Άρθρο 85 Χρηματικές δωρεές υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των Π.Δ. 30/1996 και του Π.Δ. 242/1996, επιτρέπεται η δωρεά χρημάτων από Περιφέρεια στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα και οι συνέπειες των σεισμών που πραγματοποιήθηκαν στην Κεφαλονιά, στις 26.1.2014 και 3.2.2014.