Δημόσια διαβούλευση στους Κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση τους ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) που αντικαθιστούν το σύνολο των κωδικοποιημένων αγορανομικών διατάξεων. Με τους κανόνες «ΔΙΕΠΠΥ», η λειτουργία της αγοράς εισέρχεται σε μια νέα περίοδο εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο, ενιαίο, σαφές και απλοποιημένο πλαίσιο, που έχει στόχο τη ριζική ανανέωση και προσαρμογή της στις σημερινές συνθήκες και τις ανάγκες της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Το αποτέλεσμα είναι προϊόν συστηματικής εργασίας επί μακρόν των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης των νέων κανόνων, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέχρι την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012. Η συμμετοχή του πολίτη αποτελεί την πεμπτουσία της διαβούλευσης και κάνει αυτή τη διαδικασία ουσιαστική. Το σύνολο των απόψεων που θα συγκεντρωθούν, θα αξιολογηθούν από την εξειδικευμένη ομάδα που έχει επεξεργαστεί το νομοθετικό πλαίσιο και θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική αποτύπωσή του.

Σας ευχαριστώ

Αθανάσιος Σκορδάς

Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων