Άρθρο 14 Τουριστικοί Δήμοι

Σε Δήμους, στα όρια των οποίων υπάρχουν δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή περιοχές χαρακτηρισμένες ως Τουριστικοί Τόποι, σύμφωνα με το Π.Δ. 899/1976, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 664/1977, ο χαρακτηρισμός «Τουριστικός» επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια του υφιστάμενου Δήμου.»

  • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 16:22 | Λάμπος Δ.

    Λάθος η επέκταση του χαρακτηρισμού μιας περιοχής ως τουριστικής σε όλο το Δήμο που ανήκει αυτή. Δηλαδή μη τουριστικές περιοχές θα χαρακτηρισθούν αυτόματα ως τουριστικές επειδή και μόνο ανήκουν στον ίδιο Δήμο που τυχαίνει να έχει κάποιες τουριστικές περιοχές και θα έχουν όλα τα ευεργετήματα των τουριστικών περιοχών; Μάλλον θα πρέπει να εξετάσετε την απόσυρση του άρθρου.