Άρθρο 55 – Εκλογικό σύστημα – Κατανομή εδρών περιφερειακού συμβουλίου – Αντικατάσταση άρθρου 138 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 138 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκλογικό σύστημα – Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου
1. Το σύνολο των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου κατανέμονται στους συνδυασμούς που μετείχαν στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν.
2. Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στο σύνολο της περιφέρειας όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε περιφερειακό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, ανεξαρτήτως εάν έλαβαν ή όχι έδρα κατά τη διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους.
Εάν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση.
Εάν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, σε όλους τους συνδυασμούς, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο περιφερειάρχης εκλέγεται από το μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι».

 • 4 Μαΐου 2018, 14:26 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  1. Επί τέλους καθιερώνεται η απλή αναλογική στην εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλιών προς επίρρωση της απαίτησης ΣτΕ περί ισότητος της ψήφου (αναμένω και στις εθνικές εκλογές).
  2. Δέον όπως, στην κατανομή των εδρών λαμβάνουν μέρος μόνον οι συνδυασμοί που συγκέντρωσαν το εκλογικό μέτρο (σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων/πλήθος εδρών οργάνου)
  3. Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να θεσμοθετηθεί εκλογή Περιφερειάρχη από τον 1ο γύρο χωρίς αυτός να συγκεντρώνει το 50%+1 ψήφο των εγκύρων ψηφοδελτίων

  Σημείωση: Με την καθιέρωση της απλής αναλογικής σπάει το απόστημα μονοκρατορίας-εγγύηση διαφθοράς στους ΟΤΑ. Η απλή αναλογική ανοίγει τον δρόμο στην καλλιέργεια ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ κλίματος σε τοπικό επίπεδο. Αυτό, εάν δεν ανατραπεί από την επόμενη βυζαντινο-οθωμανική φατρία (με κατάργηση του προτεινόμενου νόμου), θα ανοίξει τον δρόμο για αλλαγή ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ και Πολιτικής συμπεριφοράς σε εθνικό επίπεδο.

 • 28 Απριλίου 2018, 15:13 | Νίκος

  Επιτέλους, είναι καιρός να εφαρμοστεί η απλή αναλογική έτσι ώστε α εξαφανστούν οι επαγγελματίες πολιτικάντηδες που έχουν εγκατασταθεί στα Δημοτικά Συμβούλια την τελευταία δεκαετία και το μόνο που τους νπιάζει είναι το χρήμα και πώς θα βολέψουν τις οικογένειές τους. Πολύ θετικό αυτό το άρθρο! Απλά πρέπει να γίνουν οι εκλογές με Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διότι αν έχουμε Κυβέρνηση Μητσοτακοβενιζέλων πριν τις Δημοτικές Εκλογές, θα επιστρέψουμε στο παρελθόν με τους επαγγελματίες πολιτικούς ακόμα και στους Δήμους.