Άρθρο 132 – Περιορισμοί στη διεξαγωγή δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος

1. Δεν επιτρέπεται να διεξαχθεί δημοψήφισμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για την ανάδειξη των μελών του εθνικού ή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, για την ανάδειξη των αυτοδιοικητικών αρχών ή για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε εθνικό επίπεδο. Δημοψήφισμα, επίσης, δεν επιτρέπεται να διεξαχθεί κατά το ημερολογιακό έτος της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των αυτοδιοικητικών αρχών.
2. Δεν μπορεί να διεξαχθεί δημοψήφισμα πριν περάσει ένα έτος από την διεξαγωγή του προηγούμενου.

 • Ο ελάχιστος χρόνος μεταξύ δύο δημοψηφισμάτων πρέπει να μειωθεί στους 6 μήνες.

 • 8 Μαΐου 2018, 02:36 | Αλεξόπουλος Διονύσης

  Απαράδεκτοι περιορισμοί. Εκτός απ’ την απαγόρευση διεξαγωγής δημοψηφίσματος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για την ανάδειξη των μελών του εθνικού ή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου όλες οι άλλες απαγορεύσεις πρέπει ν’ απαλειφθούν.

 • 7 Μαΐου 2018, 23:51 | Πέτρος Βουρλής

  Παράγραφος 1

  Η διεξαγωγή εκλογών είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για την διεξαγωγή ενός ή περισσότερων δημοψηφισμάτων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διεξαγωγή ενός μεγάλου αριθμού δημοψηφισμάτων παράλληλα με τις ενδιάμεσες ή προεδρικές εκλογές στις Η.Π.Α. Ενδεικτικά αναφέρω πως ταυτόχρονα με τις ενδιάμεσες εκλογές του 2014 διεξήχθησαν 158 δημοψηφίσματα, ενώ στις προεδρικές εκλογές του 2016 διεξήχθησαν αντίστοιχα 162 δημοψηφίσματα (όλα σε πολιτειακό ή – λίγα από αυτά – σε τοπικό επίπεδο).

  Έτσι όχι μόνο δεν θα έπρεπε να απαγορεύεται η διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων παράλληλα με άλλες εκλογές, αλλά κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στην ελαχιστοποίηση του κόστους και την μεγιστοποίηση της συμμετοχής των πολιτών.

  Παράγραφος 2

  Δυστυχώς, η παράγραφος αυτή επιτρέπει σε οποιαδήποτε ισχυρή ομάδα να ακυρώσει την δυνατότητα των πολιτών να εκφράζουν – πάντα δεσμευτικά σε μία δημοκρατία – την βούληση τους. Έτσι, είναι πολύ εύκολο, οι δημοτικές αρχές (αν δεν αφαιρεθεί η παράγραφος 1α του άρθρου 131), η οποιαδήποτε ισχυρή ομάδα να προκαλέσει ένα δημοψήφισμα και να ακυρώσει οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια έκφρασης της λαϊκής βούλησης για έναν τουλάχιστον χρόνο!

  Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα χρονικό ή άλλο όριο στην διεξαγωγή δημοψηφισμάτων. Αν τα θέματα είναι πολλά μπορεί να θεσμοθετηθούν συγκεκριμένες δημοψηφισματικές ημέρες εντός κάθε έτους, όπως ακριβώς συμβαίνει στην Ελβετία για παραπάνω από έναν αιώνα.

  Έτσι, η παράγραφος αυτή δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί απαράδεκτη και θα πρέπει να αφαιρεθεί.

 • 7 Μαΐου 2018, 22:17 | Γιώργος Θωμάκος

  Δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα τόσων χρονικών περιορισμών. Ειδικά η παρ. 2 («Δεν μπορεί να διεξαχθεί δημοψήφισμα πριν περάσει ένα έτος από την διεξαγωγή του προηγούμενου») πρέπει να καταργηθεί αφού περιορίζει αναιτιολόγητα το δικαίωμα του λαού να εκφράζει τη βούλησή του μόνο μια φορά το έτος. Αυτό που έχει νόημα να προβλεφθεί είναι πως δεν μπορεί να τίθεται το ίδιο ζήτημα σε δημοψήφισμα πριν περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα απο το προηγούμενο (π.χ ένα έτος)