Άρθρο 51 Πιστοποιητικό υγείας διοριζόμενου

1. Η παράγραφος (2) του άρθρου 14 του ν. 3584/2007, αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Η κατάσταση της υγείας των υποψήφιων υπαλλήλων και προκειμένου αυτοί να ασκήσουν τα καθήκοντα της θέσης τους, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, που απασχολούνται είτε στο δημόσιο σύστημα υγείας είτε στον ιδιωτικό τομέα, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος».
2. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά, από την 21η-11-2013. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τα ανωτέρω πρόσωπα θεωρούνται έγκυρα.

  • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 14:20 | ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

    Θα πρέπει να θεσπισθεί και η εξέταση των υπηρετούντων υπαλλήλων κατά χρονικά διαστήματα από ψυχιάτρους, και απομάκρυνσή τους από τις υπηρεσίες τους, καθόσον συχνότατα ταλεπωρούν δημότες, φέρνουν σε απόγνωση τους συναδέλφους τους, και σε δύσκολη τουλάχιστον θέση τους αιρετούς.

  • Με το παρόν άρθρο καταργείται η παράγραφος (2) του άρθρου 14 του ν. 3584/2007, που αναφέρει: «η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές..».

    Εκφράζουμε την πλήρη διαφωνία μας με την αντικατάσταση των Υγειονομικών Επιτροπών από γιατρούς, διότι οι εν λόγω Επιτροπές διασφαλίζουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα από τις ατομικές κρίσεις γιατρών.