Άρθρο 35: Παύση Δικηγόρων

1. Ο δικηγόρος παύει να ασκεί τα καθήκοντά του μετά την αμετάκλητη καταδίκη του σε οριστική ή προσωρινή παύση για όσο χρόνο η τελευταία διαρκεί.
2. Σε περίπτωση που ο δικηγόρος έχει τιμωρηθεί με προσωρινή παύση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και υποπέσει μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την τέλεση της πράξης σε άλλο πειθαρχικό αδίκημα που επισύρει ποινή προσωρινής παύσης, μπορεί να διαγραφεί οριστικά από το μητρώο του συλλόγου, εφόσον ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ζητήσει την οριστική παύση του από το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.