Άρθρο 28 – Επανάληψη ψηφοφορίας – Αντικατάσταση άρθρου 33 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 33 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επανάληψη της ψηφοφορίας για την εκλογή δημοτικών αρχών
1. Εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (β’ γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.
2. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος) δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση που στην αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος) μετείχαν μόνο δύο συνδυασμοί που ισοψήφισαν.
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική μετέχουν ο υποψήφιος δήμαρχος του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι δήμαρχοι των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.
4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του που έλαβαν στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία.
Εάν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι δήμαρχοι, το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου και του συνδυασμού του.
5. Όλοι οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία (α’ γύρος), σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
6. Η επαναληπτική ψηφοφορία (β’ γύρος) γίνεται στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων».

 • 14 Μαΐου 2018, 12:13 | Κωνσταντίνος Κιτσόπουλος

  Εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (β’ γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Εφόσον ένας από τους δύο πρώτους σε ψήφους συνδυασμούς δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30%, η ψηφοφορία την επόμενη Κυριακή (β΄ γύρος) επαναλαμβάνεται ανάμεσα στους υποψηφίους δημάρχους των τριών πρώτων σε ψήφους συνδυασμών. Εάν μετά την ψηφοφορία της πρώτης Κυριακής ο πρώτος συνδυασμός δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 35%, τότε η ψηφοφορίατην επόμενη Κυριακή (β΄ γύρος) επαναλαμβάνεται ανάμεσα στους υποψηφίους δημάρχους των συνδυασμών που κατέγραψαν ποσοστο τουλάχιστον 20%.

 • 12 Μαΐου 2018, 13:57 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των επικεφαλείς των δύο πρώτων παρατάξεων του πρώτου γύρου δεν είναι απαραίτητη εφόσον διατηρείται το ποσοστό κατανομής των εδρών των συνδυασμών από την πρώτη Κυριακή. Θα μπορούσε να καθοριστεί όριο για τον πρώτο συνδυασμό που εκλέγει το δήμαρχο το 33% ή άλλο για να διασφαλίζεται μια διευρυμένη αποδοχή του προσώπου του δημάρχου.

 • 11 Μαΐου 2018, 21:11 | Αιμίλιος

  Δήμαρχος πρέπει να είναι ο επικεφαλής του πρώτου συνδυασμού του πρώτου γύρου και να μην υπάρχει δεύτερος γύρος. Σκεφτείτε στον πρώτο γύρο ο πρώτος συνδυασμός να πάρει 45% και ο δεύτερος να πάρει 20%. Πάντα θα υπάρχει πιθανότητα στο δεύτερο γύρο να εκλεγεί αυτός που πήρε το 20% και να διαθέτει στο Δημοτικό Συμβούλιο μόνο το 1/5 των εδρών !!

 • 10 Μαΐου 2018, 09:19 | Ιωάννης Λίζας

  Προσωπικά Αδυνατώ να κατανοήσω τη σκοπιμότητα αλλά και τη λογική του άρθρου 28.
  Επί της ουσίας καταργεί την Απλή Αναλογική που επιχειρείται να εφαρμοστεί με το προηγούμενο άρθρο του νσ(αρθ.27), αφού, τελικά, αναθέτει τη διοίκηση του Δήμου σε συνδυασμό που θα εκλεγεί σε δεύτερο και δεν λαμβάνει υπόψη την εκπροσώπηση που θα έχει ο συγκεκριμένος συνδυασμό στο ΔΣ ούτε την αντιπροσωπευτικότητά του στο εκλογικό σώμα.
  Αναρωτιέμαι γιατί η εκλογή του Δημάρχου και του επιτυχόντος (τελικά) συνδυασμού να χρειάζονται απόλυτη πλειοψηφία, (και Β Γύρο) ενώ η κατανομή των εδρών γίνεται (σωστά κατά την άποψή μου) με απλή αναλογική?

  Τι επιχειρείται με αυτό το άρθρο? Η ενδυνάμωση του ρόλου του Δημάρχου και της διοικούσας δημοτικής παράταξης? Αν «ΝΑΙ» επισημαίνω ότι αυτό είναι αντίθετο με την εκπροσώπηση που θα έχει η συγκεκριμένη παράταξη στο ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 27.
  Τίθεται σε προτεραιότητα η αντιπροσωπευτικότητα των εδρών του Δ.Σ. σε σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα? Αν «ΝΑΙ¨τι νόημα έχει αυτό όταν, τελικά, ο Δήμαρχος και ο Επιτυχών συνδυασμός εκλέγονται με τρόπο που δεν λαμβάνει υπόψη του τη συγκεκριμένη αντιπροσωπευτικότητα – αλλά ένα άλλο εκλογικό αποτέλεσμα, στο πλαίσιο μίας άλλης λογικής, ίδια με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα και θα προκύψει από μία «νοθευμένη» ,κατά τη λογική της Απλής Αναλογικής, διαδικασία – και μπορεί να «εγκαταστήσει» Διοικούσα Δημοτική παράταξη χωρίς πλειοψηφία στο ΔΣ.

  Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί νόθευση της απλής αναλογικής, την οποία όχι μόνο καταργεί, αλλά μπορεί, (κάτω από συγκεκριμένους αριθμητικούς συσχετισμούς του εκλογικού αποτελέσματος, σε συνδυασμό με την κατανομή των εδρών), να οδηγήσει σε πλήρες αδιέξοδο.

  Γιατί να μην ολοκληρώνεται η διαδικασία ανακήρυξης του επιτυχόντος συνδυασμού στον πρώτο γύρο, κατά το άρθρο 27, ούτως ώστε, επιτυχών συνδυασμός να είναι αυτός που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών και Δήμαρχος ο επικεφαλής του ίδιου συνδυασμού? και μόνο στην περίπτωση της απόλυτης ταύτισης του αριθμού των εδρών μεταξύ των πρώτων συνδυασμών να ενεργείται επαναληπτικός γύρος (Β Γύρος) για την ανακήρυξη του επιτυχόντος, χωρίς να διακυβεύεται (με αυτόν τον τρόπο) η αλλοίωση του αποτελέσματος κατανομής των εδρών, που θα συμβεί πολλές φορές με την εφαρμογή του άρθρου 28 ?

  Εν κατακλείδι θεωρώ ότι το άρθρο 28, ως έχει, πρέπει να καταργηθεί.