εξετάσεις.
  Όσον αφορά τα θέματα, απαιτείται ριζική ανανέωσή τους, ιδιαίτερα στη βιολογία, αφού πολλά από αυτά έχουν ασάφειες καθώς και επιμονή στη λεπτομέρεια, που κάθε άλλο παρά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης συμβάλλουν.

 • 5 Μαΐου 2020, 21:45 | Μόσχοβα Έφη

  Τα θέματα της Τράπεζας θα πρέπει να ελέγχουν τη γνώση που αποκτήθηκε και όχι την ικανότητα αποστήθισης. Η προηγούμενη εμπειρία, ειδικά στο μάθημα της Βιολογίας, ήταν απογοητευτική. Σε κάθε περίπτωση είναι επιτακτική η ανάγκη, πριν τη δημιουργία της Τράπεζας, να γραφούν νέα διδακτικά εγχειρίδια ιδιαίτερα στο μάθημα Βιολογίας Α΄Λυκείου, όπου υπάρχει ο κίνδυνος να δούμε πάλι θέματα που εστιάζουν σε λεπτομέρειες χωρίς παιδαγωγική αξία

 • 5 Μαΐου 2020, 21:36 | ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

  Τράπεζα Θεμάτων γιατί; Την τελευταία φορά που εφαρμόστηκε παρατηρήθηκε το φαινόμενο της μη δίκαιης κατανομής θεμάτων. Σε κάποια Λύκεια ήταν πολύ εύκολα, σε κάποια πολύ δύσκολα μιας και η επιλογή ήταν καθαρά θέμα τύχης. Θεωρώ ότι ένα τέτοιο σύστημα εξουθενώνει εκπαιδευτικούς και μαθητές και αγχώνει πάρα πολύ τους επιμελείς μαθητές που ενδιαφέρονται και για την βαθμολογία τους. Η αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου θα μπορούσε κάλλιστα να βασίζεται στην εκπόνηση ερευνητικών εργασιών μικρής κλίμακας, έτσι ώστε οι μαθητές να εξασκηθούν στην διερευνητική εργασία, στην αναζήτηση και αξιολόγηση της κατάλληλης πληροφορίας, τον εμπλουτισμό της γνώσης μέσα από τη μελέτη ποικίλλων πηγών, να διαμορφώσουν την κριτική τους ικανότητα καθώς και την ικανότητά τους να ερευνούν να συνθέτουν και να παρουσιάζουν περιεχόμενο καθώς και να υποστηρίζουν την άποψή τους και να επιχειρηματολογούν, να αποκτήσουν δηλαδή εκτός από γνώση και δεξιότητες απαραίτητες για την επερχόμενη ακαδημαϊκή και κοινωνική τους πορεία.Δεξιότητες του 21ου αιώνα.

 • 5 Μαΐου 2020, 20:57 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  Η επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων τη στιγμή που τα σχολεία μας δεν είναι πλήρως στελεχωμένα, τη στιγμή που στους μαθητές δεν προσφέρεται πάντοτε το ίδιο γνωστικό αντικείμενο για διάφορους λόγους οδηγεί σε τα παιδιά στους φροντιστές, στα ιδιωτικά σχολεία και τα επιφορτίζει με άγχος. Λυπάμαι αλλά η επαναφορά του θεσμού αυτού δεν ωφελεί τα παιδιά.

 • 5 Μαΐου 2020, 19:46 | Κατερίνα Μουστακάτου

  Η τράπεζα θεμάτων πρέπει να έχει θέματα ισότιμα κατά το δυνατόν, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα αξιολόγησης των μαθητών σε όλα τα σχολεία. Να ελέγχεται με κάποιο τρόπο η ποιότητα της.Τα διαθέσιμα θέματα να είναι πάρα πολλά ώστε να μην μπορεί ο μαθητής να μπει στη διαδικασία να τα αποστηθίσει, στην περίπτωση που αυτή θα είναι προσβάσιμη. Προτείνω να είναι προσβάσιμα ενδεικτικά θέματα.

 • 5 Μαΐου 2020, 19:46 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

  Παρακαλώ πρέπει να ξαναδείτε το θέμα με την Τράπεζα θεμάτων, διότι τα παιδιά του Γυμνασίου έχουν μάθει σε διαφορετική μορφή γραπτής εξέτασης, και δεν επιμένουν τόσο, όσο παλαιότερα που δημιουργήθηκε η Τράπεζα. Ευχαριστώ.

 • 5 Μαΐου 2020, 19:18 | Κ.Σ.

  Ως μαθήτρια της Β’ Λυκείου, θεωρώ πως η Τράπεζα θεμάτων δεν θα έπρεπε να εισαχθεί τόσο στις προαγωγικές εξετάσεις των Α’ και Β’ τάξεων, όσο και στις απολυτήριες της Γ’. Αρχικά, οι μαθητές μέσα στο άγχος τους, θα αρνούνται να λύσουν οποιαδήποτε άσκηση που δεν ανήκει στην Τράπεζα Θεμάτων, αδιαφορώντας για την απόκτηση πραγματικής γνώσης και αποβλέποντας μόνον στην εξασφάλιση ενός καλού αποτελέσματος, όπως ακριβώς έγινε και το 2014 που η Τ.Θ.Δ.Δ. εφαρμόστηκε πιλοτικά. Με άλλα λόγια, η βαθμοθηρία θα γίνει κανόνας, γεγονός που με την σειρά του οδηγεί στην υποβάθμιση της ευγενούς άμιλλας, που αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την άρτια λειτουργία του σχολικού θεσμού. Επιπλέον, η ποσότητα της ύλης και των θεμάτων της Τ.Θ.Δ.Δ. που πρέπει να καλυφθεί είναι υπέρογκη. Συνεπώς, προσθέτουμε ακόμα ένα βάρος στους ώμους των μαθητών, ενισχύοντας, παράλληλα, το διαρκές πνευματικό κομφούζιο το οποίο ήδη αντιμετωπίζουν από μικρή ηλικία. Ταυτόχρονα, ο υπερβολικός αυτός όγκος ύλης συνεπάγεται το «τρέξιμο» αυτής από τους καθηγητές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πολλοί μαθητές δεν θα την κατανοήσουν πλήρως. Είναι πλέον κατανοητό απ’όλους πιστεύω, ότι μιλάμε πια για την ραγδαία αύξηση της φροντιστηριακής εκγύμνασης, η οποία όχι μόνο επιβαρύνει τις οικογένειες εν καιρώ οικονομικής δυσχέρειας, αλλά και εκτρέπει το εκπαιδευτικό έργο σε τεχνική απομνημόνευση πληροφοριών (την λεγόμενη παπαγαλία) και όχι στην αναλυτική επεξεργασία της ύλης και την αφομοίωση αυτής απ’ τους μαθητές. Σκοπός των σχολικών μονάδων είναι η πολύπλευρη μόρφωση των μαθητών και η προετοιμασία αυτών για την ένταξή τους στην κοινωνία και όχι η ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης ύλης με στόχο το καλό αποτέλεσμα στις προαγωγικές εξετάσεις. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που χωρίς ίχνος κριτικής σκέψης και με την χρήση της «παπαγαλίας» κατάφεραν να προοδεύσουν και να εξελιχθούν στον τομέα τους. Οι λίγοι όμως αυτοί δεν συνέβαλλαν, ούτε λίγο, στην ανάπτυξη της κοινωνίας.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:54 | Ευγενία Μπαρμπαγιαννη

  Όταν κάποιος θέλει να δώσει ισχύ στο πτυχίο κάποιας βαθμίδας, ξεκινά δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να ξεκινήσουν από την ίδια αφετηρία. Ενισχύει τις υποδομές, παρέχει εργαλεία, επανδρωνει τις σχολικές μονάδες με το απαιτούμενο προσωπικό από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Ισοσκελιζει τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές ανισότητες.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΩΓΟΣ

  Η προηγούμενη εμπειρία από την Τράπεζα Θεμάτων ανέδειξε εν συντομία τα εξής θετικά και αρνητικά:
  Σαφώς αύξησε το βαθμό συμμετοχής των μαθητών/τριών. Αυτό όμως έγινε για τους λάθος λόγους. Η προσήλωση στο μάθημα ήταν μηχανιστική, καθώς προήλθε όχι από ειλικρινή αγάπη για γνώση και μόρφωση, αλλά από το φόβο της αρνητικής βαθμολόγησης, που μπορεί να επηρέαζε την μετέπειτα εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο. Έτσι όλο το Λύκειο μεταβλήθηκε σε ένα τεράστιο εξετασιοκεντρικό σύστημα, αυξήθηκε το άγχος όλων, ενισχύθηκε η «παπαγαλία» και το ίδιο το μάθημα έχασε την ελευθερία του, αφού προσανατολίστηκε σε εξετασιοκεντρικούς στόχους.
  Από την άλλη οι εκπαιδευτικοί, κάτω από το άγχος του «να βγει η ύλη», χάσαμε την ελευθερία που είχαμε να κινηθούμε πιο ελεύθερα στην ανάθεση εργασιών, ομαδικών project και καινοτόμων παιδαγωγικών πρωτοβουλιών.
  Αν, επομένως, το Υπουργείο, για κάποιους παιδαγωγικούς λόγους που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που τη δουλέψαμε αδυνατούμε να καταλάβουμε, επιθυμεί την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων, καλό είναι να το κάνει υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  1) Μείωση της εξεταστέας ύλης και αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων που δεν ταιριάζουν με το νέο σύστημα και κυρίως
  2) Οι καθηγητές ναι μεν να είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων, αλλά να τους δίνεται η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής από αυτήν, χωρίς να είναι εγκλωβισμένοι σε μία και μοναδική κλήρωση που θα βγάλει ένα και μοναδικό θέμα.
  Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς καμία Τράπεζα, όσο σοφά και αν έχει στηθεί, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι όλα τα θέματα έχουν την ίδια βαρύτητα και δυσκολία. Με την δυνατότητα πολλαπλής κλήρωσης αποφεύγονται οι ανισότητες και οι αδικίες μεταξύ των σχολείων και δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διαλέξει εκείνο το θέμα που θεωρεί πως ταιριάζει στις ανάγκες και δυνατότητες της τάξης του.
  Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:14 | Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων

  Σχετικά με την Τράπεζα Θεμάτων, η δημιουργία της ως αποθετήριο είναι θετική, η εμπειρία όμως από την εφαρμογή της το 2013-14 και κυρίως με τον τρόπο που έγινε,με κληρωση θεμάτων για τις εξετάσεις, μόνο θετική δεν ήταν, πέρα από τις παλινωδίες της έκδοσης αποτελεσμάτων 3 φορές. Εκτός όλων των άλλων διαφωνιών μας, απαιτείται και ριζική ανανέωση των θεμάτων τουλάχιστον στη βιολογία, αφού σε πολλά από αυτά υπάρχουν ασάφειες καθώς και επιμονή στη λεπτομέρεια, που δε συμβάλλουν με κανένα τρόπο στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
  Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων
  Blog:https://blogs.sch.gr/anaplirotesbio/
  E-mail: anaplirotesbio@gmail.com
  Facebook:https://www.facebook.com/groups/anaplirotesbio/

 • 5 Μαΐου 2020, 17:43 | Δημήτρης

  Η τράπεζα θεμάτων θα ήταν αποτελεσματική εφόσον επιλύονταν προβλήματα όπως η έλλειψη καθηγητών και η απώλεια διδακτικών ωρών. Δυστυχώς, θεωρώ ότι θα ευνοήσει τους φορείς της ιδιωτικής εκπαίδευσης εις βάρος των μαθητών και των οικογενειών τους.

 • 5 Μαΐου 2020, 17:29 | ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

  Γιατί Τράπεζα Θεμάτων; Πανελλαδικές εξετάσεις για τρία χρόνια; Όταν εφαρμόστηκε, με την τυχαία εκχώρηση θεμάτων υπήρχαν μεγάλες διαφορές στα θέματα από το ένα σχολείο στο άλλο. Σε κάποιους τα θέματα ήταν πολύ εύκολα, σε κάποιους πολύ δύσκολα. Και αν μιλήσουμε για κοινά θέματα σε όλη την επικράτεια μιλάμε για Πανελλαδικές. Ατελείωτος αγώνας δρόμου για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Και ειδικά για τους καλούς μαθητές που επιθυμούν έναν καλό βαθμό. Γιατί τράπεζα θεμάτων; Θα μπορούσαν κάλλιστα οι μαθητές Λυκείου να βαθμολογούνται με την συγγραφή ερευνητικών εργασιών μικρής κλίμακας, ώστε να εξασκηθούν στην διερευνητική μάθηση, την ικανότητα ανεύρεσης και αξιολόγησης της κατάλληλης πληροφορίας, την κριτική ικανότητα, τον εμπλουτισμό της γνώσης μέσα από την μελέτη διαφόρων πηγών έτσι ώστε να κατακτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την μετέπειτα ακαδημαϊκή και προσωπική τους ζωή. Να ερευνούν, να κρίνουν, να συνθέτουν, να παρουσιάζουν. Δεξιότητες 21ου αιώνα.

 • 5 Μαΐου 2020, 15:46 | Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Νευροϊνωμάτωση

  Θεωρούμε αντιπαιδαγωγική την υποβολή μαθητών σε συνεχείς γραπτές εξετάσεις, είτε με τη μορφή των πρόχειρων διαγωνισμάτων (test), είτε με την μορφή των διαγωνισμάτων τριμήνου/τετραμήνου, ή των προαγωγικών εξετάσεων στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο με βάση των θεμάτων που επιλέγονται μέσα από τη σχετική Τράπεζα. Η εν λόγω διαδικασία οδηγεί σε σταδιακή εξόντωση των μαθητών αυτών((με Αναπηρίες,ΔΕΠΥ,Δ.Α.Δ, ειδικά όσων εξ αυτών δεν λαμβάνουν ενισχυτική διδασκαλία από ειδικούς επιστήμονες ή την σχετική υποστήριξη των γονέων τους.

 • 5 Μαΐου 2020, 14:54 | Πέτρος

  Η τράπεζα θεμάτων δοκιμάστηκε με αποτυχία στο παρελθόν (βλέπε πως αντιμετωπίστηκε από κάποιο ή κάποια ιδιωτικά σχολεία) και τα θέματα που προτάθηκαν δεν ανταποκρινόντουσαν στις ικανότητες των μαθητών. Κακά τα ψέμματα το επίπεδο των μαθητών το ξέρει μόνο ο διδάσκων καθηγητής. Η πρόταση για την ύπαρξη τράπεζας θεμάτων είναι να αποσυνδεθεί από το βαθμό προαγωγής/απόλυσης δηλ. έγραψες 3 πάρε απολυτήριο του 3 και βγες στην αγορά εργασίας.

 • 5 Μαΐου 2020, 13:57 | Κοϊνάκης Αντώνιος

  Εκφράζω τη διαφωνία μου, στο σημείο της πρότασής σας που αφορά στη δημοσιοποίηση της τράπεζας θεμάτων. Θα θυμάστε τι έγινε το 2014 που τα θέματα της τράπεζας δημοσιοποιήθηκαν, αν θυμάμαι καλά αρχές Μαρτίου. Όλα φροντιστήρια και όλα τα σχολεία ασχολούνταν μόνο το θέματα της τράπεζας και οι μαθητές μηχανιστικά τα αποστήθιζαν.

  Νομίζω ότι τα σχολεία και τα φροντιστήρια δεν είναι σχολές οδηγών, που διδάσκουν τους μαθητές τους στο πώς θα αποκτήσουν κάποιες δεξιότητες -που δεν διαφωνώ καθόλου στο ότι μπορεί να τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στη ζωή τους- και την μηχανιστική επίλυση ασκήσεων, μαθηματικών, φυσικής ή χημείας, αλλά διδάσκουμε στους μαθητές μας, αρχικά ήθος και μετά τρόπο σκέψης. Πώς να συνθέτουν δεδομένα για να επιλύουν, ορθολογικά, προβλήματα, αποφεύγοντας τη στείρα απομνημόνευση και τον μηχανιστικό τρόπο επίλυσης.

  Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε μαθητές χρήστες τύπων, αλλά ολοκληρωμένα σκεπτόμενα άτομα που θα διεκδικήσουν τη θέση τους στο μέλλον.

  Στόχος μας πρέπει να είναι η δημιουργία σκεπτόμενων πρωτοπόρων όντων, και όχι εργατών της μεταβιομηχανικής εποχής.

 • 5 Μαΐου 2020, 13:12 | Δαβραδος εμμανουηλ

  Αυτό που είναι ζητούμενο είναι η σωστή αξιολόγηση του μαθητή , αυτό ισως δεν επιτυγχάνεται μόνο με τις πανελλήνιες . Πρέπει να γίνονται σταθμισμένες εξετάσεις ανά έτος σε πανελλήνιο επίπεδο ισως με ίδια θέματα , ενδεχομένως και από μια τράπεζα θεμάτων .
  Ο καλός μαθητής πρέπει να ανταμείβεται και να πριμοδοτείται από αυτές τις εξετάσεις μέχρι τις τελικές στην γ λυκείου .
  Πρέπει να δώσουμε στους καθηγητές την αξιοπιστία τους και την περηφάνεια τους πίσω , είναι λειτουργοί και κοινωνοί γνώσεις .
  Στο μάθημα μου τώρα ,μαθηματικός είμαι , νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν η επιστήμη των επιστημών να απουσιάζει από κανένα επίπεδο εκπαίδευσης η εξετάσεων .
  Ευχαριστώ .

 • 5 Μαΐου 2020, 13:11 | Βασίλης

  Ως γονέας μαθητή που θα φοιτήσει στην Α’ Λυκείου την επόμενη χρονιά, αυτό που βλέπω να έρχεται είναι η οικονομική αφαίμαξη της οικογένειάς μου με τα επιπλέον φροντιστήρια που θα χρειαστούν και την ψυχική εξουθένωση μας από την αρχή του Λυκείου. Άλλωστε η Τράπεζα Θεμάτων είχε ξανα εφαρμοστεί ανεπιτυχώς.
  Ο λόγος που οι μαθητές και των Δημοσίων και των Ιδιωτικών σχολείων χρειάζονται φροντιστήρια για να αντεπεξέλθουν στις Πανελλαδικές είναι γιατί οι απαιτήσεις των Πανελλαδικών ξεπερνούν τις δυνατότητες προετοιμασίας των πρωινών μαθημάτων. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ και για αυτό θα χρειαστούν τα επιπλέον φροντιστήρια. Αυτό είναι εντελώς άδικο για την Ελληνική οικογένεια.
  Επιπλέον ακόμα και να καλυφθεί η ύλη – που κανείς δεν το εγγυάται – δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει και ο απαιτούμενος χρόνος για την εμπέδωσή της για να μπορέσει ένας μαθητής να ανταπεξέλθει στην «διαβαθμισμένη δυσκολία». Το μέτρο αυτό μόνο σωστό δεν είναι για τους μαθητές
  Αν θέλετε να προσφέρει θετικά , φτιάξτε μια τράπεζα θεμάτων προσβάσιμη απο όλους που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και μαθητές ελεύθερα μέσα και έξω από το μάθημα , ακόμη και στις εξετάσεις εαν το επιλέξει ο καθηγητής

 • 5 Μαΐου 2020, 13:09 | Βασίλης

  Ως γονέας μαθητή που θα φοιτήσει στην Α’ Λυκείου την επόμενη χρονιά, αυτό που βλέπω να έρχεται είναι η οικονομική αφαίμαξη της οικογένειάς μου με τα επιπλέον φροντιστήρια που θα χρειαστούν και την ψυχική εξουθένωση μας από την αρχή του Λυκείου. Άλλωστε η Τράπεζα Θεμάτων είχε ξανα εφαρμοστεί ανεπιτυχώς.
  Ο λόγος που οι μαθητές και των Δημοσίων και των Ιδιωτικών σχολείων χρειάζονται φροντιστήρια για να αντεπεξέλθουν στις Πανελλαδικές είναι γιατί οι απαιτήσεις των Πανελλαδικών ξεπερνούν τις δυνατότητες προετοιμασίας των πρωινών μαθημάτων. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ και για αυτό θα χρειαστούν τα επιπλέον φροντιστήρια. Αυτό είναι εντελώς άδικο για την Ελληνική οικογένεια.
  Επιπλέον ακόμα και να καλυφθεί η ύλη – που κανείς δεν το εγγυάται – δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει και ο απαιτούμενος χρόνος για την εμπέδωσή της για να μπορέσει ένας μαθητής να ανταπεξέλθει στην «διαβαθμισμένη δυσκολία». Το μέτρο αυτό μόνο σωστό δεν είναι για τους μαθητές
  Αν θέλετε να προσφέρει θετικά , φτιάξτε μια τράπεζα θεμάτων προσβάσιμη απο όλους που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και μαθητές ελεύθερα μέσα και έξω από το μάθημα , ακόμη και στις εξετάσεις εαν το επιλέξει ο καθηγητής

 • Η τράπεζα θεμάτων είναι ωφέλιμη για την ισότιμη αξιολόγηση των μαθητών, όλων των τάξεων του λυκείου, αρκεί τα θέματα που περιέχει να μην είναι προσβάσιμα σε μαθητές και διδάσκοντες.
  Τότε όλοι θα αναλωθούν στην απλή επίλυση των θεμάτων και όχι στη γόνιμη διδασκαλία!

 • 5 Μαΐου 2020, 12:54 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ

  Καθώς δεν γίνεται αναφορά στο σχεδιασμό και τη διαδικασία υλοποίησης της ανασύστασης του θεσμού της ΤΘ, ούτε σε κάποιο κανονιστικό πλαίσιο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της εφαρμογής της, δεδομένης της παλαιότερης ανεπιτυχούς προσπάθειας του2014, εγείρονται πολλά ερωτηματικά.
  Κατ’ αρχάς, οι βασιζόμενες στην ΤΘ εξετάσεις αναπόφευκτα παραπέμπουν στις πανελλαδικές της Γ Λυκείου, συνεπώς πέρα από την πρόωρη ψυχολογική επιβάρυνση του μαθητή, ευνοείται η παραπαιδεία από την Α Λυκείου.
  Εφόσον η ΤΘ κρίνεται απαραίτητη από το Υπουργείο, προτείνεται η εφαρμογή της στα μαθήματα της Α ομάδας για την Α Λυκείου και στα μαθήματα γλώσσας και προσανατολισμού για τη Β λυκείου, τα οποία αποτελούν τη βάση για την Γ Λυκείου. Η εφαρμογή του θεσμού σε οποιοδήποτε μάθημα της Γ Λυκείου είναι άσκοπη και περιττή, αφού μόνο θα αποπροσανατολίσει του υποψηφίους και θα τους επιβαρύνει με άγχος και περιττό φόρτο εργασίας.
  Η εισαγωγή ενός τέτοιου θεσμού πρέπει να συνδεθεί με την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του και όχι να εφαρμοστεί αποσπασματικά. Μέχρι το σχολείο να είναι έτοιμο να δεχθεί μία τέτοια καινοτομία, η ΤΘ, εφόσον εφαρμοστεί, μπορεί να αποτελέσει ένα βοήθημα, ένα ενισχυτικό και συμβουλευτικό εργαλείο στα χέρια του καθηγητή.

  Δέσποινα Τραγανού
  Ειδική Επιστήμων ΕΕΤΤ (Μαθημετικός, ΜΒΑ)
  Μητέρα μαθητή Λεοντείου Σχολής Αθηνών και αποφοίτου Προτύπου ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής

 • 5 Μαΐου 2020, 12:26 | Όλγα Χριστινάκη

  ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Το ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δάφνης Υμηττού σε συνεδρίασή του και με ομόφωνη απόφαση των παρόντων (8/9) μελών επιθυμεί να δηλώσει δημόσια την αντίθεσή του με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε προς διαβούλευση εν μέσω της πανδημίας και των απαγορευτικών μέτρων. Ειδικότερα:

  Η επιλογή της Υπουργού να φέρει στον δημόσιο διάλογο ένα νομοσχέδιο με σημαντικές αλλαγές για την Παιδεία, σε μια περίοδο που η κοινή γνώμη είναι προσανατολισμένη στα ζητήματα του κορωνοϊού (υγείας, οικονομικά, κοινωνικά κ.ά) και με υποχρεωτικό εγκλεισμό στα σπίτια μας, δηλαδή μακριά από κοινωνικές ζυμώσεις και χωρίς δυνατότητα δημόσιων εκφράσεων αντιθέσεων -ή και συμφωνιών- με αυτό, αποτελεί από μόνη της ικανό λόγο να ζητάμε το άμεσο «πάγωμά» του. Η καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης (6/5/2020) βρίσκει τα σχολεία μας κλειστά και την ευρύτερη σχολική κοινότητα σε αναταραχή για όσα έχουν συμβεί και, κυρίως, για όσα επίκεινται. Είναι δε αδιανόητο για εμάς να συζητάμε για το πως θα μοιραστούν οι μαθητές σε 15αρια τμήματα (αριθμός αυξημένος κατά 50%+ από τον προβλεπόμενο για άλλους κλειστούς χώρους) και την ίδια ώρα να κατατίθεται ένα νομοσχέδιο βάσει του οποίου από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών δημοτικών και νηπιαγωγείων μέχρι και 26 ανά τμήμα (από 22 που είναι σήμερα).

  Ένα νομοσχέδιο που:
  – αυξάνει τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα παρά το πάγιο αίτημά μας για μείωση του
  – αναδεικνύει ως σωφρονιστικό σύστημα τιμωρητικές ποινές, που θα ακολουθούν μάλιστα τον μαθητή εφ’ όρου ζωής, αγνοώντας επιδεικτικά τα αίτια και τους τρόπους πρόληψης μη επιθυμητών συμπεριφορών και «ποντάροντας» σε κάποιον μη ειδικό «Εκπαιδευτικό Εμπιστοσύνης»
  – διπλασιάζει σχεδόν τα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτρέφοντας την παραπαιδεία και τον εξεταστοκεντρικό χαρακτήρα του σχολείου
  – επαναφέρει την αποδεδειγμένη στην πράξη «καρμανιόλα» της Τράπεζας Θεμάτων
  – εφευρίσκει «κόντρα» μαθήματα για την πολύπαθη Γ Λυκείου
  – αποκλείει από τα Επαγγελματικά Λύκεια όποιον έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του, στέλνοντας τη συντριπτική πλειοψηφία όσων φοιτούν σήμερα σε ΕΠΑΛ στην ιδιωτική εκπαίδευση
  και ρυθμίζει ένα σωρό σοβαρά θέματα που χρήζουν βαθειάς και ειλικρινούς διαβούλευσης (Λατινικά αντί Κοινωνιολογίας, αξιολόγηση, θεματικές νηπιαγωγείων, αύξηση βάσεων κ.ά.) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΩΣ ΚΛΕΦΤΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ!

  ΖΗΤΑΜΕ να μην κλέψει κανείς το μέλλον των παιδιών μας!

  ΚΑΛΟΥΜΕ την Κυβέρνηση να αποσύρει ΤΩΡΑ το νομοσχέδιο και να μη μας ειρωνεύεται ότι είχαμε περισσότερο χρόνο να το «μελετήσουμε» με κλειστά σχολεία!

  ΟΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ, ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΧΕΙ!

 • Εκφράζω τη διαφωνία μου, στο σημείο της πρότασής σας που αφορά στη δημοσιοποίηση της τράπεζας θεμάτων. Θα θυμάστε τι έγινε το 2014 που τα θέματα της τράπεζας δημοσιοποιήθηκαν, αν θυμάμαι καλά αρχές Μαρτίου. Όλα φροντιστήρια και όλα τα σχολεία ασχολούνταν μόνο το θέματα της τράπεζας και οι μαθητές μηχανιστικά τα αποστήθιζαν.
  Νομίζω ότι τα σχολεία και τα φροντιστήρια δεν είναι σχολές οδηγών, που διδάσκουν τους μαθητές τους στο πώς θα αποκτήσουν κάποιες δεξιότητες -που δεν διαφωνώ καθόλου στο ότι μπορεί να τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στη ζωή τους- και την μηχανιστική επίλυση ασκήσεων, μαθηματικών, φυσικής ή χημείας, αλλά διδάσκουμε στους μαθητές μας, αρχικά ήθος και μετά τρόπο σκέψης. Πώς να συνθέτουν δεδομένα για να επιλύουν, ορθολογικά, προβλήματα, αποφεύγοντας τη στείρα απομνημόνευση και τον μηχανιστικό τρόπο επίλυσης.
  Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε μαθητές χρήστες τύπων, αλλά ολοκληρωμένα σκεπτόμενα άτομα που θα διεκδικήσουν τη θέση τους στο μέλλον.
  Στόχος μας πρέπει να είναι η δημιουργία σκεπτόμενων πρωτοπόρων όντων, και όχι εργατών της μεταβιομηχανικής εποχής.

 • 5 Μαΐου 2020, 11:39 | Ουρανία

  Η Τράπεζα Θεμάτων αυξάνει το άγχος των μαθητών , τους εξαναγκάζει να προσφύγουν σε φροντιστήρια ( άρα η παιδεία καταντά αγαθό περισσότερο για έχοντες και κατέχοντες και μπαίνουν σε αθέμιτο αναταγωνισμό οι φτωχότερες οικονομικά οικογένειες ) ,μεταφέρει το αρνητικό κλίμα των Πανελλαδικών ήδη από την Πρώτη Λυκείου .Λυπάμαι , αλλά δε νομίζω πως έτσι αναβαθμίζεται το ταλαιπωρημένο εκπαιδευτικό μας σύστημα .

 • 5 Μαΐου 2020, 11:23 | Τίγκελης Γιώργος

  Συμφωνώ με την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων, καθώς είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την ενίσχυση του Εθνικού Απολυτηρίου και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  Ωστόσο, την πρώτη χρονιά της εφαρμογής της υπήρχαν προβλήματα, όπως:
  α) η αδυναμία εμβάθυνσης και κάλυψης της διδακτέας ύλης, είτε λόγω της μεγάλης έκτασής της είτε απουσίας εκπαιδευτικού για να διδάξει το εκάστοτε μάθημα,
  β) η ενίσχυση της αποστήθισης των προτεινόμενων θεμάτων, παρά της κατανόησης και της ουσιαστικής εμπέδωσης των διδακτικών ενοτήτων.
  Προκειμένου να αποφευχθούν τα προαναφερόμενα προβλήματα, θεωρώ ότι πριν από την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  1. Νέα βιβλία, τα οποία θα παρέχουν πλούσιο υλικό για την επεξεργασία των ενοτήτων, χωρίς να απαιτείται η αγορά κάποιου επιπλέον βοηθήματος.
  2. Αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης των μαθημάτων, ώστε να ενισχύεται η κριτική σκέψη.
  3. Προσλήψεις αναπληρωτών και τοποθέτησή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε να καλύπτεται η διδακτέα ύλη σε όλα τα σχολεία της χώρας (ειδικά των νησιών).
  Επίσης, προτείνω η νέα Τράπεζα Θεμάτων να είναι μία πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να καταθέτουν οι εκπαιδευτικοί ενδεικτικά θέματα για τις εξετάσεις του τετραμήνου και της περιόδου Μαΐου-Ιουνίου. Το τμήμα αυτό της πλατφόρμας μπορεί είναι ανοιχτό προς το κοινό.
  Όσον αφορά τις τελικές εξετάσεις, προτείνω την ακόλουθη διαδικασία. Το Υπουργείο Παιδείας θα καθορίζει κάθε σχολική χρονιά το πρόγραμμα εξετάσεων. Μία μέρα πριν την εξέταση κάθε μαθήματος θα συνεδριάζει υπό καθολική μυστικότητα η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων με την παρουσία εκπαιδευτικών και θα καταθέτει σε μη προσβάσιμη, εκτός των εξουσιοδοτημένων χρηστών, πλατφόρμα 3 ομάδες προτεινόμενων θεμάτων. Στη συνέχεια, θα επιλέγεται τυχαία μία από τις τρεις κατηγορίες θεμάτων, η οποία θα είναι και το ήμισυ του εξεταστικού δοκιμίου. Στις 7.00 π.μ. τα θέματα θα αποστέλλονται στα σχολεία, όπου θα γίνεται η Β φάση επιλογής θεμάτων σε ενδοσχολικό επίπεδο. Μέχρι τις 8.30π.μ. θα έχει ολοκληρωθεί η εκτύπωση των θεμάτων. Στις 9.00π.μ. θα ξεκινά η εξέταση. Τα θέματα θα διορθώνονται από καθηγητές άλλων σχολείων.

 • 5 Μαΐου 2020, 10:28 | ΜΑΡΙΑΝΘΗ Ζ.

  Η τράπεζα θεμάτων δεν ταιριάζει στην ελληνική πραγματικότητα – προφανώς άγνωστη γι’αυτούς που την προτείνουν. Ξέρετε πόσες διδακτικές ώρες χάνονται και μάλιστα σε βασικά μαθήματα στα σχολεία της επαρχίας με τις συνεχείς ανακλήσεις, αποσπάσεις και απουσίες εκπαιδευτικών. Πως λοιπόν έχετε την απαίτηση να συναγωνιστούν μαθητές που δεν έχουν χάσει ούτε μία ώρα και μαθητές που έχουν χάσει ολόκληρο τετράμηνο. Αυτές οι προσεγγίσεις δεν εξασφαλίζουν ίσα δικαιώματα.

 • 5 Μαΐου 2020, 09:01 | ΚΑΛΥΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Συμφωνώ με την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων. Η εμπειρία μου, όταν πειραματικά εφαρμόστηκε, ήταν ότι υπήρχε σοβαρότητα, υπευθυνότητα και άοκνη εργατικότητα σε καθηγητές και μαθητές όλη την χρονιά. Το υποτιθέμενο άγχος σε μαθητές και καθηγητές ήταν κατά τη γνώμη μου προσήλωση σε δουλειά πολύ σοβαρή και κυρίως ελεγχόμενη από την επιτυχία ή μη των μαθητών μας. Όταν καταργήθηκε φάνηκε πόσο το είχαμε ανάγκη, γιατί όλα χαλάρωσαν αδικαιολόγητα. Η σοβαρή δουλειά απαιτεί νόμους και ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και μην ξεχνάμε το σοφό λόγο του Αισχύλου: «Δημοκρατεῖσθαι μέν ὑπό φόβον δέ εἶναι»
  Για να μην εξιδανικεύουμε το μέτρο, σίγουρα θέλει βελτίωση, συμμετοχή των εκπαιδευτικών, προγραμματισμό. Κάθε τι μπορεί να γίνει καλύτερο.

 • 5 Μαΐου 2020, 02:46 | Παναγιωτης Α.

  Απαράδεκτη επαναφορά ενος αποτυχημένου εγχειρήματος. Πρόκειται ουσιαστικά για Πανελλήνιες εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του λυκείου με ταυτόχρονη αύξηση των μαθητών ανα τμημα σε όλες τις βαθμίδες (άρθρο 49). Η πρόθεση του νομοθέτη είναι νομιζω ολοφάνερη. Απόσυρση ΚΑΙ του άρθρου 09.

 • 5 Μαΐου 2020, 01:52 | Παναγιώτης

  αν ιδανικά ήταν άπαντες παρόντες καθηγητές από την πρώτη μέρα της χρονιάς στην σχολή ναι θα συμφωνούσα
  άλλα δεν προσφέρει τίποτα, είναι παπαγαλία κι το ψωμοτύρι των ΦΡΟΝΤΙΣΤΙΡΙΩν και πότε δεν είναι όλοι οι καθηγητές από την αρχή της χρονιάς στα σχολειά

 • 5 Μαΐου 2020, 00:13 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Λάθος η επαναφορά ενός «στιγματισμένου» θεσμού. Δεν βοηθάει σε τίποτε άλλο, παρά μόνο στην εντατικοποίηση, αυστηροποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (προς δόξαν των επίσημων κι ανεπίσημων φροντιστηρίων).

 • 4 Μαΐου 2020, 23:42 | ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΡΗ

  Η Τράπεζα θεμάτων σε συνδυασμό με τον τρόπο προαγωγής όπως εφαρμόστηκαν το 2013-2014 πολλαπλασίασε κατακόρυφα τη σχολική αποτυχία (εξαπλασιασμός των μετεξεταστέων, από 4% σε 24%), την καταφυγή στην παραπαιδεία και την πίεση στους/στις εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν στο εναγώνιο κυνήγι της ύλης σε βάρος του παιδαγωγικού έργου.

 • 4 Μαΐου 2020, 22:54 | Βάια Σ

  Καλησπέρα!!! Είμαι μαθήτρια της Α’ Λυκείου και παρακάτω θα αναφερθώ στην »τράπεζα θεμάτων»
  Η τράπεζα θεμάτων κατά την γνώμη πολλών είναι ένα μέσο <> των μαθητών, ωστόσο προϋποθέτει ότι όλοι οι μαθητές θα έχουν διαδαχτεί την ίδια ύλη!!!
  Δεν αμφιβάλλω πως μπορεί να υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα αλλά σίγουρα υπερτερούν τα μειονεκτήματα!!!
  Μερικά από τα πλεονεκτήματα της ,θα μπορούσαν να είναι η υποτιθέμενη πιο αντικειμενική αξιολόγηση που θα επιβάλλει και η πιο <> μελέτη!!!
  Όμως πως θα διασφαλιστεί η αντικειμενική διόρθωση, το εξετασιοκεντρικό σύστημα θα προκαλέσει συνεχές άγχος στους μαθητές και μεγαλύτερη ανάγκη φροντιστηριακής βοήθειας!
  Επίσης για να <> ένα τέτοιο ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ δεν θα πρέπει να υπάρξει κάποιος έλεγχος των καθηγητών για τον τρόπο όπου διεξάγεται το μάθημα????????
  Επιπλέον ποιος μπορεί να εγγυηθεί στους μαθητές, ότι στις αρχές της χρονιάς θα υπάρχουν καθηγητές????? Φέτος, πέρσι, πρόπερσι και κάθε χρόνο οι καθηγητές έλειπαν μέχρι και τον Νοέμβριο, με αποτέλεσμα να παραμένουν πολλά τμήματα πίσω στη διδακτέα ύλη!!!!!!!
  Ξαναδοκιμάστηκε το σύστημα στο παρελθόν και απέτυχε! Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα πετύχει τώρα????

 • 4 Μαΐου 2020, 19:38 | Μεσίγκου Σοφία

  Η Τράπεζα Θεμάτων αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών και μαθητών. Τόσο κατά το σχολικό έτος 2013-2014, οπότε και ίσχυσε, όσο και στη συνέχεια αποτέλεσε πηγή άντλησης θεμάτων όχι μόνο για εξετάσεις, αλλά και για εξάσκηση των μαθητών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το προηγούμενο διάστημα και κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης στα διά ζώσης μαθήματα αξιοποίησα υλικό της Τράπεζας Θεμάτων για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Α΄Λυκείου, κάτι που διευκόλυνε τα μαθήματα και προσέφερε πολύτιμο υλικό στους μαθητές. Άλλωστε και το υλικό του ΚΕΕ για την Ιστορία Προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου είναι μια άτυπη Τράπεζα Θεμάτων. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αφήσουμε τη μίζερη στάση μας απέναντι στο έργο μας και να μη μένουμε σε θέματα τυπολογικά, αλλά να επιμένουμε σε θέματα ουσίας για τους μαθητές μας.

 • 4 Μαΐου 2020, 17:36 | Spyros Balos

  Στο όνομα τις αντικειμενικοποίησης της αξιολόγησης των μαθητών προτείνεται αυτή η αντιπαιδαγωγική πρακτική. Αντί να πάμε σε πιο σύνθετες μορφές αξιολόγησης προωθείται η μονοδιάστατη αντίληψη που τελικά λειτουργεί περιοριστικά στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ ούτε ο στόχος της αντικειμενικότητας επιτυγχάνεται τελικά.

 • Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, δίνεται έμφαση στην εκ των υστέρων τυποποιημένη αξιολόγηση της σχολικής απόδοσης και όχι στην αξιολόγηση ως συνεχή διαδικασία με σκοπό τη βελτίωση τόσο της διδασκαλίας όσο και της μάθησης.
  Χωρίς καμία πρόβλεψη για τα Ειδικά Λύκεια και για τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., επανέρχεται ο αποτυχημένος, κατά γενική ομολογία, θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων στο Γενικό Λύκειο, μετατρέποντας τις ενδοσχολικές εξετάσεις σε μίνι πανελλήνιες σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, θεσμός που η εφαρμογή του το 2014, οδήγησε στον εξαπλασιασμό των μεταξεταστέων μαθητών και στην ενίσχυση της περαιτέρω παραπαιδείας.

 • 4 Μαΐου 2020, 13:40 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Η επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων αποτελεί λανθασμένη κίνηση του Υπουργείου Παιδείας. Όταν είχε εισαχθεί για πρώτη φορά η Τράπεζα Θεμάτων, είχε βρεθεί αντιμέτωπη με τις δριμείς αντιδράσεις του εκπαιδευτικού κόσμου και καταργήθηκε λόγω των δριμείων αντιδράσεων του εκπαιδευτικού κόσμου· η εισαγωγή της θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με τις δριμείς αντιδράσεις του εκπαιδευτικού κόσμου και θα καταργηθεί ξανά λόγω των δριμείων αντιδράσεων του εκπαιδευτικού κόσμου. Ένα βασικό της πρόβλημα είναι ότι μετατρέπει τις ενδοσχολικές εξετάσεις των τάξεων του Λυκείου σε πρόωρες Πανελλαδικές και στην Πρώτη και στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου, αφού όλη η Ελλάδα εξετάζεται στα ίδια θέματα. Το πρόβλημα με το άγχος που προκαλούν οι Πανελλαδικές είναι γνωστό· η επέκταση αυτού του προβλήματος στις ενδοσχολικές των τριών τάξεων αποτελεί αντιπαιδαγωγική κίνηση, η οποία είναι καταδικασμένη να βλάψει τις επιδόσεις των μαθητών.

  Ένα ακόμα βασικό μειονέκτημα της Τράπεζας Θεμάτων είναι ότι υποθέτει ένα ίσο επίπεδο προετοιμασίας για όλους τους μαθητές, όλων των τάξεων, όλων των σχολείων σε όλη την επικράτεια, αγνοώντας τα προβλήματα και τις ελλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε διαφοροποιήσεις. Πολλά σχολεία ακόμα και φέτος έχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε καθηγητικό προσωπικό, ακόμα και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Πώς θα μπορέσει η Τράπεζα Θεμάτων να προνοήσει για τους μαθητές που δεν διδάχθηκαν το πλήρες μάθημα και θα πρέπει να ανταγωνιστούν μαθητές, οι οποίοι δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα; Επιπλέον, το κλίμα ανταγωνισμού που καλλιεργείται από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και κατ’ επέκτασιν θα καλλιεργηθεί και στις ενδοσχολικές εξετάσεις μέσω της Τράπεζας Θεμάτων είναι ένα αντιπαιδαγωγικό κλίμα, το οποίο αγνοεί τον πραγματικό ρόλο και του Λυκείου και του σχολείου γενικότερα: ο ρόλος του σχολείου δεν είναι να βρεθεί ο καλύτερος μαθητής και να μάθουν οι μαθητές να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο, αλλά η παιδαγωγία τους και η καλλιέργειά τους, η εκπαίδευση και η παιδεία. Η σωστή εκπαίδευση και παιδεία δεν περιέχουν μαθήματα ανταγωνισμού, αλλά συναγωνισμού· δεν μαθαίνουν τον μαθητή να έχει ως αντίπαλο και εχθρό τον άλλο μαθητή, αλλά συνάδελφο και φίλο.

  Συν τοις άλλοις, η Τράπεζα Θεμάτων αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα της εξετασεολαγνείας που διέπει το νομοσχέδιο αυτό, καθώς θεωρεί ότι η εξέταση και μάλιστα η δύσκολη εξέταση είναι το μόνο αξιόπιστο μέτρο προόδου των μαθητών στην Πρώτη, Δευτέρα αλλά και Τρίτη Λυκείου, παρά το γεγονός ότι, όπως και στο Γυμνάσιο, οι εξετάσεις δεν μπορούν να συγκριθούν με τη συνολική επίδοση του μαθητή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

  Στην αιτιολογική έκθεση προβάλλεται το επιχείρημα ότι η Τράπεζα Θεμάτων θα συμβάλει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και στην κάλυψη της ύλης και την αποφυγή των κενών, για να είναι όλοι οι μαθητές στο ίδιο επίπεδο ετοιμασίας για την τελική εξέταση. Στην πραγματικότητα, όμως, όσο δύσκολη και να είναι η τελική εξέταση, οι αντικειμενικές συνθήκες που ορίζουν την προετοιμασία ενός σχολείου, ενός τμήματος αλλά και ενός συγκεκριμένου μαθητή δεν μεταβάλλονται επειδή μετεβλήθη το επίπεδο δυσκολίας των εξετάσεων.

  Η Τράπεζα Θεμάτων είναι ένα μέτρο άδικο για πολλούς μαθητές, λόγω των διαφόρων αντικειμενικών συνθηκών που επικρατούν στα σχολεία. Είναι ένα μέτρο άδικο για το σύνολο των μαθητών καθώς αυξάνει τα επίπεδα άγχους και δημιουργεί επανειλημμένες Πανελλαδικές πριν τις Πανελλαδικές. Είναι και ένα μέτρο το οποίο οδηγεί στην εντατικοποίηση των μαθητών από την ηλικία των 15 ετών.
  Με λίγα λόγια είναι ένα μέτρο απόλυτα αντιπαιδαγωγικό θα βρεθεί αντιμέτωπο με την ίδια αντίδραση που είχε βρεθεί αντιμέτωπο και επί κυβέρνησης Σαμαρά και θα είναι πάλι θέμα χρόνου μέχρι την κατάργηση της.

  Επιβάλλεται και αυτού του άρθρου η απόσυρση.

 • 4 Μαΐου 2020, 09:42 | Νατάσα Βασιλά

  Η Τράπεζα θεμάτων έχει ξαναδοκιμαστεί στο παρελθόν και θεωρήθηκε αποτυχημένο σύστημα. Δεν φαίνεται από την αιτιολογική έκθεση κάποιος επιτακτικός λόγος επαναφοράς του μέτρου. Θεωρεί το υπουργείο πως οι καθηγητές δεν μπορούν να εξετάζουν ισότιμα τους μαθητές τους;

  Τα σχολεία όλων των βαθμίδων, αλλά ας επικεντρωθούμε εδώ στα λύκεια χρειάζονται στελέχωση από εκπαιδευτικούς από την αρχή της σχολικής χρονιάς ώστε να μην χάνονται μαθήματα. Χρειάζονται εμπνευσμένους εκπαιδευτικούς, σωστά βιβλία και εκπαιδευτικά προγράμματα που θα εμπνέουν τα παιδιά να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και να μαθαίνουν με ενδιαφέρον, όχι μηχανές να γράφουν εξετάσεις όπως είναι σήμερα και όπως φαντάζεται το υπουργείο με την επαναφορά της τράπεζας θεμάτων.

 • 4 Μαΐου 2020, 09:10 | Ν. Κ.

  Η τράπεζα θεμάτων προϋποθέτει ότι οι μαθητές στα σχολεία έχουν διδαχθεί την ίδια ύλη. Τι γίνεται με τα σχολεία αυτά, που οι εκπαιδευτικοί φτάνουν 1, 2 μήνες μετά, ή ακόμη και μετά τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα; Γιατί συμβαίνουν αυτά και συνέχεια. Αυτοί οι μαθητές θα εξεταστούν στα ίδια με τους υπόλοιπους; Έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με του υπόλοιπους; Τις ίδιες βάσεις; Είχαν τους ίδιους μήνες διδασκαλίας; π.χ. Μαθητής Γυμνασίου σε απομακρυσμένο νησί, που έχει διδαχθεί αγγλικά στο δημοτικό 2 χρόνια, εξετάζεται στα ίδια θέματα, με μαθητή σε αστικό κέντρο, που έχει διδαχθεί αγγλικά 6 χρόνια; Πρέπει να το δείτε νομίζω.

 • 4 Μαΐου 2020, 01:36 | Αποστολόπουλος Δημήτριος

  Μια αιρετική πρόταση για την τράπεζα θεμάτων.
  Παρότι, διαφωνώ με την Τ.Θ.Δ.Δ. σκόπιμο θα ήταν, να γίνει μια φορά στην Α΄ Λυκείου (ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ) και στην Α΄ Γυμνασίου, με όλα τα θέματα απ΄ αυτήν με επιτηρητές από άλλα σχολεία και βαθμολογητές επίσης από άλλα σχολεία. Εννοείται ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν θα επηρεάσει την προαγωγή των μαθητών. Αλλά θα «αποτιμήσει την πρόοδο τους, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό εν γένει, ιδίως μέσω της εξαγωγής χρήσιμων στοιχείων επί αντικειμενικής βάσης». Όπως διατείνεται ο εισηγητής στη σχετική έκθεση.
  Αν ο σκοπός ήταν να χρησιμοποιηθεί για «τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό» μια φορά θα έφτανε. Άλλωστε το υπουργείο γνωρίζει ότι περίπου το 60% των μαθητών θα μείνει στην ίδια τάξη με αυτόν τον τρόπο εξέτασης.
  Ο πραγματικός λόγος της επαναφοράς της Τ.Θ.Δ.Δ είναι να στρέψει τους μαθητές από νωρίς στη μη τυπική εκπαίδευση (Σ.Ε.Κ. κ.λ.π) και όχι για να βελτιώσει το εκπαιδευτικό σύστημα. Με αποτέλεσμα το δημόσιο να μειώσει τις δαπάνες για μισθούς, βιβλία, μεταφορές κ.λ.π και όχι να «αποτιμήσει την πρόοδό τους, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης» και όλα αυτά σε συνδυασμό με το άρθρο 51 και 52 που απαγορεύει την εγγραφή μαθητών άνω των 17 ετών σε Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. του παρόντος σχεδίου νόμου.
  Ο σκοπός δεν είναι να εκδικηθούμε τους μαθητές μας. Εξάλλου έχουμε και εμείς (δάσκαλοι και καθηγητές) ένα μεγάλο μέρος ευθύνης για το όποιο αποτέλεσμα. Γιατί ενώ ξέρουμε εκ των προτέρων τα μαθησιακά χάλια δεν αντιδρούμε. Μήπως ξεχάσαμε τι λέγαμε στα αμφιθέατρα. Ότι «οι δάσκαλοι και οι καθηγητές αναπαράγουν το σύστημα». Η εκάστοτε κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την μόρφωση των παιδιών μας. Άλλωστε, αν μορφωθούν, θα απαιτούν αξιοπρεπή εργασία καλά αμειβόμενη, δεν θα είναι εύκολα ψήφαλάκια κ.α. Αυτή η αδιαφορία της πολιτείας (με τη δική μας συναίνεση πολλές φορές) έχει οδηγήσει τους μαθητές μας σ΄ αυτήν την ένδεια στοιχειωδών γνώσεων σε βασικά μαθήματα όπως Γλώσσα και Μαθηματικά που και τα δύο είναι βασικά εργαλεία για την κατανόηση των υπόλοιπων μαθημάτων.
  Καιρός είναι το Υ.ΠΑΙ.Θ., αν πραγματικά θέλει, να μορφώσει τα παιδιά μας να αφήσει κατά μέρος την Τ.Θ.Δ.Δ. και να δημιουργήσει νέα προγράμματα σπουδών (αρχής γενομένης από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό) για να αντιμετωπίσει την ένδεια γνώσεων που έχουν πάρα πολλοί μαθητές μας.
  Ιδού, λοιπόν, πεδίον δόξης λαμπρόν.

  4/5/2020 Αποστολόπουλος Δημήτριος

 • 4 Μαΐου 2020, 00:43 | Παντελάρος Θεόδωρος

  Η τράπεζα θεμάτων επιτυχώς ενεργοποίησε μαθητές και καθηγητές όταν εφαρμόστηκε το 2013-2014, παρόλο που η ποιότητά της σε κάποια μαθήματα ήταν πολύ χαμηλού επιπέδου (π.χ βιολογία) ενώ σε άλλες περιπτώσεις καλύτερη (π.χ. φυσική).

  Ωστόσο, δεν αποτελεί αντικειμενικό κριτήριο αξιολόγησης, ούτε σοβαρή ανατροφοδότηση μπορεί να παρέχει. Χρειάζεται εξωτερική αξιολόγηση για τέτοιους σκοπούς και επιμελή οργάνωση της δομής και των περιεχομένων της.

  Απλές ερωτήσεις κλειστού τύπου, εύκολες αλλά με αυστηρά κριτήρια διόρθωσης ακόμα και ηλεκτρονική εξέταση ερωτήσεων κλειστού τύπου μπορούν να παρέχουν έγκυρη ανατροφοδότηση για την ποιότητα προγραμμάτων σπουδών και της υλοποίησής τους. Από την πλευρά των μαθητών σκοπός της θα έπρεπε να ήταν σε πρώτη φάση η διασφάλιση των ελαχίστων γνώσεων και δεξιοτήτων που προαπαιτούνται για την προαγωγή στην επόμενη τάξη.

  Η τράπεζα θεμάτων θα έπρεπε να έχει τέτοιο εύρος ώστε να αποθαρρύνεται το κυνήγι της αποστήθισης της. Στη δημιουργία της θα έπρεπε να εμπλακούν όλοι οι καθηγητές ούτως ώστε να χτιστεί και όχι να φορεθεί.

 • 3 Μαΐου 2020, 23:25 | ελένη λιάτσου

  Η τράπεζα θεμάτων άγχωσε ακόμα περισσότερο τους άριστους και πολύ καλούς μαθητές. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός της; Νομίζω πως όχι. Ας είναι σαν εργαλείο στη μάθηση κι όχι τροχοπέδη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί έτσι έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής. Για να μην αναφέρω τη «χαρά» των φροντιστηρίων. Κι όποιος έχει χρήματα προχωρά. Κρίμα να επιστρέφει ένα νομοσχέδιο παρωχημένο…

 • 3 Μαΐου 2020, 23:17 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η εμπειρία μου στα Μαθηματικά συνοψίζεται στα εξής: 1)Λειτούργησε εις βάρος της εμβάθυνσης στις έννοιες καθώς μας οδήγησε σε μία ασκησιολογική αντιμετώπιση του μαθήματος.110 ασκήσεις μόνο για την Άλγεβρα,κάποιες από τις οποίες δύσκολες,2)δημιούργησε μεγάλο άγχος στους μαθητές και μάλιστα η πίεση ήταν εξίσου έντονη στους άριστους μαθητές οι οποίοι προσπαθούσαν να λύσουν όλες τις ασκήσεις και για όλα τα μαθήματα,3)οι μαθητές κατέφυγαν από την Α΄ Λυκείου σε εξωτερική βοήθεια, 4)οι ασκήσεις δεν ήταν καλά διαβαθμισμένες και πολλές δεν είχαν καμία σχέση με τις ασκήσεις του βιβλίου. Με ποια λογική αποσυνδέεται το βιβλίο από τις εξετάσεις;
  Ο έλεγχος κάλυψης της ύλης που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση μπορεί να λυθεί με την πρακτική της αναφοράς ύλης που γίνεται στη Γ΄ Λυκείου.Η αντικειμενική συνολική αξιολόγηση των μαθητών,που επίσης αναφέρεται,μπορεί να γίνει από μία εξορθολογισμένη ενδεικτική Τράπεζα Θεμάτων (όχι περισσότερα από 40 θέματα).

 • 3 Μαΐου 2020, 23:05 | ΣΟΦΙΑ

  Η Τράπεζα θεμάτων όταν εφαρμόστηκε στο παρελθόν οδήγησε πολλούς μαθητές σε φροντιστηριακά τμήματα,συμβάλλοντας σε οικονομική αφαίμαξη γονέων και περιορισμό του ελάχιστου ελεύθερου χρόνου των παιδιών,πάντα ενισχύοντας την στείρα απομνημόνευση και σε βάρος της καινοτομίας.Θα μπορούσε να εφαρμοστεί αν καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις, εφόσον σε όλα τα σχολεία της χώρας προσφερθούν ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές όπως το πλέον αυτονόητο όλοι οι εκπαιδευτικοί 1η Σεπτεμβρίου στα σχολεία .Πως θα εφαρμοστεί η τράπεζα θεμάτων όταν καθηγητές κάνουν ανάληψη υπηρεσίας δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε κάποιες περιφέρειες;Επίσης ένας μεγάλος αριθμός μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ΔΕΠ-Υ θα οδηγηθούν σε παραίτηση από το εκπαιδευτικό σύστημα,λόγω της ματαίωσης που δέχονται από ένα πιεστικό σύστημα εξετάσεων.

 • 3 Μαΐου 2020, 22:22 | Χάρης Δημητρακόπουλος

  Δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο χάνεται η παιδαγωγική αξία του σχολείου γενικής παιδείας, περιορίζεται η ελευθερία του/της εκπαιδευτικού για καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές που διαφορετικά οι εκπαιδευτικοί έχουν την άνεση να εφαρμόσουν σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Αν εφαρμοστεί το μέτρο της Τράπεζας Θεμάτων, δυστυχώς θα έχουμε προσπάθεια για προσκόλληση στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια (που είναι πολλές φορές «παλαιωμένα» και ίσως ακατάλληλα) που θα πρέπει να αποστηθίζονται λεπτομερώς, κάτι που απέχει παρασάγγας από την αξία ενός σύγχρονου σχολείου. Σας παρακαλούμε θερμά, μην περιορίσετε με αυτόν τον τρόπο το φιλελεύθερο τρόπο διδασκαλίας που αρμόζει στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς της νέας, διαρκώς μεταβαλλόμενης εποχής

 • 3 Μαΐου 2020, 21:23 | ΑΝΘΗ

  Η επαναφορά της Τράπεζας θεμάτων θα αυξήσει την πίεση που δέχονται οι μαθητές και θα καταστήσει το μάθημα στο σχολείο αγώνα δρόμου για να βγάλουν τα συγκεκριμένα θέματα. Δεν προωθείται έτσι η κριτική σκέψη των μαθητών αλλά η παπαγαλία. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι εξοντωτική αλλά να καλλιεργεί πραγματικές δεξιότητες και γνώσεις

 • 3 Μαΐου 2020, 21:06 | Τίγκελης Γιώργος

  Συμφωνώ με την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων, καθώς είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την ενίσχυση του Εθνικού Απολυτηρίου και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  Ωστόσο, την πρώτη χρονιά της εφαρμογής της υπήρχαν προβλήματα, όπως:
  α) η αδυναμία εμβάθυνσης και κάλυψης της διδακτέας ύλης, είτε λόγω της μεγάλης έκτασής της είτε απουσίας εκπαιδευτικού για να διδάξει το εκάστοτε μάθημα,
  β) η ενίσχυση της αποστήθισης των προτεινόμενων θεμάτων, παρά της κατανόησης και της ουσιαστικής εμπέδωσης των διδακτικών ενοτήτων.
  Προκειμένου να αποφευχθούν τα προαναφερόμενα προβλήματα, θεωρώ ότι πριν από την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  1. Νέα βιβλία, τα οποία θα παρέχουν πλούσιο υλικό για την επεξεργασία των ενοτήτων, χωρίς να απαιτείται η αγορά κάποιου επιπλέον βοηθήματος.
  2. Αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης των μαθημάτων, ώστε να ενισχύεται η κριτική σκέψη.
  3. Προσλήψεις αναπληρωτών και τοποθέτησή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε να καλύπτεται η διδακτέα ύλη σε όλα τα σχολεία της χώρας (ειδικά των νησιών).
  Επίσης, προτείνω η νέα Τράπεζα Θεμάτων να είναι μία πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να καταθέτουν οι εκπαιδευτικοί ενδεικτικά θέματα για τις εξετάσεις του τετραμήνου και της περιόδου Μαΐου-Ιουνίου. Το τμήμα αυτό της πλατφόρμας μπορεί είναι ανοιχτό προς το κοινό.
  Όσον αφορά τις τελικές εξετάσεις, προτείνω την ακόλουθη διαδικασία. Το Υπουργείο Παιδείας θα καθορίζει κάθε σχολική χρονιά το πρόγραμμα εξετάσεων. Μία μέρα πριν την εξέταση κάθε μαθήματος θα συνεδριάζει υπό καθολική μυστικότητα η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων με την παρουσία εκπαιδευτικών και θα καταθέτει σε μη προσβάσιμη, εκτός των εξουσιοδοτημένων χρηστών, πλατφόρμα 3 ομάδες προτεινόμενων θεμάτων. Στη συνέχεια, θα επιλέγεται τυχαία μία από τις τρεις κατηγορίες θεμάτων, η οποία θα είναι και το ήμισυ του εξεταστικού δοκιμίου. Στις 7.00 π.μ. τα θέματα θα αποστέλλονται στα σχολεία, όπου θα γίνεται η Β φάση επιλογής θεμάτων σε ενδοσχολικό επίπεδο. Μέχρι τις 8.30π.μ. θα έχει ολοκληρωθεί η εκτύπωση των θεμάτων. Στις 9.00π.μ. θα ξεκινά η εξέταση. Τα θέματα θα διορθώνονται από καθηγητές άλλων σχολείων.

 • 3 Μαΐου 2020, 20:45 | Mary

  Η τράπεζα θεμάτων άγχωσε τους μαθητές και στάθηκαν απέναντί της την προηγούμενη φορά. Τι θα οφελήσει η τριετής εξαντλητική δοκιμασία των μαθητών; πόσο δίκαιο μπορεί να είναι το απολυτήριο όταν έχουμε παιδιά με τόσες διαφορετικές προσλαμβάνουσες και την ίδια τράπεζα θεμάτων;

 • 3 Μαΐου 2020, 20:40 | ΜΑΡΙΑ Μ

  Η τράπεζα θεμάτων έχει νόημα όταν:
  1) όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι τοποθετημένοι στα σχολεία τους από την αρχή της σχολικής χρονιάς
  2) τα θέματα της τράπεζας θεμάτων είναι γνωστά και διαθέσιμα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές από την αρχή της χρονιάς
  3) δεν θα γίνουν ο εκπαιδευτικός στόχος του μαθήματος και δεν θα περιορίσουν τον εκπαιδευτικό στην διαδικασία της διδασκαλίας του αντικειμένου του

 • 3 Μαΐου 2020, 17:29 | ΧΑΡΙΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

  H επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων δεν εχει να προσφερει τιποτα επι της ουσιας Δεν συμφερει κανεναν αλλον παρα μονον τους φροντιστες
  Ειναι εξουθενετικο ψυχολογικα για τους μαθητες (ειτε ειναι επιμελεις ειτε οχι)
  Επισης ειναι εξουθενωτικο οικονομικα για τους γονεις αφου μας ωθεί σε ενισχυση τουλαχιστον στα μαθηματα στα οποια δεν εχει ιδιαιτερη κλιση το παιδι.