Άρθρο 24 – Σταυροί προτίμησης – Αντικατάσταση άρθρου 27 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 27 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σταυροί προτίμησης για την εκλογή δημοτικών αρχών
1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμηση του σε υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του.
2. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.
3. Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των πεντακοσίων (500) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του υπέρ έως ενός (1) υποψηφίου συμβούλου κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν 3μελή ή 5μελή Συμβούλια και έως δύο (2) υποψηφίων συμβούλων κοινότητας στις Κοινότητες που εκλέγουν 11μελή ή 15μελή Συμβούλια.
4. Για την εκλογή προέδρων κοινότητας έως πεντακοσίων (500) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψήφιου προέδρου κοινότητας.
5. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης, είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Εξαιρούνται τα ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων κοινότητας, όπου, ψηφοδέλτιο το οποίο δεν φέρει κανέναν σταυρό ή φέρει περισσότερους του ενός (1) σταυρούς, θεωρείται άκυρο.
6. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης.
7. Για τον υποψήφιο δήμαρχο, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
8. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών αρχών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου».

 • Προτείνουμε ο ψηφοφόρος να εκφράζει την προτίμησή του υπέρ έως ενός υποψηφίου μόνο σε όλες τις περιπτώσεις.

 • 7 Μαΐου 2018, 21:41 | Ανδρέας Τσολακόπουλος

  Ο πρώτος μνημονιακός νόμος, ακόμα και πριν τα μνημόνια ήταν ο Ν. 3852/10 του «Καλλικράτη», με τις συνενώσεις που έγιναν στην Τ.Α., κυρίως για οικονομικούς λόγους.
  Και για να κλείσει ο κύκλος, φαίνεται ότι θα είναι και ο τελευταίος μνημονιακός νόμος, με τον οποίο θα γίνουν και οι επόμενες εκλογές στην Τ.Α.
  Σήμερα, ο παραπάνω νόμος δεν καταργείται, αλλά τροποποιείται, προς το αναλογικότερο, βέβαια και μετονομάζεται σε «Κλεισθένης 1», διατηρώντας πολλές δαιδαλώδεις διατάξεις και νομικίστικες παραπομπές σε άλλους νόμους, με αποτέλεσμα να μην μπορείς, ούτε και να τον διαβάσεις.
  Έτσι, «χάνεται» η αυθεντικότητα του Κλεισθένη, που ήταν υπέρμαχος της άμεσης δημοκρατίας και μάλιστα με εξοστρακισμό.
  Υποθέσαμε και περιμέναμε απλές και λιτές διατάξεις, όταν εξαγγέλλονταν η απλή αναλογική, η αποδέσμευση του υποψήφιου δημάρχου από τους άλλους υποψήφιους και η κατάργηση της Β΄ Κυριακής, που μπορεί να προκαλέσει ανακολουθίες και δυσαρμονίες, αλλά ήρθε η απαγοήτευση, παρά τις όποιες βελτιώσεις, σε άλλους θεσμικούς τομείς. αλλά θα μείνουμε μόνο στις εκλογικές διαδικασίες.
  Βέβαια, τον «Καλλικράτη» τον συνηθίσαμε πρακτικά και ήταν δύσκολο να τον αποχωριστούμε και αυτό είναι μία κατανοητή τεχνοκρατική και πρακτική άποψη, για να μην προκαλέσουμε αναστατώσεις.
  *Αποδεσμεύεται ο υποψήφιος δήμαρχος πλήρως, από τους υποψήφιους των κοινοτήτων και μόνον από αυτούς, με πληθυσμό μέχρι 500 κατοίκους.
  Σε κάθε εκλογικό τμήμα θα «στήνονται» δύο κάλπες, γι αυτό διαχωρίζονται οι ημερομηνίες με τις ευρωεκλογές, που μάλλον, θα συμπέσουν με τις εθνικές, για άλλους ευνόητους πολιτικούς λόγους.
  *Για τη συμμετοχή στις εκλογές πρέπει να κατατεθεί, οπωσδήποτε, συνδυασμός για το κεντρικό ή κοινοτικό συμβούλιο και έτσι αποκλείεται η συμμετοχή μεμονωμένων υποψηφίων.
  *Καθορίζεται η ποσόστωση των δύο φύλων, που κάποτε πρέπει να εκλείψει, στο όνομα της ισοτιμίας (που ίσως, να γίνεται σκόπιμα για να δημιουργηθεί και μία σχετική δυναμική για το «ασθενές» φύλο;).
  Η ποσόστωση είναι ένας περιορισμός της απλής αναλογικής.
  *Οι αντιδήμαρχοι ορίζονται από το δήμαρχο, ανεξαρτήτως συνδυασμού, αλλά μπορούσε να οριστεί ένα ποσοστό και από το Δ.Σ..
  *Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται κι αυτός από το Δήμαρχο, αλλά, αποκλειστικά, από το συνδυασμό του!
  Κατανομή των εδρών, του κεντρικού δήμου, σε κάθε συνδυασμό:
  Ορίζεται (με την προτεινόμενη αλλαγή του +1, στον αριθμό των εδρών) το εκλογικό μέτρο, ως το πηλίκο του αριθμού όλων των εγκύρων του δήμου, δια του αριθμού των συνολικών εδρών, αυξημένου κατά 1, οπότε, έχουμε τη δεύτερη παρέκκλιση από την αρχή της απλής αναλογικής.
  Οι έδρες που κατανέμονται σε κάθε συνδυασμό, κατά την πρώτη κατανομή, είναι το ακέραιο πηλίκο του αριθμού των εγκύρων του συνδυασμού, δια του παραπάνω εκλογικού μέτρου του. (άλλη παρεκτροπή από την απλή αναλογική).
  Αν συνεχίσουν να παραμένουν αχρησιμοποίητα υπόλοιπα και αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται, με τη σειρά, ανά μία, στους συνδυασμούς με τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, από την πρώτη κατανομή (άλλη παρέκκλιση).
  Στη δεύτερη κατανομή συμμετέχουν και όσοι συνδυασμοί δεν πήραν έδρα από την Α΄ κατανομή (άλλη παρέκκλιση).
  Αν, τέλος, παραμείνουν νέες αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται, στην τρίτη κατανομή, ανά μία, στους συνδυασμούς με το μεγαλύτερο αριθμό εγκύρων (κι άλλη παρέκκλιση της απλής κι ανόθευτης απλής αναλογικής)……
  Διανομή των εδρών, σε κάθε εκλογική περιφέρεια:
  Ξεκινούμε από τις μονοεδρικές περιφέρειες που τις καταλαμβάνουν, με προϋποθέσεις, οι συνδυασμοί με τα περισσότερα έγκυρα κλπ.
  Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο (διαφορετικό) κάθε συνδυασμού ξεχωριστά, ως το ακέραιο πηλίκο του συνολικού αριθμού των εγκύρων που έλαβε συνολικά σε όλο το δήμο, δια του συνολικού αριθμού των εδρών που έλαβε συνολικά, σε όλες τις κατανομές, αυξημένου (του αριθμού των εδρών του) κατά 1 (παρέκκλιση).
  Το ακέραιο πηλίκο των εγκύρων του συνδυασμού σε κάθε περιφέρεια, προς το παραπάνω εκλογικό του μέτρο είναι ο αριθμός των εδρών, που καταλαμβάνει ο συνδυασμός στην περιφέρεια, οπότε, σπάει κι εδώ η έννοια της απλής αναλογικής, με τη μέθοδο της «καραμπόλας».
  Αν υπάρχουν αδιάθετες έδρες, αυτές διατίθενται, αρχίζοντας από τους συνδυασμούς, με τις λιγότερες ψήφους, κ.ο.κ..
  Αν παραμένουν αχρησιμοποίητα υπόλοιπα και αδιάθετες έδρες, κατά τη διανομή των εδρών, κατά περιφέρεια, τότε, διατίθενται ανά μία έδρα, σε συνδυασμούς με τα περισσότερα έγκυρα, σε όλο το δήμο.
  Αν συνεχίσει να υπάρχουν αδιάθετες έδρες, τότε αυτές παραμένουν κενές!! Άλλα αδιέξοδα.
  Κάθε πρωτοδικείο θα έχει τη δική του ερμηνεία και θα προκύψουν τα ίδια παρατράγουδα του «Καλλικράτη».
  Ο ίδιος πονοκέφαλος υπάρχει και στις κοινότητες, όπου δεν αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε..
  Η απλή αναλογική θέλει και απλά συστήματα.
  Τελικά, το βασικό ερώτημα παραμένει: Ποια είναι η πολιτική αναγκαιότητα της ύπαρξης των συνδυασμών;
  Ας ισχύσει, τουλάχιστον, μόνο για τους μητροπολιτικούς Δήμους και τις περιφέρειες.
  Οι εισηγητές δεν απάντησαν και αναμένουμε τα σχόλια από τη διαβούλευση.
  Πάντως, πριν ψηφιστεί, ας γίνει ανοικτή ενημέρωση-συζήτηση, ανά περιφέρεια….
  Συνέχεια στα άρθρα 1, 13, 27).
  Ευχαριστώ.

 • 5 Μαΐου 2018, 18:27 | ΤΕΟ

  Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.
  1. Η ψήφος σε άλλη εκλογική περιφέρεια αλλοιώνει την «τοπική βούληση». Είναι προϊόν συναλλαγής και μηχανισμών. Να καταργηθεί.

 • 3 Μαΐου 2018, 14:36 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Για την καλύτερη προσαρμογή στην ισχύουσα πραγματικότητα και με βάση την καλύτερη και δικαιότερη έκφραση της βούλησης των πολιτών προτείνεται οι παρ. 2 και 3 να διαμορφωθούν ως εξής:
  2. «Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων σε δήμους που έχουν έως 27μελές δημοτικό συμβούλιο και υπέρ ενός ή δύο ή τριών ή τεσσάρων ή πέντε υποψηφίων σε δήμους με 33μελές και άνω δημοτικό συμβούλιο. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός υποψηφίου στις μονοεδρικές έως τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες, υπέρ ενός ή δύο υποψηφίων στις τετραεδρικές έως εξαεδρικές περιφέρειες και υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων στις επταεδρικές και άνω εκλογικές περιφέρειες, στους εκλογικούς καταλόγους της περιφέρειας στην οποία είναι γραμμένος και υπέρ ενός ή δύο υποψηφίων σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.
  3. Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των πεντακοσίων (500) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του υπέρ έως ενός (1) υποψηφίου συμβούλου κοινότητας στις Κοινότητες που εκλέγουν 3μελή συμβούλια, έως δύο (2) υποψηφίων στις Κοινότητες με 5μελή Συμβούλια και έως τριών (3) υποψηφίων συμβούλων κοινότητας στις Κοινότητες που εκλέγουν 11μελή ή 15μελή Συμβούλια.»

  Δηλαδή η σταυροδοσία να γίνεται με αναλογία των μελών του οργάνου που εκλέγεται, και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το 50% των εκλεγόμενων.

 • 29 Απριλίου 2018, 23:27 | Γεώργιος

  Οι όποιες αλλαγές δεν μπορεί να έχουν τόση σημασία αν επιτέλους δεν μπορούν οι πολίτες ακόμη και οι υποψήφιοι να απεγκλωβιστούν από την πεπατημένη λογική των συνδυασμών. Τρανά παραδείγματα οι προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές που είχαν επιφέρει σύγχυση στο εκλογικό σώμα. Προτιμότερο θα ήταν ο καθένας να επιλέγει συνειδητά να ψηφίσει τον υποψήφιο της αρεσκείας του και όχι να»παγιδεύεται» στη παράδοξη λογική των συνδυασμών που σίγουρα διχάζουν. Αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική αλλαγή που σίγουρα θα καλλιεργούσε στα επόμενα χρόνια περισσότερο υγιείς νοοτροπίες. Με το να παραμείνουν οι συνδυασμοί και η ανάδειξη υποψηφίων μόνο από αυτούς στο δικό τους ψηφοδέλτιο που θα καταρτίζουν το μόνο σίγουρο είναι πως το εκλογικό σώμα θα έχει περιορισμό στις επιλογές του και ασφαλώς δεν του δίνει το δικαίωμα καθαρής επιλογής να επιλέγει τους υποψηφίους της προτίμησής του. Η απλή αναλογική στην περίπτωση αυτή θα είχε τεράστια σημασία, ενώ τώρα διαφαίνεται ξεκάθαρα πως αυτή η σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ημιτελής. Θα ήταν τεράστιο βήμα για την τοπική αυτοδιοίκηση να αποσκιστεί από τις λογικές των παρατάξεων και των συνδυασμών, θα ήταν ίσως η μεγαλύτερη δημοκρατική μεταρρύθμιση πέρα από σκοπιμότητες και κομματισμούς, όμως φαίνεται καθαρά πως ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι να τολμήσουμε κάτι τέτοιο.