Άρθρο 140 – Δημόσια προβολή – Απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου –Δημοσκοπήσεις

1. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης, καθώς επίσης οι φορείς παροχής συνδρομητικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, τοπικής ή εθνικής εμβέλειας, απαγορεύεται να μεταδίδουν μηνύματα όσων συμμετέχουν στο δημοψήφισμα. Ως προς τις απαγορεύσεις που αφορούν τους μετέχοντες στο δημοψήφισμα, ισχύει αναλόγως το άρθρο 46 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57).
3. Ως προς τη δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων ισχύει αναλόγως το άρθρο 49 του π.δ. 26/2012.