Άρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης είναι θεμελιώδης, ισότιμη με τους άλλους συλλειτουργούς και ανεξάρτητη.