Άρθρο 83: Αμοιβή δικηγόρου για αυτοπρόσωπη υπεράσπιση δικών του υποθέσεων.

Ο δικηγόρος για την υπεράσπιση των δικών του υποθέσεων, που διεξάγονται από τον ίδιο αυτοπροσώπως, δικαιούται να ζητήσει την επιδίκαση από τον αντίδικό του αμοιβή για τις εργασίες του, ως να ήταν πληρεξούσιος δικηγόρος σε ξένη υπόθεση.