Άρθρο 192 – Σύσταση Επιτροπής για την εκπόνηση ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής σε δημοτικές εκτάσεις

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή, με σκοπό την εκπόνηση ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ίδρυση και επέκταση σταυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων θερμοκηπίων και μονάδων στους τομείς αλιείας.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και απαρτίζεται από στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών των ανωτέρω Υπουργείων.
3. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το αναφερόμενο στην παρ. 1 έργο της εντός ενός (1) έτους από τη συγκρότησή της. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών της παρ. 2.
4. Η Επιτροπή συνεδριάζει εντός και εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών των Υπουργείων και στα μέλη τους, καθώς και στους υπαλλήλους που ορίζονται για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης, καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως εκάστοτε ισχύει.

 • 11 Μαΐου 2018, 12:57 | Κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Α. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΟΕ

  ΠΡΟΤΑΣΗ στο άρθρο 192 και στην παραγράφου 1 να συμπεριληφθούν οι μονάδες που αφορούν τον τριτογενή τομέα ανάπτυξης(εμπόριο,τουρισμό,κλπ).

 • 11 Μαΐου 2018, 12:13 | ΜΜΑΝΔΗΤΣΙΟΥ ΚΣΙΑ ΕΕ

  ΠΡΟΤΑΣΗ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ για την επίλυση χρόνιων ιδιοκτησιακών προβλημάτων εν λειτουργία ευρισκόμενων επιχειρήσεων:
  Στο άρθρο 192 και στο τέλος της παραγράφου 1 να προστέθει η διατύπωση και να διαμορφωθεί ως εξής:
  Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή,με σκοπό την εκπόνηση ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισιού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς,κτηνοτοφικές εκμεταλλεύσεις,ίδρυση και επέκταση σταυλίκων εγκαταστάσεων,εγκαταστασεών θερμοκηπίων και μονάδων στους τομείς αλιείας,καθώς και για την ασκησή επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα.

 • 11 Μαΐου 2018, 11:29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

  Στο άρθρο 192 και στο τέλος της παραγράφου 1 αυτού του σχεδίου νόμου «Κλεισθένης» να προστεθεί η διατύπωση η οποία διαμορφώνεται ως εξής :

  1. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή, με σκοπό την εκπόνηση ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ίδρυση και επέκταση σταυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων θερμοκηπίων και μονάδων στους τομείς αλιείας, καθώς KAI ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ (ΕΜΠΟΡΙΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ κλπ).

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ