Άρθρο 237 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

 • 14 Μαΐου 2018, 14:34 | ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ

  Παρόλο που η αρμοδιότητα ελέγχου ποιότητας εκτελουμένων έργων με βάση τους οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (εν προκειμένω, άρθρο 9 Ε παρ. 2γ του Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) – Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου) έχει παραμείνει στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στην περίπτωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέχρι σήμερα τα Εργαστήρια Δημοσίων Έργων της χωρικής μας αρμοδιότητας είναι ενταγμένα στη δομή των δυο αιρετών Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Επειδή, σύμφωνα και με το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΔΠΔΕ/1535/10.06.2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τα ως άνω Εργαστήρια, υπαγόμενα στα Τμήματα Εργαστηρίων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των αιρετών Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, δε νομιμοποιούνται να πραγματοποιούν εργαστηριακούς ελέγχους, να εκδίδουν εργαστηριακά αποτελέσματα και γενικότερα να ασκούν, πέραν από τις δικές τους αρμοδιότητες, και τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προτείνεται η μεταφορά της υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού αυτών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 • 12 Μαΐου 2018, 13:00 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Γενικές παρατηρήσεις:Το εκάστοτε εκλογικό σύστημα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος του προβληματισμού ή των κριτηρίων του εκάστοτε υποψηφίου δημάρχου για να εκλεγεί είτε να επανεκλεγεί.
  Η αντίληψη της απλής αναλογικής και η υιοθέτησή της σαν εκλογικό μέτρο για την επιλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, παρόλα τα προβλήματα που προβλέπουμε ότι θα αντιμετωπιστούν στην εφαρμογή της, που δεν είναι όμως ανυπέρβλητα.
  Η αντικειμενική και δίκαιη έκφραση της λαϊκής εντολής στον αμεσότερο και εγγύτερο βαθμό διοίκησης του πολίτη απέναντί του, είναι επιτακτική και απόλυτα δημοκρατική και επιβεβλημένη.
  Με την έντονη αποκομματικοποίηση των αυτοδιοικητικών εκλογών τα τελευταία χρόνια, δημιουργούνται προϋποθέσεις σύγκλησης, συνεργατικότητας, διαλόγου και συναπόφασης.
  Οι διαδικασίες πρότασης τεκμηριωμένων αντιπροτάσεων στα δημοτικά όργανα, απαγκιστρώνει από πεπατημένες στείρες αντιπολιτεύσεις τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας και τους επιβάλει την υποχρέωση συναπόφασης και συμμετοχής στη δημοτική συνδιαχείριση.
  Πιθανόν η αντίληψη της ανωριμότητας του πολιτικού δυναμικού και του μέχρι τώρα τρόπου έκφρασής του, να δημιουργεί υπόνοιες και συνθήκες ακυβερνησίας. Η ορθή όμως εφαρμογή και η πιθανή βελτίωση νομοθετικών παρεμβάσεων μπορεί να ξεπεράσει κάθε πρόβλημα εφαρμογής.
  Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή ενός απόλυτα δημοκρατικού, δίκαιου και αναλογικού συστήματος, οφείλει και πρέπει να ξεπεράσει κάθε σκόπελο και να ανατρέψει, με τη νομοθετική του αντίληψη και τεκμηρίωση, παγιωμένες αντιλήψεις και αναχρονιστικές απόψεις.
  Όταν η κοινωνία δεν ωριμάζει πολιτικές, οφείλουν οι πολιτικές να ωριμάζουν τις κοινωνίες.

 • 12 Μαΐου 2018, 13:48 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  • Αρθρ.210. Στη νέα νομοθεσία για τους ΦΟ.Δ.Σ.Α θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα διατήρησης των υφισταμένων, ανεξάρτητα του αριθμού των λειτουργούντων ανά περιφέρεια, αρκεί να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους και η σύμφωνη γνώμη των δημοτικών συμβουλίων των μελών τους, ως προς τη διατήρησή τους, καθώς και η σύμφωνη γνώμη των φορέων και των δημοτικών συμβουλίων των δήμων που θέλουν να ενταχθούν σε αυτούς, σύμφωνα πάντα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ.
  Να προστεθεί ότι σε περιφέρειες όπου υφίστανται και λειτουργούν ΦΟ.Δ.Σ.Α που εξυπηρετούν εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ, παραμένουν ως έχουν και δύναται να συνενώνονται με αποφάσεις των ΔΣ των Δήμων μελών τους. Όπου δεν υπάρχουν μπορούν να ιδρύονται μέχρι τρεις.

 • Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι Πανελλήνια Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση που καλύπτει το σύνολο των Διπλ. Μηχανικών εργαζομένων στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης και στα ΝΠΔΔ, η πλειοψηφία των οποίων πλέον απασχολούνται στους ΟΤΑ.
  Το προσχέδιο Νόμου που βρίσκεται υπό διαβούλευση: «Πρόγραμμα ‘’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’», θα όφειλε να διορθώσει κάποια «κακώς κείμενα» στην λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς όμως αποτελεί απλώς ένα σύνολο αποσπασματικών αλλαγών σε διάφορα σημεία, χωρίς να αποτυπώνει μια συνολική γενικότερη φιλοσοφία προς την κατεύθυνση της ανατροπής των δυσμενών συνεπειών του «Καλλικράτη».

 • 9 Μαΐου 2018, 22:12 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
  ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 210 ΕΩΣ 232 ?
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΣΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΝΗΣΙ . ΕΧΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ .

 • 5 Μαΐου 2018, 20:44 | Δημήτρης

  Πρέπει να μπει Και μία παράγραφος που να αφορά τα στελέχη τον ενόπλων δυνάμεων τα οποία βάζουν υποψηφιότητα εκλέγονται και δεν υπηρετούν ούτε στο Δήμο που έχουν εκλεγεί Η ορίζονται αντιδήμαρχοι ή εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και δεν έχουν τα οφέλη που έχουν η δημόσιοι υπάλληλοι ή τα άλλα σώματα Ασφαλείας.

 • 4 Μαΐου 2018, 15:03 | Γιώργος Οικονομίδης

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  επί όλου του Νομοσχεδίου:

  Είναι καιρός επιτέλους να εισαχθεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη εφαρμογή της ηλεκτρονικής και μόνον διακίνησης της πληροφορίας.
  Προτείνεται :
  Να απαλειφθεί κάθε διάταξη περί διαβίβασης αποφάσεων των οργάνων, κοινοποιήσεων, δημοσιεύσεων, προσκλήσεων σε συνεδριάσεις κλπ.
  Το μόνο που θα μπορούσε δυνητικά να απομείνει είναι η ανάρτηση στους οικισμούς που δεν αποτελούν καν κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων ορισμένων εντύπων ενημερώσεων (π.χ. πρόγραμμα εκλογών).
  Για όλα τα υπόλοιπα, η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσον αφορά την ατομική ενημέρωση και η ανάρτηση στην ιστοσελίδα, όσον αφορά την γενικής θα πρέπει να εφαρμοσθεί άμεσα και πλήρως.