Άρθρο 127: Παραίτηση από το αξίωμα.

0 Πρόεδρος ή ο σύμβουλος δικαιούνται να παραιτηθούν από το αξίωμα. Η παραίτηση υποβάλλεται έγγραφα στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου. Η απόφαση της αποδοχής της παραίτησης διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης