Άρθρο 45 – Διάρκεια περιφερειακής περιόδου – Αντικατάσταση άρθρου 114 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 114 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Διάρκεια περιφερειακής περιόδου
1. Ο περιφερειάρχης και οι περιφερειακοί σύμβουλοι εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.
2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου, κάθε τέταρτο έτος.
3. Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 139 του παρόντος (α’ γύρος), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων (β’ γύρος).
4. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών.
5. Η εγκατάσταση των αρχών της παραγράφου 1 γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.
6. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 θα διεξαχθεί την 13η Οκτωβρίου 2019 και η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2020. Η τρέχουσα περιφερειακή περίοδος παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και η θητεία των περιφερειακών αρχών λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες.

  • 4 Μαΐου 2018, 15:48 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

    1. Απαράδεκτη η κατάργηση της διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές. Διπλασιάζει αυτομάτως το κόστος εκλογών (πλην εθνικών βουλευτικών) σε μια εποχή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου που έχει οδηγήσει σε μέτρα ουσιαστικής καταπάτησης θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ατομική ιδιοκτησία λόγω φόρου δήμευσης ακινήτων και δικαίωμα ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και ΣΣΕ) των Ελλήνων Πολιτών.

    2. Υπάρχει πρόβλημα συνταγματικότητος ως προς την παράταση της θητείας των εν ενεργεία αυτοδιοικητικών αρχών

    3. Κακώς περιορίζεται η θητεία των Περιφερειακών Συμβουλίων στα τέσσερα έτη από πέντε. Η πενταετία διασφάλιζε την αποσύνδεση από τον εθνικό «πολιτικό κύκλο», γεγονός που λειτουργεί προς ώφελος των τοπικών κοινωνιών (ασχέτως αν δεν βολεύει τις βυζαντινο-οθωμανικές φατρίες που λυμαίνονται την εξουσία).