Άρθρο 03 – Συγκρότηση δήμων – Αντικατάσταση άρθρου 2 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Συγκρότηση δήμων
1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του δήμου ή της κοινότητας.
2. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), μετονομάζονται σε κοινότητες, ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους. Κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (Α’ 231) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.
3. Κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων. Επίσης, συγκροτούν κοινότητα, ανεξαρτήτως πληθυσμού, πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1.
4. Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων μετονομάζονται σε κοινότητες.

 • 14 Μαΐου 2018, 10:38 | Αιμίλιος Ριζογιάννης

  Νομίζω ότι πρέπει να καταργηθεί η ένοια της Δημοτικής Ενότητας, για να υπάρξει ενοποίηση-ομογενοποίηση των Δήμων. Μόνο Κοινότητες και τίποτα άλλο.

 • 8 Μαΐου 2018, 18:46 | Μανώλης Λουτσέτης

  Αξιότιμοι κύριοι .
  Στο χωριό μου, τη Γρα Λυγιά Δήμου Ιεράπετρας καταργήθηκε η Κοινότητα της το 1966, και έκτοτε δεν έχει τοπικό συμβούλιο, όπως και άλλα χωριά του ίδιου Δήμου ( Κεντρί , Βαϊνιά ).
  Παρακαλώ για ανάλογη πρόβλεψη στο νέο νόμο, ώστε όλα τα χωριά και όλες οι πρώην Κοινότητες να έχουν ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ανάλογα με το πληθυσμό τους.
  Το χωριό μου η Γρα Λυγιά , κατά τη τελευταία απογραφή είχε 1528 κατοίκους.

 • Σε Δήμους όπου υφίστανται Δημοτικές Ενότητες που τα όρια τους ταυτίζονται με τα όρια των τοπικών κοινοτήτων, προτείνεται η συγχώνευση τους είτε σε μία ενιαία Δημοτική Ενότητα είτε σε όμορη/ες Δημοτική/ες Ενότητα/ες μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

  Αντιδήμαρχος Γρεβενών

 • 4 Μαΐου 2018, 14:15 | Γιώργος Οικονομίδης

  Α.3
  Εδώ υπάρχει εμφανής η δυσχέρεια που υπεισέρχεται λόγω της επιλογής να μην αποτελέσει ο νέος Νόμος πλήρως νέο κείμενο αλλά να τροποποιεί (κυρίως) τον 3852 και τον 3463.

 • 4 Μαΐου 2018, 10:27 | Κώστας Δημητρίου

  ίσως πρέπει να δει κανείς το θέμα της διοικητικής διαίρεσης της χώρας
  υπάρχουν περιοχές, που ενώ εξυπηρετούνται και συνδέονται με δήμους, που βρίσκονται σε άλλη περιφερειακή ενότητα και περιφέρεια

  πρέπει να υπάρξει τόλμη σ’ αυτό -> λ.χ. υπάρχουν περιφερειακές ενότητες, που ίσως πρέπει να καταργηθούν ή να διαιρεθούν ή να αλλάξουν περιφέρεια που ανήκουν

 • 29 Απριλίου 2018, 15:08 | Γεώργιος-Χρήστος Σταθάς

  Προτείνω να συσταθεί ένας ακόμη δήμος,ο Δήμος Αυλίδος ο οποίος θα αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες Αυλίδας και Ανθηδώνας οι οποίες να αποσπαστούν από την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και από τον Δήμο Χαλκιδέων και να συσταθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και να ισχύσει ο δήμος από την επόμενη δημοτική περίοδο.Έδρα του δήμου να οριστεί ο οικισμός Δροσιά επειδή έχει 5.020 κατοίκους κατά την τελευταία απογραφή και ιστορική έδρα του δήμου να οριστεί ο οικισμός Βαθύ γιατί κατά την αρχαιότητα ήταν βοιωτική πόλη και έτσι να οριστεί ιστορική έδρα λόγω ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας στην εν λόγω περιοχή

  Γεώργιος-Χρήστος Σταθάς
  Μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου του Γυμνασίου Διστόμου
  15 ετών