Άρθρο 34 – Τροποποίηση άρθρου 38 του ν. 3852/2010

Η παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς του άρθρου 31, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, στην οικεία εκλογική περιφέρεια».

  • 14 Μαΐου 2018, 12:47 | Γιώργος Υψηλάντης

    Νομίζω ότι το σωστό είναι: «Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:»
    Διαφορετικά ισοδυναμεί με κατάργηση του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, κάτι που είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί θα οδηγήσει τους επικεφαλής των επιλαχόντων συνδυασμών εκτός δημοτικού συμβουλίου.