Άρθρο 10: Μαθητεία φοιτητών σε Δικηγορικά Γραφεία

1. Φοιτητές ή φοιτήτριες των Τμημάτων Νομικής των Κρατικών Πανεπιστημίων της Ελλάδας καθώς και των νομικών σχολών ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αλλοδαπής μπορούν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους να απασχολούνται για λόγους μαθητείας, χωρίς αντάλλαγμα, για αόριστο ή ορισμένο χρόνο σε δικηγορικά γραφεία.
2. Σκοπός της μαθητείας είναι η απόκτηση ορθού επαγγελματικού προσανατολισμού στα νομικά επαγγέλματα και η διεύρυνση των γνώσεων και ικανοτήτων των νέων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
3. Στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους τηρούνται κατάλογοι δικηγορικών γραφείων όπου απασχολούνται φοιτητές για λόγους μαθητείας.

 • 2 Μαρτίου 2013, 20:50 | Κ.Ν.ΚΑΡΛΗΣ

  Γιατί η μαθητεία των φοιτητών υποχρεωτικά χωρίς αντάλλαγμα; Ας μείνει στην διακριτική ευχέρεια του καθενός « με ή χωρίς αντάλλαγμα» και να ορισθεί ότι αν καταβάλλεται αντάλλαγμα δεν αποτελεί μισθό και η σχέση μαθητείας δεν αποτελεί εξαρτημένη εργασία. Η απασχόληση για αόριστο χρόνο με σχέση μαθητείας μπορεί να υποκρύπτει άλλη σχέση, οπότε προτιμότερο είναι να ορίζεται για ορισμένο μόνο χρόνο και με μέγιστη διάρκεια πχ 6 μηνών. Οι δικηγορικοί σύλλογοι για ποιο λόγο τηρούν τους καταλόγους της παρ 3, για διευκόλυνση των φοιτητών/τριών που ενδιαφέρονται για μαθητεία ή για άλλο λόγο;

 • 2 Μαρτίου 2013, 15:45 | Ανδρέας

  Απαράδεκτη η εργασία φοιτητών «χωρίς αντάλλαγμα». Ακόμα και να περάσει τελικά από τη Βουλή, δικηγόροι και φοιτητές οφείλουν να την καταργήσουν στην πράξη.

 • 28 Φεβρουαρίου 2013, 18:19 | Επισκέπτης

  «19 Φεβρουαρίου 2013

  «Μαθητεία» φοιτητών Νομικής «χωρίς αντάλλαγμα»!

  του Αλέξανδρου Μαντζούτσου

  Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Σχεδίου του νέου «Κώδικα περί Δικηγόρων», όπως δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

  «1. Φοιτητές ή φοιτήτριες των Τμημάτων Νομικής των Κρατικών Πανεπιστημίων της Ελλάδας καθώς και των νομικών σχολών ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αλλοδαπής μπορούν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους να απασχολούνται για λόγους μαθητείας, χωρίς αντάλλαγμα, για αόριστο ή ορισμένο χρόνο σε δικηγορικά γραφεία.
  2. Σκοπός της μαθητείας είναι η απόκτηση ορθού επαγγελματικού προσανατολισμού στα νομικά επαγγέλματα και η διεύρυνση των γνώσεων και ικανοτήτων των νέων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
  3. Στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους τηρούνται κατάλογοι δικηγορικών γραφείων όπου απασχολούνται φοιτητές για λόγους μαθητείας.»

  Καταρχάς, μία τέτοια προαιρετική «μαθητεία» είναι απολύτως περιττή, στο μέτρο που ο πτυχιούχος Νομικής υποχρεούται έτσι κι αλλιώς να πραγματοποιήσει 18μηνη άσκηση προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου.

  Επιπλέον, η αναφορά του υποτιθέμενου νομοθετικού σκοπού της προτεινόμενης «μαθητείας» είναι προδήλως παραπλανητική, καθόσον, ως γνωστόν, στα δικηγορικά γραφεία ασκείται, κατ’ αποκλειστικότητα, δικηγορία, ενώ ο «ορθός» επαγγελματικός προσανατολισμός στα «διάφορα» νομικά επαγγέλματα θα προϋπέθετε συγχρόνως «μαθητεία» λ.χ. σε δικαστήρια, συμβολαιογραφεία και υποθηκοφυλακεία.

  Γιατί, λοιπόν, ο κ. Αντώνης Ρουπακιώτης εισηγείται, στην παρούσα συγκυρία, να μπορούν οι φοιτητές Νομικής να απασχολούνται «χωρίς αντάλλαγμα»;

  Η απάντηση παρίσταται σχεδόν αυτονόητη, αν θυμηθούμε την πρόσφατη διάταξη του «τρίτου μνημονίου» (Ν. 4093/2012, Φ.Ε.Κ. Α’ 222), που θέτει στο άρθρο 92Α του Κώδικα περί Δικηγόρων την ακόλουθη ρύθμιση: “Η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων δεν μπορεί να είναι κατώτερη του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου νόμιμου μισθού υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα.”

  Συνεπώς, επειδή η τρόικα επέβαλε την κατοχύρωση – για πρώτη φορά σε νομοθετικό επίπεδο – μίας ελάχιστης αμοιβής για τους ασκούμενους δικηγόρους, οι οποίοι, σε ουκ ολίγες περιπτώσεις, καταπονούνται από το πρωί ως το βράδυ χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα, έρχεται τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης να τους υποκαταστήσει στην πράξη με φοιτητές Νομικής, οι οποίοι θα προσφέρουν κατ’ ουσία την ίδια εργασία με τους ασκούμενους δικηγόρους (με μοναδική εξαίρεση τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται ταυτότητα ασκουμένου) αλλά χωρίς να λαμβάνουν την ανάλογη αμοιβή.

  Άμεση συνέπεια μίας τέτοιας εξέλιξης θα είναι η αδυναμία των πτυχιούχων Νομικής να βρίσκουν δικηγορικά γραφεία προκειμένου να πραγματοποιούν την υποχρεωτική 18μηνη άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου· για να μην αναφερθώ καν στο γεγονός ότι όσοι τελειόφοιτοι Νομικής τυγχάνει να απασχολούνται ήδη σε δικηγορικά γραφεία, παύουν να έχουν δικαίωμα σε αμοιβή, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση που ο «εργοδότης» δικηγόρος αρνηθεί να τους πληρώσει, να μην μπορούν να διεκδικήσουν απολύτως τίποτα, αφού το προτεινόμενο άρθρο ορίζει ρητά ότι δεν τους οφείλεται κανένα αντάλλαγμα.

  Σύσσωμοι οι σύλλογοι ασκουμένων δικηγόρων και οι φοιτητικοί σύλλογοι των τριών νομικών σχολών της χώρας έχουν καθήκον να αντιδράσουν. Το άρθρο 10 του Σχεδίου του νέου «Κώδικα περί Δικηγόρων» πρέπει να αποσυρθεί, άλλως να καταψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων· κι αν τελικά γίνει νόμος, να μην υπάρξει ούτε ένας φοιτητής Νομικής ο οποίος να καταδεχτεί να προσφέρει την εργασία του χωρίς να λαμβάνει την ελάχιστη αμοιβή που προβλέπεται για τον ασκούμενο δικηγόρο.

  *Ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος είναι Δικηγόρος Αθηνών.»

  (http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=22205)

 • 28 Φεβρουαρίου 2013, 14:51 | ‘Aννα, 33 ετών

  ΟΧΙ στη δωρεάν προσφορά υπηρεσιών είτε από φοιτητές είτε από ασκούμενους. Δεν πρέπει να επιτρέπεται αυτή η εκμετάλλευση. Ο ασκούντας δικηγόρος κατ’ουσίαν κερδίζει χιλιάδες ευρώ εκμεταλλευόμενος τις υπηρεσίες του μαθητευόμενου, πρέπει επομένως να καταβάλλει το ποσό των 500 ευρώ τουλάχιστον, ποσό που θα πρέπει να κατοχυρωθεί νομικά.

 • 26 Φεβρουαρίου 2013, 14:56 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  ΚΑΛΗ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Ο ΟΡΟΣ ΟΜΩΣ «ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ» ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.