Άρθρο 130 – Αντικείμενο του δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος

1. Δημοτικό ή περιφερειακό δημοψήφισμα μπορεί να προκηρύσσεται για κάθε θέμα, εκτός από ζητήματα σχετικά με την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική, τη μεταναστευτική πολιτική, την ερμηνεία και εφαρμογή διεθνών συνθηκών, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας ή με την θεσμική οργάνωση όλων των γνωστών θρησκειών. Επίσης δημοψήφισμα δεν προκηρύσσεται για θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης του οικείου Ο.Τ.Α. και επιβολής τελών.
2. Ο χαρακτήρας του δημοψηφίσματος ως αποφασιστικού ή συμβουλευτικού καθορίζεται στην απόφαση προκήρυξής του. Όταν το αντικείμενο του δημοψηφίσματος δεν ανάγεται στην αποφασιστική αρμοδιότητα του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας, έχει υποχρεωτικά συμβουλευτικό χαρακτήρα.

 • Να καταργηθεί το εδάφιο 2 της παραγράφου 1 ώστε να γίνονται δημοψηφίσματα και για θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης του ΟΤΑ και επιβολής τελών.

 • 8 Μαΐου 2018, 01:09 | Αλεξόπουλος Διονύσης

  Οι πολίτες πρέπει να μπορούν ν’ αποφασίζουν για ό,τι ακριβώς μπορεί ν’ αποφασίζει και το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο.

 • 7 Μαΐου 2018, 22:19 | Γιώργος Θωμάκος

  Πολλοί και αδικαιολόγητοι περιορισμοί. Ο μόνος περιορισμός που είναι λογικός είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται απο το τοπικό δημοψήφισμα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του Δήμου ή της Περιφέρειας.
  Στην δημοκρατία δεν νοείται συμβουλευτικο δημοψήφισμα. Η εκπεφρασμένη βούληση της πλειοψηφίας των πολιτών οφείλει να είναι πάντα δεσμευτική.

 • 7 Μαΐου 2018, 22:13 | Πέτρος Βουρλής

  Επίσης, όσο αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου.

  Το δημοψήφισμα θα πρέπει να είναι πάντα αποφασιστικού χαρακτήρα, ενώ δεν έχει νόημα δημοψήφισμα του οποίου το αντικείμενο δεν ανάγεται στην αποφασιστική αρμοδιότητα του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας

 • 7 Μαΐου 2018, 22:05 | Πέτρος Βουρλής

  Οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζουν – μέσω δημοψηφίσματος που καλούν οι ίδιοι και μονο αυτοί – για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. Οτιδήποτε άλλο είναι βάναυση παραβίαση της λαϊκής κυριαρχίας και της δημοκρατίας.

 • 4 Μαΐου 2018, 15:43 | Γιώργος Οικονομίδης

  Α. 130
  Τι νόημα έχει η διεξαγωγή συμβουλευτικού έστω χαρακτήρα δημοψηφίσματος όταν το αντικείμενό του δεν ανάγεται στην αποφασιστική αρμοδιότητα του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας ; Μήπως εδώ ανοίγονται πιθανά ζητήματα άνευ λόγου ;

 • 30 Απριλίου 2018, 15:38 | Πέτρος Σαραντόπουλος

  τη μεταναστευτική πολιτική, την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας
  Προφανως και φοβάστε τοπικά δημοψηφίσματα να μην γίνονται hotspots & τζαμια… να απαλειφθούν οι περιορισμοί