Άρθρο 19 Παράλειψη κρίσης σε θέση προϊσταμένου

Τα αρμόδια συμβούλια κατά την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικών μονάδων στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού δύνανται, με αιτιολογημένη απόφασή τους, να εξαιρούν από την επιλογή αυτή υποψήφιους υπαλλήλους, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά το χρόνο της ενώπιόν τους κρίση, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

  • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 23:27 | Γρηγόριος

    Σε ότι αφορά την τοποθέτηση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, αυτή θα πρέπει να γίνεται στην πράξη και μόνο από τα υπηρεσιακά συμβούλια. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα υπηρεσιακά συμβούλια έχουν παρακαμφθεί και η τοποθέτηση γίνεται από Δήμαρχο π.χ. με τη δικαιολογία της αναπλήρωσης και ο ορισμός ισχύει εσαεί, πέρα και από τη θητεία των ορισμένων από υπηρεσιακά συμβούλια. Για να πάμε και παραπέρα, οι τοποθετήσεις αυτές «βαπτίζονται» ως αναπληρώσεις προϊσταμένων χωρίς (σε ορισμένες περιπτώσεις)καν να υπήρξε ποτέ τακτικός προϊστάμενος και δεδομένου του ξεκάθαρου από το νόμο των περιπτώσεων αναπλήρωσης. Λαμβάνουν θέσεις αναπληρωτή ποιανού; Επιπρόσθετα, το επίδομα για τη θέση του προϊσταμένου χορηγείται ως μόνιμο επίδομα και σε ενδεχόμενη κρίση από το υπηρεσιακό συμβούλιο θα πάρουν ως «δωράκι» και τα μόρια για τη θέση που κατείχαν τόσα χρόνια, χωρίς έγκριση του κατά τα άλλα υπεύθυνου για τον ορισμό οργάνου. Όλα αυτά θα πρέπει κάποτε να έχουν ένα τέλος!! Τώρα ή με μια νέα ν99ομοθετική ρύθμιση.

  • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 06:28 | Αιμίλιος Ριζογιάννης

    Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για τις περιπτώσεις που δεν γίνονται κρίσεις, παρ’ όλο που ο νόμος το επιβάλει. Σε πολλούς ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού, όταν υπάρχει κενή θέση προϊσταμένου ή δ/ντή, ορίζεται ως α.α. κάποιος υπάλληλος, και ποτέ δεν γίνεται κρίση για να καλυφθεί η θέση (με ευθύνη προφανώς της πολτικής ηγεσίας, που με αυτόν τον τρόπο «διορίζει» όποιον θέλει.

  • 29 Αυγούστου 2016, 07:05 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

    αν και δεν αφορά το συγκεκριμένο άρθρο θα ήθελα να προβλεφθεί στο νέο νόμο το τι λύση μπορεί να υπάρχει σε αφθαίρετες ενέργειες – αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων που αδικούν κάποιους εργαζόμενους σε διάφορα ζητήματα όπως για παράδειγμα κρίσεις προισταμένων τμημάτων ή διευθύνσεων με αποτέλεσμα οι αδικημένοι να είναι υποχρεωμένοι να προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια για να δικαιωθούν,να ξοδεύονται αρκετά χρήματα, να άργεί πολύ η απονομή της δικαιοσύνης και οι υπηρεσίες να λειτουργούν (ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ) με άλλους προισταμένους που δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει.