Άρθρο 112: Προϋποθέσεις έγκυρης δήλωσης υποψηφίων.

Η αίτηση των υποψηφίων καθώς και η δήλωση της κατάρτισης του συνδυασμού είναι απαράδεκτες, αν δεν συνοδεύονται με απόδειξη του συλλόγου για την καταβολή από το συνδυασμό ή σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, από τους υποψηφίους προέδρους και συμβούλους, ποσού, το οποίο καθορίζει πριν από κάθε εκλογή το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου για την κάλυψη των εξόδων της εκλογής.