Άρθρο 120: Κλήρωση σε περίπτωση ισοψηφίας.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων προέδρων ή υποψηφίων συμβούλων ενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.