Άρθρο 124: Μη αποδοχή της εκλογής του από σύμβουλο, θάνατος του ή παραίτησή του.

Αν σύμβουλος που εκλέχθηκε δεν αποδέχεται την εκλογή του ή σε περίπτωση που κενωθεί μια θέση συμβούλου από οποιαδήποτε αιτία τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, γίνεται κλήρωση μεταξύ εκείνων που έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα ψήφων.