Άρθρο 155 – Αντιμισθία

1. Ο Δημοτικός Διαμεσολαβητής λαμβάνει αντιμισθία α) ισόποση με ποσοστό 80% επί των συνολικών αποδοχών των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, όταν έχει αρμοδιότητα είτε σε νομό με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων είτε σε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες του Νομού Αττικής, β) ισόποση με ποσοστό 60% επί των συνολικών αποδοχών των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, όταν έχει αρμοδιότητα σε νομό με πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων,
2. Ο Περιφερειακός Διαμεσολαβητής λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με ποσοστό 80% επί των συνολικών αποδοχών των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.
3. Σε περίπτωση που τη θέση του Διαμεσολαβητή καταλαμβάνει δημόσιος υπάλληλος, αυτός επιλέγει είτε την αντιμισθία του Διαμεσολαβητή είτε τις αποδοχές της οργανικής του θέσεις, οι οποίες καταβάλλονται από τον οικείο Δήμο ή Περιφέρεια, σύμφωνα με τα άρθρα 154 και 155 αντίστοιχα.

  • 8 Μαΐου 2018, 21:37 | Φιλιππος

    Σχετικά με την αντιμισθία και τον καθορισμό της σε ισόποση του 80% με τον προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης θα πρέπει να γίνει καθορισμός σε σχέση με ποιον προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης. αυτόν του Υπουργείου, αυτόν της Περιφέρειας, ή αυτόν του Δήμου. να σημειωθεί ότι μεταξύ τους έχουν τεράστια μισθολογική διαφορά. Επίσης δεν έχουν καθοριστεί τα χρόνια προϋπηρεσίας. Υπάρχει προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης με 20 χρόνια προϋπηρεσίας και άλλος με 30 στην ίδια υπηρεσία. με ποιον από τους 2 θα καθοριστούν οι αποδοχές του Συμπαραστάτη. θα ήταν πολύ πιο εύκολο να είναι ίδιες με τις αποδοχές του Εκτελεστικού Γραμματέα του οικείου ΟΤΑ οι οποίες είναι καθορισμένες. τέλος δεν έχει προβλεφθεί η καταστατική θέση του Συμπαραστάτη, εκτός αν ισχύει ότι υπάρχει με τον «Καλλικράτη».

  • 4 Μαΐου 2018, 15:49 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

    Γιατί πρέπει να υπάρχει; Ο Συνήγορος του Πολίτη ΔΕΝ αρκεί;;

    Σκεφθείτε πόσο ανεβαίνει το ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ με αυτές τις ρυθμίσεις! Έλεος!! Διαγράψτε τα άρθρα περί «διαμεσολαβητών» ΟΤΑ, δώστε την αρμοδιότητα στον Συνήγορο του Πολίτη και καταργήστε τον φόρο ΔΗΜΕΥΣΗΣ ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).