Άρθρο 37: Θεμελιώδεις υποχρεώσεις του δικηγόρου.

1. Ο δικηγόρος απευθύνεται προς τα δικαστήρια, τους δικαστές και τους γραμματείς, καθώς και σε κάθε άλλη Αρχή, που ενεργεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης, με υπευθυνότητα και σεβασμό, αναδεικνύοντας το ήθος του δικηγόρου τηρώντας τη δικονομική και διαδικαστική τάξη.
2. Ο δικηγόρος τηρεί τους κανόνες ευπρέπειας, αβρότητας και κοσμιότητας προς τους συναδέλφους του και δεν δικαιούται να διατυπώνει υβριστικές, προσβλητικές ή υπαινιχτικές εκφράσεις προσωπικά εναντίον των συναδέλφων του που υπερασπίζονται ή εκπροσωπούν αντιδίκους.
3. Ο δικηγόρος οφείλει να ενημερώνει τον εντολέα του για τις δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης της υπόθεσης που του έχει ανατεθεί και γενικά να συμβάλει στη συμβιβαστική ολοκλήρωση της εντολής.