Άρθρο 67 – Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

4. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ ισχύουν από την έναρξη της επόμενης αυτοδιοικητικής περιόδου.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 45 έως και 62 ισχύουν και για τις εκλογές για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών της 13ης και 20ης Οκτωβρίου 2019.