Άρθρο 150 – Όργανα δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης

1. Η δημοτική διαμεσολάβηση ασκείται από τους Δημοτικούς Διαμεσολαβητές. Οι Δημοτικοί Διαμεσολαβητές είναι συνολικά πενήντα οκτώ (58) και η τοπική τους αρμοδιότητα κατανέμεται ως εξής:
α) Πενήντα (50) Δημοτικοί Διαμεσολαβητές με αρμοδιότητα, ο καθένας, τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών κάθε νομού, πλην Αττικής.
β) Οκτώ (8) Δημοτικοί Διαμεσολαβητές με αρμοδιότητα, ο καθένας, τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής.
2. Η περιφερειακή διαμεσολάβηση ασκείται από τους Περιφερειακούς Διαμεσολαβητές. Οι Περιφερειακοί Διαμεσολαβητές είναι συνολικά δεκατρείς (13) και η τοπική αρμοδιότητα του καθενός εκτείνεται στην οικεία Περιφέρεια και στα νομικά της πρόσωπα.

  • 4 Μαΐου 2018, 15:00 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

    Γιατί πρέπει να υπάρχει; Ο Συνήγορος του Πολίτη ΔΕΝ αρκεί;;

  • 4 Μαΐου 2018, 10:11 | Κώστας Δημητρίου

    ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΣ -> ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ, ΠΟΥ ΜΌΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΥΝΟΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΛΕΜΑΤΑ