Άρθρο 37 Απόσπαση- Μετάταξη υπαλλήλων Κ.Ε.Π. με αναπηρία ή με χρόνιες παθήσεις

Υπάλληλοι των Κ.Ε.Π., οι οποίοι για το διορισμό τους έλαβαν επιπλέον μόρια λόγω εντοπιότητας, με υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης, δύνανται να αποσπασθούν ή να μεταταχθούν σε άλλο Κ.Ε.Π. της επιλογής τους, πριν την παρέλευση του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής, εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή πάσχουν από δυσίατο ή από ανίατο νόσημα.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ερώτημα 1ο: Από πότε οι υπάλληλοι των ΚΕΠ εξαιρούνται από το άρθρο 4 του Συντάγματος της Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις;
  Ερώτημα 2ο: Από πότε οι υπάλληλοι των ΚΕΠ εξαιρούνται από τον Δημοσιουπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων;

  Στην περίπτωση που εξαιρούνται τότε είμαστε σύμφωνοι να συμπεριληφθεί το εν λόγω άρθρο στο παραπάνω νομοσχέδιο όπως περιγράφεται στη διαβούλευση.

  Σε περίπτωση όμως που δεν εξαιρούνται, στην εν λόγω ρύθμιση θα πρέπει να συμπεριληφθούν για λόγους στοιχειώδους συνταγματικής τάξεως, νομιμότητας, ισότητας, δικαιοσύνης και αναλογικότητας όλοι οι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι που διέπονται από τις διατάξεις του δημοσιουπαλληλικού Κώδικα και διαθέτουν πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω και πάσχουν από χρόνιες και δυσίατες ασθένειες.

 • Είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή η ρύθμιση για την απόσπαση ή μετάταξη των ατόμων με αναπηρία που εργάζονται σε Κ.Ε.Π. που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο, αλλά θεωρούμε ότι το ποσοστό αναπηρίας πρέπει να γίνει 50%, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ν.2643/98 που αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία προστατεύει άτομα με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

  Ως εκ τούτου ζητάμε την τροποποίηση της διάταξης ως εξής:

  «Υπάλληλοι των Κ.Ε.Π., οι οποίοι για το διορισμό τους έλαβαν επιπλέον μόρια λόγω εντοπιότητας, με υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης, δύνανται να αποσπασθούν ή να μεταταχθούν σε άλλο Κ.Ε.Π. της επιλογής τους, πριν την παρέλευση του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής, εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή πάσχουν από δυσίατο ή από ανίατο νόσημα»

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 09:26 | Κατερίνα Α.

  Η απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων του δημοσίου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω , η με ανίατο ή δυσίατο νόσημα σε άλλη υπηρεσία του φορέα που υπηρετούν αναλογικά θάπρεπε να ισχύει σε κάθε περίπτωση για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 09:49 | Δήμος

  Οι λοιποί Δ.Υ. «οι οποίοι για το διορισμό τους έλαβαν επιπλέον μόρια λόγω εντοπιότητας, με υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης» για ποιό λόγο να στερηθούν αυτού του ευεργετήματος εφόσον εμφανίσουν αναπηρίες ή δυσίατα ή ανίατα νοσήματα;

 • 29 Αυγούστου 2016, 09:53 | Δημήτρης

  Επιτέλους αφήστε τους υπαλλήλους ΚΕΠ να μετακινηθούν σε υπηρεσίες σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο. Τέρμα πια σε αυτή την αντισυνταγματική ομηρία. Τόσες υπηρεσίες έχουν ανάγκες, γιατί να μην μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε με βάση τα προσόντα μας;Έως πότε θα τυραννιόμαστε στα Κεπ; Ας έρθουν και άλλοι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται για τα ΚΕΠ. Γιατί τέτοιος αποκλεισμός; Μέχρι και οι καθαρίστριες έγιναν γραμματείς και εμείς με τόσα πτυχία δεν μπορούμε να αλλάξουμε αντικείμενο. Πρέπει να μας εντάξουν στην κινητικότητα. Αυτή η παράγραφος πρέπει αν ακυρωθεί.