Άρθρο 147:Δημοσιότητα.

Οι τελεσίδικες αποφάσεις που επιβάλουν την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης δημοσιεύονται στο Νομικό Περιοδικό που εκδίδει σε τακτική βάση ο οικείος δικηγορικός σύλλογος και στην περίπτωση που δεν εκδίδεται ή έχει παύσει να εκδίδεται, στο νομικό περιοδικό που εκδίδεται στην ίδια εφετειακή περιφέρεια, διαφορετικά στο Νομικό Βήμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επίσης, αναρτάται περίληψη στην ηλεκτρονική σελίδα του δικηγορικού συλλόγου, του οποίου είναι μέλος εκείνος, στον οποίο έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή.
2. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής παύσης δικηγόρου που ανήκει σε δικηγορική εταιρία, αφαιρείται το όνομά του από την επωνυμία της εταιρίας.