Άρθρο 209 – Aστυνόμευση και καθαρισμός ρεμάτων και απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέματα

1. Η περ. 4 της παρ. Ε του άρθρου 204 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καταργείται.
2. Η περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.4071/2012, όπως ισχύει, καταργείται.

  • 11 Μαΐου 2018, 22:12 | Αιμίλιος

    Το θέμα της αρμοδιότητας για αστυνόμευση ρεμάτων και εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων πρέπει να εξεταστεί σοβαρά και να λυθεί μα σαφή και λογικό τρόπο. Υπάρχει μπέρδεμα αρμοδιοτήτων Δήμων, Περιφερειών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και πάει λέογοντας.