Άρθρο 148: Πειθαρχικά Συμβούλια.

Πειθαρχικά συμβούλια είναι (α) τα πειθαρχικά συμβούλια στην έδρα κάθε πολιτικού εφετείου που δικάζουν πειθαρχικά αδικήματα σε πρώτο βαθμό και (β) το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο για τους δικηγόρους, με έδρα τον Άρειο Πάγο που δικάζει τα πειθαρχικά αδικήματα των δικηγόρων σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό.
2. Τα πειθαρχικά συμβούλια μπορούν να συνεδριάζουν και στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου των πειθαρχικά εγκαλούμενων, εφόσον αυτό διευκολύνει όλα τα διάδικα μέρη.