Άρθρο 138 – Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων

Για τον έλεγχο των δαπανών και εκλογικών παραβάσεων των συμμετεχόντων κατά το προηγούμενο άρθρο, συγκροτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 12 του ν. 3870/2010 Επιτροπή, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την προκήρυξη του δημοψηφίσματος.