Άρθρο 30 – Τροποποίηση άρθρου 35 του ν. 3852/2010

Η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
1. «3. Αν εκείνος που έχει επιλεγεί ως υποψήφιος δήμαρχος είναι υποψήφιος σύμβουλος του συνδυασμού, τότε αφαιρείται από τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού βάσει των σταυρών που έλαβαν και εφαρμόζεται, εφ’ όσον δεν εκλεγεί δήμαρχος, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 3852/2010 καταργείται.

  • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Το συγκεκριμένο άρθρο αποτιμάται θετικά.

  • 14 Μαΐου 2018, 12:53 | Γιώργος Υψηλάντης
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Πως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 38, αφού με τη λάθος κατά την άποψή μου διατύπωση του άρθρου 34 (του Κλεισθένη) το εδάφιο αυτό απαλείφεται; (βλ σχετική παρέμβασή μου στο άρθρο 34)