Άρθρο 73: Αμοιβή για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση.

1. Για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση τίτλων εκτελεστών η νόμιμη αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σε ποσοστό 2% αν ο εκτελεστός τίτλος έχει εκδοθεί από το ειρηνοδικείο, 1,5% αν ο εκτελεστός τίτλος έχει εκδοθεί από το μονομελές πρωτοδικείο, 1% αν έχει εκδοθεί από το πολυμελές πρωτοδικείο ή το εφετείο ή τον Άρειο Πάγο επί του συνολικού ποσού που ορίζεται στην επιταγή.
2. Σε περίπτωση που η απαίτηση δεν είναι χρηματική, η νόμιμη αμοιβή του δικηγόρου για τη σύνταξη της επιταγής ανέρχεται στο ποσό της δικαστικής δαπάνης που επιδικάστηκε και αν δεν επιδικάστηκε σε 100 ευρώ. Στο ποσό αυτό ορίζεται και η αμοιβή για τη σύνταξη της επιταγής για εκτέλεση περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης.
3. Εάν περισσότεροι συνοφειλέτες ή συγκάτοχοι πράγματος επιτάσσονται με χωριστή επιταγή ή με την ίδια, που κοινοποιείται στον καθέναν απ’ αυτούς, οφείλεται μία αμοιβή.

  • 1 Μαρτίου 2013, 21:53 | Ιωάννης Στρατηγός

    Δυστυχώς οι νέες διατάξεις δεν προσφέρουν τον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό που απαιτούν οι καιροί, η παλαιότητα του νομοθετήματος και η νομική παιδεία, ποιότητα και εμπειρία που θα’θελα να πιστεύω οτι υπάρχει ακόμη σ’αυτή τη χώρα. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ προσπαθήστε να είναι αρτιότερες και πληρέστερες. Εστω σε τέτοια απλά ζητήματα, όπως του παρόντος άρθρου, που πραγματεύονται δευτερεύουσας σημασίας θέματα «καθημερινής» δικηγορικής πρακτικής. Κι αυτό μπορεί να γίνει ακούγοντας δικηγόρους με εμπειρία στην καθημερινή μάχιμη δικηγορία. Δεν είναι κακό,ούτε μειωτικό. Και δεν μιλώ μόνο για το παρόν άρθρο, αλλά και για πολλά άλλα που δυστυχώς, όπως και αυτό ενδεικτικά, αφέθηκαν στην τύχη τους. Αφού δεν ακουγόμαστε για τα σπουδαιότερα, τουλάχιστον λάβετε πραγματικά υπόψιν τα απλά. Ούτε περισσότερα και πιο σύγχρονα εργαλεία για τη δουλειά μας θεσπίσθηκαν, ούτε κατοχυρώθηκαν αξιοπρεπείς αμοιβές και ιδίως συγχρονος και αποτελεσματικός τρόπος είσπραξής τους (αντίθετα καταργήθηκαν και καταβαραθρώθηκαν πολλά δικαιώματά μας). Ο ΚωδπΔικ δεν ρυθμίζει απλά τα περί Δικηγόρων, αλλά αφορά και ζητήματα δικονομικά και ουσιαστικά που είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες καθότι ισχυρός και αποτελεσματικός δικηγόρος = περισσότερη προστασία για τον πολίτη και ασφάλεια δικαίου.
    Πιο ειδικά επί του άρθρου: Πολλοί δικηγόροι με εμπειρία στη μάχιμη δικηγορία πρότειναν ορθότερη και αρτιότερη διατύπωση και κάλυψη του κενού ως προς την εντολή προς εκτέλεση. Δεν εισακούστηκαν. Υπάρχει η «επιταγή προς εκτέλεση» του αρθρ. 924 ΚΠολΔ και η «εντολή προς εκτέλεση» του αρθρ. 927 ΚΠολΔ. Στη δικηγορική ορολογία την πρώτη την ονομάζουμε συνήθως «επιταγή προς πληρωμή» και αποτελεί στην ουσία μια τυπική εργασία υπολογισμού και ανάλυσης των οφειλομένων ποσών με την οποία δίδεται στον οφειλέτη δυνατότητα εκουσίας συμμόρφωσης εντός 3 ημερών, πριν ακολουθήσει η «εντολή προς εκτέλεση» σύμφωνα με το νόμο, που δίδεται επί του πρωτότυπου απογράφου προκειμένου να προχωρήσει ο επιμελητής σε εκτέλεση. Πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί διακριτή αμοιβή για την εντολή του αρθρ. 927 ΚΠολΔ. Καλό είναι λοιπόν και για τον δικηγόρο και για τον πολίτη, να τεθεί για μεν την επιταγή του αρθρ. 924 ένα πάγιο ποσό όχι κατώτερο των 100 ευρώ ή αλλιώς ένα εύλογο ποσοστό επί του κεφαλαίου με ελάχιστο τα 100 ευρώ, για δε την εντολή του αρθρ. 927 ένα πάγιο ποσό της τάξης των 100 ευρώ.