Άρθρο 142 – Εκλογικά τμήματα – Καταστήματα ψηφοφορίας

Το δημοψήφισμα διεξάγεται στα ίδια εκλογικά τμήματα στα οποία διεξήχθησαν οι τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές στον οικείο δήμο ή περιφέρεια.

  • 4 Μαΐου 2018, 10:55 | Κώστας Δημητρίου

    πρέπει να προβλεφθεί : υποχρέωση των δήμων να προβλέπουν για την σίτιση του δικαστικού αντιπροσώπου και των μελών της εφορευτικής επιτροπής την ημέρα διενέργειας των εκλογών

    πρέπει να αλλάξουν οι ώρες ψηφοφορίας : αντί για 7 το πρωί, έναρξη 8 το πρωί
    να προβλέπεται διακοπή συγκεκριμένης ώρας π.χ. μεταξύ 2 με 3 το μεσημέρι για φαγητό δικ. αντιπροσώπου-μελών εφορευτικής επιτροπής και ξεκούραση και λήξη
    8 βραδινή -> εναλλακτικά το 7-7 να αφορά διενέργεια εκλογών με χειμερινή ώρα και 8-8 με βάση θερινή ώρα