Άρθρο 116:Η διενέργεια της ψηφοφορίας και οι σταυροί προτιμήσεως.

1. Την ημέρα της ψηφοφορίας ο εκλογέας προσέρχεται στο εκλογικό Τμήμα και μετά τη διαπίστωση των στοιχείων της ταυτότητάς του, παραλαμβάνει από την εφορευτική επιτροπή φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Συλλόγου και σειρά ψηφοδελτίων των υποψηφίων Προέδρων και συμβούλων, στην περίπτωση διεξαγωγής των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 109 ή κατάρτισης χωριστού ψηφοδελτίου για κάθε υποψήφιο πρόεδρο και αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο της ψηφοφορίας. Ο εκλογέας ψηφίζει τους υποψηφίους προέδρους και συμβούλους της προτίμησης του με σταυρό που σημειώνει παράπλευρα από το ονοματεπώνυμο τους, εκτός σαν υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε υποψήφιο πρόεδρο, οπότε δεν απαιτείται σταυροδότησή του. Ο εκλογέας δικαιούται να ψηφίσει με σταυρό υποψηφίους του συνδυασμού της προτίμησής του μέχρι τον προβλεπόμενο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα ψηφοδέλτια εγκλείονται στους φακέλους που ρίπτονται ιδιόχειρα στις ψηφοδόχους από το μέλος που ψηφίζει.
3. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν κανένα σταυρό προτίμησης για τους υποψήφιους είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασμού.

  • 4 Μαρτίου 2013, 00:38 | Δημητρης Κατσαρος

    Δεν αναφέρει πόσους σταυρούς προτίμησης συμβούλων θέτει ο εκλογέας στη περίπτωση του ενιαίου ψηφοδελτίου, ενώ η παραπομπή στο άρθρο 109 φαίνεται άσχετο αφου αφορά το χρόνο ψηφοφορίας …..