Άρθρο 146 – Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

1. Την επομένη της ψηφοφορίας αρχίζει από το αρμόδιο Πρωτοδικείο η συγκέντρωση και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.
2. Μόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα όλων των εφορευτικών επιτροπών, το αρμόδιο Πρωτοδικείο προβαίνει στη σύνταξη του πίνακα αποτελεσμάτων της επόμενης παραγράφου.
3. Στον πίνακα αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται:
α. ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων,
β. ο αριθμός των ψηφοφόρων που ψήφισαν,
γ. ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων,
δ ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων, και
ε. ο αριθμός των άκυρων ψηφοδελτίων
στ. αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι απαντήσεις σε κάθε ερώτημα.
4. Ο πίνακας υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου.
5. Επικυρωμένο αντίγραφό του αποστέλλεται αμέσως στον περιφερειάρχη ή το δήμαρχο, αντίστοιχα, οι οποίοι μεριμνούν για τη δημοσίευση και τη δημοσιοποίησή του.
6. Έγκυρο θεωρείται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, εφόσον στην ψηφοφορία συμμετείχε το σαράντα τοις εκατό (40%) των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους.
7. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, που διεξάγεται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, δεσμεύει το οικείο συμβούλιο στο πλαίσιο της απόφασης που θα λάβει αυτό, ως προς το θέμα επί του οποίου διεξήχθη το δημοψήφισμα.

  • 8 Μαΐου 2018, 02:10 | Αλεξόπουλος Διονύσης

    Απαράδεκτο. Να υπάρχει το ίδιο όριο εγκυρότητας που υπάρχει για την ανάδειξη δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων. Δηλαδή, μηδέν.

  • 7 Μαΐου 2018, 23:51 | Γιώργος Θωμάκος

    Το 40% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό για να θεωρηθεί έγκυρο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος Δεν νομίζω να προβλέπεται κάποιο όριο απαρτίας για τις δημοτικές/περιφερειακές εκλογές οπότε γιατί να προβλεφτει εδώ και μάλιστα τόσο μεγάλο.Νόμίζω πως ένα όριο περίπου 15% είναι αρκετό.Και αυτό μέχρι να επέλθει μια εξοικείωση των πολιτών με την έννοια της συμμετοχικής δημοκρατίας. Η εκπαιδευτική λειτουργια του δημοψηφίσματος είναι να ενεργοποιήσει τους πολιτες ώστε να συμμετέχουν αφού ειδάλλως όποιος δεν συμμετέχει θα υπόκειται στην βούληση εκείνων που συμμετέχουν.
    Η παράγραφος 7 δεν έχει νοημα και πρέπει να καταργηθεί αφού το δημοψήφισμα πρέπει εξαρχής να ορισθεί ως δεσμευτικό.