Άρθρο 163: Παραγραφή

1. Οι αξιώσεις του προηγούμενου άρθρου παραγράφονται τρία (3) έτη μετά από την ενέργεια ή παράλειψη που επικαλείται ο ενάγων.
2. Η παραγραφή των αξιώσεων του προηγούμενου άρθρου αναστέλλεται ή διακόπτεται για όσο χρόνο προβλέπεται στα άρθρα 255 επ. και 260 του Αστικού Κώδικα

 • 26 Φεβρουαρίου 2013, 11:59 | Ανώνυμος

  Έχω την πεποίθηση ότι το Υπουργείο δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση με τη συγκεκριμένη διάταξη.
  Ορθότερη λύση, να συνεχίσει να ισχύει το ά. 73 του ΕισΝ ΚΠολΔ και να διευκρινιστεί με την εισαγωγή διάταξης στο νέο Κώδικα Δικηγόρων, ότι η προσθεσμία εκκινεί μετά τη λήψη γνώσης της πράξης ή της παράλειψης, όπως άλλωστε έχει κριθεί κι από τον Άρειο Πάγο.
  Επίσης, να καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση των δικηγόρων για την αστική τους ευθύνη.
  Ειδικότερα:

  1. Εξάμηνη (ή έστω Ενιαύσια) αποσβεστική προθεσμία για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. Ο χρόνος της προθεσμίας εκκινεί από τότε που ο ενάγων ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ της πράξης ή της παράλειψης.

  2. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους δικηγόρους με επιμέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων τους, αμέσως μετά την εγγραφή τους.

  Το επάγγελμά μας πλήττεται καθημερινά όλο και περισσότερο και πιο άμεσα πληττόμενοι είναι οι νέοι δικηγόροι.

  Η επιμήκυνση της παραγραφής στα 3 χρόνια, θα αποτελέσει αναμφίβολα ένα ακόμη χτύπημα στο μαχόμενο -με την κυριολεκτική έννοιά της η λέξη, στις εποχές που διανύουμε- δικηγόρο, καθιστώντας τον βορά στις ορέξεις των κακόπιστων εντολέων του.

  Ακόμα δε και σε περίπτωση που απορριφθεί η αγωγή ακκοδικίας εναντίον δικηγόρου, πρέπει να ληφθεί υπόψη η σημαντικότατη και ίσως ανεπανόρθωτη βλάβη της επαγγελματικής του υπόληψης.