Άρθρο 118: Απαρτία στη ψηφοφορία.

Στην περίπτωση του άρθρου 109 για να εκλεγεί Πρόεδρος από την πρώτη Κυριακή ή Δευτέρα στην περίπτωση του άρθρου 107 παράγραφος 2, πρέπει να λάβει το 50% συν ένα των εγκύρων ψηφοδελτίων. Άλλως, την επόμενη Κυριακή ή Δευτέρα στην περίπτωση του άρθρου 107 παράγραφος 2,συμμετέχουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι πρόεδροι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, οπότε εκλέγεται ως πρόεδρος ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Οι σύμβουλοι εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή ή και Δευτέρα στην περίπτωση του άρθρου 107 παράγραφος 2.
Στην περίπτωση του άρθρου 110, Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που μεταξύ των υποψηφίων προέδρων έλαβε τις περισσότερες ψήφους, σύμβουλοι δε εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τις περισσότερες κατά σειρά ψήφους μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού μελών του διοικητικού συμβουλίου.

  • 4 Μαρτίου 2013, 01:16 | Δημητρης Κατσαρος

    Τα άρθρα 107 και 109 είναι άσχετα εν προκειμένω, ενώ η αναφορά στο 110 πρέπει να αφορά το 111.