Άρθρο 170 – Σχέσεις με το Συνήγορο του Πολίτη

1. Ο Δημοτικός και ο Περιφερειακός Διαμεσολαβητής είναι ανεξάρτητος από το Συνήγορο του Πολίτη, η δε άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή δεν θίγει τις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης και συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής.
2. Ο Δημοτικός και ο Περιφερειακός Διαμεσολαβητής υποχρεούται να κοινοποιεί την ετήσια έκθεσή του στον Συνήγορο του Πολίτη.
3. Ο Δημοτικός και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης δικαιούται υποβάλλει ερωτήματα και να ζητεί τις απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη για το χειρισμό υπόθεσης που εκκρεμεί ενώπιόν του, εφ’ όσον κρίνει αιτιολογημένα ότι αυτή έχει κεντρικό χαρακτήρα ή ευρύτερο ενδιαφέρον.
4. Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί κατά την κρίση του :
α) Να ζητεί τη συνδρομή του κατά τόπο αρμόδιου Διαμεσολαβητή για υποθέσεις που χειρίζεται ο ίδιος, για ενέργειες που απαιτούν εγγύτητα ή αμεσότητα.
β) Να παρίσταται και να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Διαμεσολαβητών.
γ) Να επιλαμβάνεται ο ίδιος υποθέσεων που έχει ήδη χειριστεί ο Διαμεσολαβητής ή να τις παραπέμπει εκ νέου ενώπιόν του, εφόσον διαπιστώνει αστοχίες ή πλημμέλειες, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου πολίτη ή ΟΤΑ.
δ) Να αναλαμβάνει επιμορφωτικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες για τη διαρκή κατάρτιση των Δημοτικών και Περιφερειακών Διαμεσολαβητών.

 • 9 Μαΐου 2018, 00:07 | Εμμανουέλα

  γραφειοκρατία για το τίποτα…Αν οι ΟΤΑ εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη δεν χρειάζεται άλλος ενδιάμεσος. Βλ.Σχόλια στο άρθρο 207

 • 5 Μαΐου 2018, 18:10 | ΤΕΟ

  Καλώς καταργείται ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ. Με τα εργαλεία και τις αρμοδιότητες που ειχε ήταν ουσιαστικά διακοσμητικός. Ομως:
  Πολλές δομές, επιτροπές, ολομέλειες κλπ κλπ Έξοδα, γραφειοκρατία, παρελκύσεις και από ουσία; λογοδοσία; τιποτα.
  Συνήγορος του πολίτη, Επιθεωρητης δημοσιας διοικησης, ΣΕΕΔΔ κοκ
  Ας δημιουργηθεί στον συνηγορο του πολιτη τμήμα ΟΤΑ

 • 4 Μαΐου 2018, 15:35 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Γιατί πρέπει να υπάρχει; Ο Συνήγορος του Πολίτη ΔΕΝ αρκεί;;