Άρθρο 10 Τελικές Διατάξεις

1. Η έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 238 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47). Η απόφαση του πρώτου εδαφίου δύναται να προβλέπει τη διοικητική υποστήριξη της Α.Υ.Ε. – Ο.Τ.Α., μέχρι την επαρκή στελέχωση αυτής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και να καθορίζει τη διάρκεια, το αντικείμενο και τον τρόπο παροχής αυτής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συγκροτείται επιτροπή για τη σύνταξη «Κανονισμού διαδικασιών ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α.».
3. Διαδικασίες για την επιλογή Ελεγκτή Νομιμότητας και τη μετάταξη υπαλλήλων στις Α.Υ.Ε. – Ο.Τ.Α., οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα παύουν με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
4. Το άρθρο 240 του ν. 3852/2010 καταργείται.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 08:53 | Μιχάλης Λομβαρδέας

  Μία έρευνα από τον υπολογιστή για να βρούμε την κωδικοποίηση του αντικειμένου των ΟΤΑ που υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας δεν απέδωσε τίποτε.
  Παρακαλούμε τον κο Τριανταφύλλου να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για το πού θα την βρούμε.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 00:46 | Ντίνος Τριανταφύλλου

  Το ζήτημα του ελέγχου νομιμότητας στηρίζεται σε μία νομοθεσία που όμως διαθέτει ευρύ αντικείμενο. Ήδη το αντικείμενο των ΟΤΑ που υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας είναι κωδικοποιημένο. Η βελτίωση του Καλλικράτη βρίσκεται σε εξέλιξη. Το οργανόγραμμα ήδη υπάρχει και βελτιώνεται με αυτό το νομοσχέδιο. Σημασία έχει να ξεκινήσει άμεσα η νέα υπηρεσία κάτι που θέλουν όλοι οι πολίτες, όλοι οι υπάλληλοι και όλοι οι καθαροί αυτοδιοικητικοί.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 10:38 | Μιχάλης Λομβαρδέας

  Η σωστή σειρά θα ήταν να προηγηθεί του οργανογράμματος και της στελέχωσης η σύνταξη του «Κανονισμού διαδικασιών ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α.».
  Από αυτόν απορρέουν όλα – αριθμός υπαλλήλων, απαιτούμενες ειδικότητες, απολαβές κ.ο.κ. – και προκαλεί έκπληξη ότι σχεδόν ολόκληρο το νομοσχέδιο ασχολείται με διοικητικά θέματα αντί του βασικού που θα ήταν να θέσει τους στόχους του εγχειρήματος.
  Θέλουμε πραγματικά να είμαστε καλοπροαίρετοι αλλά όπως παρουσιάζεται μάλλον αποπνέει καταπολέμηση της ανεργίας παρά φραγμό στις παρανομίες και αυθαιρεσίες των δημοτικών αρχών.

 • 29 Αυγούστου 2016, 23:45 | Ντίνος Τριανταφύλλου

  Από το 2010 έως σήμερα έχουν αλλάξει πολλά. Το πιο σημαντικό είναι η διάρθρωση, ο τόπος και η λειτουργία της νέας υπηρεσίας. Επομένως αλλάζουν και οι όροι. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν μία διαγωνιστική διαδικασία με διαφορετικούς όρους να δέχεται αιτήματα μίας διαφορετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Καταστρατηγείται κάθε Αρχή Αντικειμενικότητας, υγιούς Ανταγωνισμού και δημοκρατικής λειτουργίας. Ίση, λοιπόν, αντιμετώπιση και δικαιοσύνη για όλους.

 • 29 Αυγούστου 2016, 12:10 | ΜΑΡΑ

  Διαδικασίες για την επιλογή Ελεγκτή Νομιμότητας και τη μετάταξη υπαλλήλων στις ΑΥΕ ΟΤΑ, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα παύουν με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»
  Οι διαδικασίες αυτές «τρέχουν» από το 2011 και έχουν φτάσει (σχεδόν) σε τελικό στάδιο.
  Αντί να ολοκληρωθούν… ακυρώνονται;;!!

  Αδιανόητο……..
  Aδικο…….

 • 29 Αυγούστου 2016, 12:02 | M.M.

  Για ποιο λογο να καταθεσουμε φάκελο με δικαιολογητικά ξανά εφόσον οι αιτήσεις μας είχαν ελεγχθεί και προχωρήσει????
  Υπάρχει κάποιο συμφέρον???
  Ταλαιπωρία απο το 2011!!!
  Πρεπει οσοι είχαν καταθέσει δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση οτι επιθυμούν να συνεχισει η διδικασια μετάταξης τους , να έχουν προτεραιοτητα.Είναι πραγματικά απαραδεκτο, μετα τοσο χρονο και κοπο που εχουμε καταβαλλει…και τοση αναμονή …να αποβεί άκαρπη..η προσπάθεια μας..!!!
  Πιστεύω, θα το επανεξετασουν..οι αρμόδιοι. διότι το γνωρίζουν, το ειχαν επεξεργαστεί επαρκώς το θέμα…!!!
  και οι τότε ενδιαφερόμενοι , είχαμε λάβει γνώσην για τον βαθμό πληρότητας & επάρκειας του φακέλλου μας καθώς επίσης για το αν ειχε γινει αποδεκτός με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου του.