Άρθρο 149 – Σκοπός της δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης

Σκοπός της δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης είναι :
α) η καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκησης στους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών,
β) η βελτίωση της σχέσης των πολιτών με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές,
γ) η επίλυση και αποτροπή διαφορών των πολιτών με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, ώστε να περιορίζεται η προσφυγή σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες και
δ) η συμβολή στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των δημοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και της προσβασιμότητας των πολιτών σε αυτές.

  • 11 Μαΐου 2018, 22:19 | Αιμίλιος

    Φτάνουν αυτές οι σαχλαμάρες με διαμεσολαβητές και διάφορους τέτοιους αργόμισθους μαϊντανούς, που ουσιαστικά δεν έχουν καμία αρμοδιότητα.

  • 4 Μαΐου 2018, 15:25 | Γιώργος Οικονομίδης

    Α. 149 – A. 170
    Η προσθήκη νέων διαδικασιών και οργάνων θα αποτελέσει ακόμη ένα γραφειοκρατικό βάρος με μη βέβαιη ωφελιμότητα.
    Χωρίς ύπαρξη ειδικών γνώσεων θεωρώ ότι εάν τυχόν ανάλογοι θεσμοί συναντώνται σε άλλες χώρες να εξεταστεί εάν εκεί το συνολικό νομικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης περιέχει όλους τους εδώ ελέγχους και όργανα.