Άρθρο 111: Ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων

Σε όσους δικηγορικούς συλλόγους την 30η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών τα μέλη τους δεν υπερβαίνουν τα 1000, καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο συμβούλων. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αν θα καταρτιστεί κοινό ψηφοδέλτιο υποψηφίων προέδρων ή ψηφοδέλτιο χωριστό για κάθε υποψήφιο πρόεδρο.