Άρθρο 09 – Προσόντα εκλογιμότητας για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών – Αντικατάσταση άρθρου 13 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 13 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Προσόντα εκλογιμότητας για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών
1. Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών.
2. Δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος κοινότητας ή πρόεδρος κοινότητας κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων μπορεί να εκλεγεί:
α) ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών και
β) ο πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών και έχει την ικανότητα να εκλέγει, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας».

 • Όλοι όσοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν πρέπει να έχουν και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

 • 7 Μαΐου 2018, 17:21 | ΚωνσταντίνοςΓ.

  Οι ευθύνες και το αξίωμα του δημάρχου είναι ίσως μεγαλύτερης βαρύτητας από τα αντίστοιχα των βουλευτών. Τα προσόντα εκλογιμότητας των υποψηφίων δημάρχων δε γίνεται να είναι υποδεέστερα από αυτά που ισχύουν για τους υποψηφίους των εθνικών εκλογών αφού αναφερόμαστε και στις δύο περιπτώσεις για αιρετούς. Άρα σαφώς να προβλέπεται το ελάχιστο ηλικιακό όριο να είναι η συμπλήρωση του 25ου έτους έως την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, να είναι Έλληνας πολίτης και να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του δήμου που επιθυμεί να εκλεγεί πριν την έναρξη της προθεσμίας για την υποβολή της υποψηφιότητάς του. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις των δημοτικών συμβούλων δύναται να είναι οι αντίστοιχες με αυτές των υποψηφίων δημάρχων με ηλικιακό όριο τη συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας έως την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

 • 4 Μαΐου 2018, 14:29 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  1. Ο Δήμαρχος καλείται να λειτουργήσει ως Διαχειριστής εντός ασφυκτικού Διοικητικού πλαισίου ελέω απαρχαιωμένου (19ου αιώνος) Διοικητικού Δικαίου. Συγκεκριμένα καλείται να:
  α) διοικήσει ανθρώπους (το προσωπικό του Δήμου)
  β) διαχειριστεί πόρους (ανταποδοτικά τέλη καθαριότητος, ηλεκτροφωτισμού και κηποτεχνίας)
  γ) χαράξει στρατηγική διαχείρισης και να ηγηθεί σε περιπτώσεις καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης

  Υπάρχει περίπτωση όλα αυτά να τα διαθέτει ως γνώση και, κυρίως, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ένας νέος 21 ετών; Μήπως το όριο για τον Δήμαρχο πρέπει να είναι τουλάχιστον τα 25 έτη;

  2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος (που μπορεί να καταστεί και αντιδήμαρχος) θα κληθεί να λάβει αποφάσεις για τα ανωτέρω σε επίπεδο είτε Δημοτικού Συμβουλίου είτε Αντιδημάρχου. Υπάρχει περίπτωση να διαθέτει ένας νέος 18 ετών την ΕΜΠΕΙΡΙΑ κυρίως, ως προς αυτά;

  3. Γιατί δεν προβλέπεται η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή η νόμιμη απαλλαγή λόγω αναπηρίας ως προϋπόθεση θέσης υποψηφιότητας για αξιώματα αιρετών ΟΤΑ;

 • 4 Μαΐου 2018, 12:21 | Χρήστος

  Για το αξίωμα του Δημάρχου ή των δημοτικών συμβούλων να υπάρχει το ασυμβίβαστο με την Βουλευτική ιδιότητα.
  το ίδιο να ισχύει και για την υποψηφιότητα για περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος.
  Εαν ειναι βουλευτής και θέλει να ειναι υποψήφιος Δημαρχος ή υποψηφιος Περιφερειάρχης θα πρέπει να παραιτηθεί της ιδιότητας του με την κατάθεση υποψηφιότητας.
  Πρέπει η Τοπικη αυτοδιοίκησης σε Α και Β βαθμό να αναβαθμιστεί.

 • 4 Μαΐου 2018, 10:26 | Κώστας Δημητρίου

  ο δήμαρχος πρέπει να έχει το 25ο έτος συμπληρωμένο την ημέρα εκλογής του

  ο σύμβουλος κοινότητας να μπορεί να εκλέγεται από το 17ο έτος συμπληρωμένο την ημέρα εκλογής, αφού δύναται να ασκήσει εκλογικό δικαίωμα

 • 29 Απριλίου 2018, 10:26 | Κώστας Ι.

  Για το αξίωμα του δημάρχου, να θεσπιστούν τα προσόντα εκλογιμότητας που υφίστανται για την εκλογή βουλευτή (Έλληνας πολίτης, εγγεγραμμένος στα μητρώα του Δήμου και να έχει συμπληρώσει το 25ο έτος ηλικίας την ημέρα της εκλογής).

  Για το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου ή του προέδρου κοινότητας, να θεσπιστούν ως προσόντα εκλογιμότητας το να είναι Έλληνας πολίτης, εγγεγραμμένος στα μητρώα του Δήμου και να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας την ημέρα της εκλογής.

  Για το αξίωμα του συμβούλου κοινότητας, να θεσπιστούν ως προσόντα εκλογιμότητας το να είναι Έλληνας πολίτης, εγγεγραμμένος στα μητρώα του Δήμου ή έστω πολίτης κράτους-μέλους της Ε.Ε. και να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας την ημέρα της εκλογής.