ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. – Άρθρο 1 – Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Νέο Πλαίσιο

Το άρθρο 215 του ν. 3852/2010 (A’ 87), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014 (Α΄93), αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
« Άρθρο 215
Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Αρμοδιότητες
1. Ιδρύεται στην έδρα κάθε Περιφέρειας Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. (Α.Υ.Ε. – Ο.Τ.Α.), η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Σε περίπτωση προσβολής των πράξεων της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, παρίσταται ως διάδικος, πλην του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός.
3. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων τους κατά την παρ. 4 του άρθρου 102 του Συντάγματος».

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:29 | Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος

  Ενόψει του διαλόγου σχετικά με το παρών νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα τη σύσταση αφενός της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α (στην έδρα κάθε Περιφέρειας) και αφετέρου 2 νέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων α)Κεντρικής Μακεδονίας και β)Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ( αντί της υφιστάμενης ΑΔ Μακεδονίας-Θράκης), πέραν των προτάσεών μας ως Σύλλογος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ, Περιοχής ΑΜΘ που καταθέσαμε ήδη (είτε απευθείας στο Υπουργείο, είτε και στην ηλεκτρονική διαβούλευση), θα ήθελα να καταθέσω έναν προβληματισμό, τον οποίο κατέθεσα ήδη στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΣΕΑΔΕ στις 30-6-2016, καθώς και στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά με το ΔΣ της ΟΣΕΑΔΕ και τον εκπρόσωπο του Υπ. Εσωτερικών, κ. Α. Γκουγκουλή.
  Εφόσον το ανωτέρω νομοθέτημα αποσκοπεί αφενός στην αναβάθμιση των δομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και αφετέρου στην αναβάθμιση των διαδικασιών εποπτείας των Ο.Τ.Α. και δεδομένης της έλλειψης προσωπικού για την εύρυθμη και επαρκή λειτουργία των ανωτέρω δομών, μήπως θα έπρεπε να αναζητήσουμε μια άλλη λύση, ώστε να επιτύχουμε τους ανωτέρω επιδιωκόμενους στόχους μας;
  Για να απαντήσουμε, εκτιμώ ότι θα πρέπει να προσδιορίσουμε τον ρόλο του κάθε θεσμού-δομής, καθώς και τις υφιστάμενες αδυναμίες του.
  Ως εκ τούτου, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (πρώην Κρατικές Περιφέρειες) είναι μια κρίσιμη δομή καθώς αποτελούν το πεδίο συναρμογής-προσαρμογής των Κεντρικών Πολιτικών (Κυβέρνηση-Κεντρική Διοίκηση) με τις Τοπικές Πολιτικές (Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού-Περιφερειακή-Δημοτική Διοίκηση).
  Έτσι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής καθώς και τις τοπικές πολιτικές των φορέων της Αυτοδιοίκησης προκρίνουν-εισηγούνται-αποφασίζουν τους τρόπους εκείνους, ώστε οι εθνικές πολιτικές να εφαρμοστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αντίστοιχες περιοχές.
  Η μεγαλύτερη αδυναμία στη λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είναι η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και των σχετικών διαδικασιών, δεδομένου του χαοτικού νομοθετικού πλαισίου, της ελλείμματος ενιαίου και συστηματικού συντονισμού του έργου τους, με αποτέλεσμα την διακινδύνευση της αξιοπιστίας τους.
  Αντί λοιπόν να δημιουργούμε αυτοτελείς ή ανεξάρτητες δομές, δεν θα ήταν προτιμότερο και κατά πολύ αποτελεσματικότερο, να βρούμε τις λύσεις για συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων;
  Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ότι με βάση τα πραγματικά δεδομένα (έλλειψη προσωπικού, χαοτικό νομοθετικό πλαίσιο, έλλειψη συντονισμού των Υπηρεσιών, παρεμβάσεις των Αιρετών στο έργο των Υπηρεσιών κλπ), στην παρούσα φάση θα έπρεπε να δημιουργηθεί εντός των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, συντονιστική Δομή «Εποπτείας ΟΤΑ και Νομικής Υποστήριξης», η οποία θα αποσκοπεί στην αναβάθμιση και την αξιοπιστία του έργου όλων των Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
  Αυτό θα είχε πολλαπλά θετικά αποτελέσματα καθώς με το υφιστάμενο προσωπικό και την πρόσληψη ενός μικρού αριθμού νομικών, θα επιτευχθεί άμεσα ραγδαία αναβάθμιση στην αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του έργου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, η οποία θα έχει αντίστοιχες θετικές συνέπειες στην αναβάθμιση του έργου των Ο.Τ.Α.
  Εν κατακλείδι, εκτιμώ ότι οι προτεινόμενες σχετικές ρυθμίσεις, θα πρέπει να τύχουν ουσιαστικότερου και βαθύτερου διαλόγου, εάν όντως σκοπεύουμε στην ουσιαστική αναβάθμιση του έργου των εν λόγω Υπηρεσιών και όχι σε μια συνήθη «μεταρρύθμιση» που δεν λαμβάνει υπόψη της τα πραγματικά δεδομένα.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:14 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

  Με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, που έχει δοθεί στη δημοσιότητα κυρίως τροποποιούνται, συμπληρώνονται και αποσαφηνίζονται διάφοροι νόμοι, ανάμεσά τους και ο ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). Διευκρινίζονται επίσης διαδικασίες είσπραξης και επιβολής εσόδων υπέρ ΟΤΑ, τελών, προστίμων και χαρατσιών (άρθρα 76,77,83 κλπ). Ενισχύονται επίσης η Κοινωνική Οικονομία (ΚΟΙΝΣΕΠ), οι Προγραμματικές Συμβάσεις με ιδιωτικούς φορείς και τα «Δίκτυα» (άρθρα 127, 43 κλπ).
  Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου κινείται στη λογική των δημοσιονομικών κατευθύνσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού και του «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής», δηλ. τις κατευθύνσεις, των απαγορεύσεων και των περιορισμών της Ε.Ε και του ΔΝΤ.
  Διατάξεις, που έχουν θετικό αντίκρισμα για τους εργαζόμενους είναι μετρημένες στα δάχτυλα και μάλιστα αποσπασματικές. Είναι διατάξεις, που αποτυπώνουν αιτήματα, που τα πάλεψαν και τα παλεύουν οι εργαζόμενοι των ΟΤΑ.
  Ανάμεσά τους το άρθρο 20 με το οποίο δεν υποχρεώνονται πλέον οι ΟΤΑ να ασκούν ένδικα μέσα «κατά αποφάσεων, με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή η επάνοδος εργαζομένων στην εργασία τους». Βάζει όμως 2 προϋποθέσεις για να μετατραπεί η σύμβαση των συγκεκριμένων συμβασιούχων σε αορίστου χρόνου: να υπάρχει η αναγκαία πιστώση στον προϋπολογισμό του φορέα και να έχουν παραιτηθεί οι εργαζόμενοι αυτοί από οποιαδήποτε χρηματική αξίωση κατά των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.
  Παρόμοια ρύθμιση είναι αυτή (άρθρο 39, παρ. 1), που δίνει την δυνατότητα σε συναδέλφους μας, που εργάζονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, να μπορούν να ζητούν από τα Περιφερειακά Συμβούλια την αύξηση του ωραρίου εργασίας τους (έως τις 8 ώρες).
  Υπό το πρίσμα λοιπόν της υποχρηματοδότησης των ΟΤΑ και των συνεχών μειώσεων των ΚΑΠ θα δούμε την έκταση και το αντίκρισμα των ρυθμίσεων αυτών.
  Κουτσουρεμένη είναι και η προβλεπόμενη στο άρθρο 21 «Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.», «στις περπτώσεις ποινικής δίωξης των εργαζομένων για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας», αφού περιορίζεται μόνο στα ποινικά δικαστήρια. Δεν περιλαμβάνει και τα αστικά δικαστήρια και ο δικηγόρος που θα εξασφαλίζεται θα είναι επιλογή της Περιφερειακής ή Δημοτικής Αρχής, αντίστοιχα.
  Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου προσπαθεί με αρκετές ρυθμίσεις να «μπαλώσει» τα τεράστια κενά σε προσωπικό, που υπάρχουν στις Περιφέρειες, μιας και εξαξολουθεί να διατηρεί σε ισχύ την απαγόρευση των προσλήψεων και τους σχετικούς περιορισμούς, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέες θέσεις ακριβοπληρωμένων στελεχών, ειδικών γραμματέων, γενικών γραμματέων και γενικών διευθυντών. Σε αυτή την κατεύθυνση με το άρθρο 23 μπορεί σε νησιωτικές περιοχές η Περιφερειακή Αρχή να «φορτώνει» σε υπαλλήλους της αντικείμενα και άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, χωρίς την συναίνεσή τους, διατηρώντας μάλιστα τον ίδιο επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων εκτός έδρας!!!! Με αυτή την απαράδεκτη ρύθμιση μπορεί στον υπάλληλο πχ της Μήλου που υποχρεωτικά εκτελεί καθήκοντα και στα νησιά Κίμωλο, Σίφνο και Σέριφο να του αναθέσει ο Περιφερειάρχης καθήκοντα και της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, δηλαδή και των νησιών Θήρας, Σίκινου, Φολέγανδρου, ίου και Ανάφης!!! Ομοίως με το άρθρο 43, μέσα από τις «Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Δικτύων Δήμων & Περιφερειών» προσπαθεί να καλύψει τα τεράστια κενά των Τεχνικών Υπηρεσιών με συμβασιούχους.
  Απέξω αφήνουν τους εργαζόμενους των ΟΤΑ Β΄βαθμού οι ρυθμίσεις των άρθρων 39, παράγραφοι 2 και 3 (Χειριστές Μηχανημάτων Έργου, προσωπικό καθαριότητας και εργάτες τεχνικών υπηρεσιών), το άρθρο 41 και το άρθρο 52, για τα «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων Ο.Τ.Α.», αφήνοντας και πάλι την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ιδιώτες Γιατρούς και Τεχνικούς Ασφαλείας.
  Το άρθρο 53 που αφορά το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δεν κατηγοριοποιεί μόνο τους εργαζόμενους ως προς το ύψος του επιδόματος (150€, 70€ και 35€ μηνιαίως ). Συνεχίζει να αποκλείει χιλιάδες εργαζόμενους δικαιούχους που εργάζονται σε χώρους και αντικείμενα που το δικαιούνται (πχ. εργαζόμενους στην καθαριότητα των κτιρίων, τους εργαζόμενους στο πράσινο, τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας –εμβόλια, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Κτηνιάτρους, απολυμαντές κτλ). Αποκλείει σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων των ΟΤΑ Β΄ βαθμού αφού βάζει ως απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος πέρα από τον εργασιακό χώρο και την ειδικότητα, προσπερνώντας εύκολα ότι στους ΟΤΑ Β΄ βαθμού, είναι ελάχιστοι οι εργαζόμενοι που έχουν τοποθετηθεί στις συγκεκριμένες ειδικότητες, αν και παρέχουν αυτές τις εργασίες.
  Το άρθρο 59 αφήνει τους εργαζόμενους των ΟΤΑ Β΄βαθμού εκτός από την δυνατότητα «παροχής κινήτρων» για την σίτιση και τη διαμονή τους σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές.
  Με την διατύπωση του άρθρου 49 δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ικανοποιηθεί το αίτημά μας για επαναχορήγηση της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 σε όλους τους συναδέλφους, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που μετατάχθηκαν στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, μιας και γίνεται συγκεκριμένη αναφορά μόνο στους Δημοτικούς Αστυνομικούς και τους Σχολικούς Φύλακες.
  Με το άρθρο 109 συνεχίζεται το απαράδεκτο καθεστώς των προβλέψεων του ν.4336/2015 με τις ελάχιστες αποζημιώσεις των μετακινήσεων. Συγκεκριμένα θέτει το απαράδεκτο όριο των 15 μιλίων για τα νησιά και σκόπιμα δεν λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση στα δρομολόγια . Νησιά με απόσταση πχ 13 μίλια ( Σύρος – Τήνος), με καθημερινά δρομολόγια : το καράβι φτάνει στην Τήνο 12:30 και επιστρέφει για Σύρο στις 15:00. Το Λιμεναρχείο δίνει βεβαίωση ότι υπάρχει δρομολόγιο επιστροφής και άρα δεν δικαιολογείται διανυκτέρευση… Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος πρέπει να πηγαίνει καθημερινά μέχρι να τελειώσει την δουλειά του…. αφού οι αποστάσεις στο νησί είναι πάνω από 2 ώρες… Για δεν την ημέρα επιστροφής δεν προβλέπεται ΚΑΜΙΑ αποζημίωση αν δεν προκύπτει εργασία .Παράδειγμα : Τελειώνει ο εργαζόμενος την δουλειά του στις 2 το μεσημέρι, έχει δρομολόγιο επιστροφής την επομένη ή και την μεθεπομένη και διαρκεί 7-8 ώρες ( Μήλος – Σύρος). Καμία αποζημίωση !!!!
  Τέλος αξίζει να αναφερθούμε στο πως κωδικοποίησε το ΥΠΕΣ με το άρθρο 119, το αίτημά μας για τη λειτουργία κατασκηνώσεων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών μας!!! Δεν επεκτείνουν στις Περιφέρειες τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν την οργάνωση, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση κατασκηνώσεων, αλλά την «παραχωρούν σε Συλλόγους Υπαλλήλων των Περιφερειών, οι οποίοι, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι οι αποκλειστικώς βαρυνόμενοι με τις δαπάνες για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων»!!!. Με νόμο δηλαδή μας επιτρέπουν… να πληρώνουμε… για την κατασκήνωση των παιδιών μας!!!
  Θεωρούμε ότι είναι ανάγκη να ρυθμιστούν θετικά όλα τα παραπάνω ζητήματα των εργασιακών μας σχέσεων, τω προσλήψεων, των αμοιβών κλπ, που έχουμε διατυπώσει με μια σειρά έγγραφά μας και τα οποία αποτελούν πάγια αιτήματά μας. Οι εργαζόμενοι των Περιφερειών θα παλέψουμε για να επιβάλουμε την επίλυσή τους.-
  Πανουτσάκου Βέτα – Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 17:44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ-Θ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

  ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης -περιοχή ΑΜΘ, σχετικά με το σχέδιο νόμου (Κεφάλαιο πρώτο )περί της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.

  Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε τον προβληματισμό μας για την ανάγκη δημιουργίας ενός ακόμη ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού που θα προστεθεί στους ήδη υπάρχοντες π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, Οικονομική Επιθεώρηση.
  Ο σκεπτικισμός αυτός εδράζεται αφενός στην αναγκαιότητα ελέγχου των πράξεων των οργάνων των ΟΤΑ, που όμως εκ του Συντάγματος , συνίσταται μόνο στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων και όχι σκοπιμότητας ή έστω αναγκαιότητάς των και αφετέρου στην επιπλέον γραφειοκρατία που δημιουργείται και επιφέρει καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων των Δήμων και Περιφερειών.
  Πέραν των παραπάνω, που κατά την άποψη μας όμως αποτελούν το πιο κρίσιμο σημείο, έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:
  1.Σήμερα ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται από τη Δ/νση Διοίκησης και τα Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού των Νομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Με τον έλεγχο νομιμότητας σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης απασχολούνται κατ΄αποκλειστικότητα δώδεκα (12) υπάλληλοι και με παράλληλα καθήκοντα δεκατέσσερις (14) υπάλληλοι .
  Στο υπό κρίση σχέδιο νόμου δεν υπάρχει, καμία πρόβλεψη για το προσωπικό που διενεργεί έλεγχο νομιμότητας κατά νομό και δεν διευκρινίζεται εάν το προσωπικό αυτό θα συνεχίσει να ασκεί τον έλεγχο στις κατά τόπους υπηρεσίες των νομών ή θα μεταφερθεί στην έδρα κάθε Περιφέρειας στην οποία θα ευρίσκεται η αυτοτελής κρατική υπηρεσία εποπτείας των ΟΤΑ , ή αν θα παραμείνει στα αντίστοιχα τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με ποιες αρμοδιότητες .
  Πρόταση μας είναι η δημιουργία Γραφείων ανά Νομό με αρμοδιότητα ελέγχου των ΟΤΑ Α΄βαθμού. Στα Γραφεία αυτά να δοθούν αρμοδιότητες που θα προσιδιάζουν με αυτές του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων εντασσόμενα στο διάρθρωση της ΑΥΕ ΟΤΑ.
  Η προαναφερόμενη διάρθρωση της ΑΥΕ ΟΤΑ θα ενισχύσει σαφέστατα την ζητούμενη αποκέντρωση αφενός και αφετέρου θα αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες δυσκολίες λόγω των υπαρκτών προβλημάτων που δημιουργούνται εξαιτίας των αποστάσεων μεταξύ έδρας και των ελεγχόμενων Δήμων. Εξάλλου η μέχρι σήμερα οργανωτική δομή , ήτοι του ελέγχου από τις κατά τόπους υπηρεσίες απέδειξε σαφή λειτουργικότητα και επίλυση όλων των επιμέρους προβλημάτων.
  2. Στο άρθρο 9 με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 239 του Ν.3852/2010 και ειδικότερα στην παρ. 1α. αναφέρεται ότι, «το προσωπικό που υπηρετούσε την 1/6/2016 στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην έδρα κάθε περιφέρειας και ασχολούνταν με τον έλεγχο νομιμότητας……………μετατάσσεται αυτοδικαίως στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων ή κατηγορίας , από τον χρόνο έναρξης λειτουργίας κάθε μίας….»
  Το παρόν άρθρο περιορίζει κατά πολύ το προσωπικό που θα μεταταχθεί αρχικά στις ΑΥΕ , με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας επί μακρύ χρονικό διάστημα , καθώς η προβαλλόμενη πρόβλεψη για μετατάξεις από άλλους φορείς δεν μπορεί να καλύψει το κενό και τίθεται κατά την άποψη μας επ’ αμφιβόλω και χωρίς εξασφαλισμένο αποτέλεσμα.
  Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι, οι ανωτέρω αναφερόμενες περιορισμένες αυτοδίκαιες μετατάξεις δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το τεράστιο όγκο ΄΄ελέγχου νομιμότητας΄΄ των πράξεων των ΟΤΑ οι οποίες θα συσσωρευθούν στην έδρα κάθε περιφέρειας.
  3.Δεν υφίσταται καμία αναφορά για τους υπαλλήλους , οι οποίοι λόγω περιορισμένου προσωπικού στα Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν επωμισθεί και με άλλα παράλληλα καθήκοντα(π.χ. έλεγχο δαπανών , κληροδοτήματα κλπ). Θα ενταχθούν οι υπάλληλοι αυτοί στην ΑΥΕ ΟΤΑ ή θα έχουν το δικαίωμα επιλογής?
  Έχουμε την άποψη ότι το δικαίωμα επιλογής πρέπει να αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα τόσο των υπαλλήλων με παράλληλα καθήκοντα όσο και των υπαλλήλων που απασχολούνται κατ΄αποκλειστικότητα στον έλεγχο ότι με αίτηση του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέξει μεταξύ των δύο αυτών φορέων στη νομιμότητας, καθόσον, έχουμε σαφή αλλαγή φορέα απασχόλησης και πιστεύουμε κατεύθυνση αποδοτικότερης συμμετοχής τους στην εν λόγω υπηρεσία και στη βάσει της σχετικής κατάρτισης και επαγγελματικής του επάρκειας.
  Ειρήσθω εν παρόδω στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί εξαιρετικής σημασίας γεγονός η δέσμευση για ταχεία εκπαίδευση του προσωπικού σε ζητήματα που άπτονται του ελέγχου νομιμότητας, ειδικά και μη όπως π.χ. δημοσίων συμβάσεων, δημοσίων έργων, προμηθειών δημοσίου, Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, πειθαρχικής ευθύνης αιρετών κλπ.
  Περαιτέρω είναι επίσης εξίσου αποφασιστικής σημασίας η σύνταξη του «Κανονισμού διαδικασιών ελέγχου των αποφάσεων των ΟΤΑ» καθώς έχει διαπιστωθεί η μη ομοιόμορφη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τον έλεγχο.
  4.Πρέπει να υπάρξει σχετική αναφορά, σε περίπτωση τροποποίησης της σχετικής διάρθρωσης της ΑΥΕ ΟΤΑ με Γραφεία ανά νομό, έτσι ώστε οι αυτοδίκαια μετατασσόμενοι υπάλληλοι να μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους την μεταφορά τους σε Γραφείο ΑΥΕ του νομού στον οποίο διαμένουν μόνιμα, δίνοντας ταυτόχρονα λύση σε χρόνια προβλήματα συναδέλφων που απασχολούνται μακριά από τον τόπο κατοικίας των.

  5.Άποψη μας είναι ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι θα επωμισθούν το αρχικό βάρος λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής θα πρέπει να τύχουν όχι μόνο ευνοϊκής αντιμετώπισης στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη αλλά και οικονομικής , την οποία τυγχάνουν ήδη και άλλοι υπάλληλοι παρόμοιων εποπτικών ή ελεγκτικών μηχανισμών.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 10:38 | ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

  ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Ν.3852/2010

  Άρθρο 1
  Σύσταση Δήμων
  33. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγιάσου β. Αγίας Παρασκευής γ. Γέρας δ. Ερεσού – Αντίσσης ε. Ευεργέτουλα στ. Καλλονής ζ. Λουτροπόλεως Θερμής η. Μανταμάδου θ. Μήθυμνας ι. Μυτιλήνης ια. Πέτρας ιβ. Πλωμαρίου και ιγ. Πολιχνίτου, οι οποίοι καταργούνται
  Πρόταση
  Άρθρο1 παρ.33
  Υιοθέτηση της πρότασης του Ι.Τ.Α για τη δημιουργία πέντε Δήμων στο νησί, όπου ο νέος Δήμος Μυτιλήνης θα επέχει θέση Μητροπολιτικού Δήμου.
  Χωροθέτηση των νέων Δήμων σύμφωνα με το ανάγλυφο και της ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
  Έγκαιρη κατανομή προσωπικού, πόρων, μέσων αλλά και υποχρεώσεων.

  Άρθρο 101
  Δίκτυα δήμων και περιφερειών
  1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή δήμοι και περιφέρειες, με κοινά χαρακτηριστικά, μπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Κ.Δ.Κ., με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ..
  2. Τα ανωτέρω δίκτυα συνιστώνται με αποφάσεις των οικείων συμβουλίων των συμμετεχόντων Ο.Τ.Α., και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κ.Δ.Κ., όπως ισχύει, και το άρθρο 741 του Α.Κ..
  3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του δικτύου δύνανται να συμμετέχουν σε αυτό κοινωνικοί φορείς με σκοπούς αντίστοιχους αυτών του δικτύου, καθώς και πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα.
  4. Με το καταστατικό τους καθορίζονται οι πόροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, η διοίκησή τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία τους.

  Πρόταση
  Άρθρο 101
  Πρόβλεψη και για ΔΙΚΤΥΑ κοινοτήτων όπου οι κοινότητες ενός δήμου θα μπορούν να συστήσουν με απόφαση τον οικείων συμβουλίων τους και την έγκριση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Πρότυπη μορφή μπορεί να αποτελέσει το υφιστάμενο ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ.

  Άρθρο 266
  Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα
  οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων
  2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.
  3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό.

  Πρόταση
  Άρθρο 266

  παρ 2.
  Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η πρόταση ‘’μετά από εισήγηση κάθε δημοτικής – τοπικής κοινότητας η οποία και θα έχει αποφασιστικό χαρακτήρα’’.
  Παρ 3.
  Υποχρεωτική κατανομή ποσού ανά Δημοτική Ενότητα ώστε να συνταχθούν επιμέρους τοπικοί προϋπολογισμοί.

  Επιπλέον πόροι στους νησιωτικούς Δήμους , που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες λόγω της ύπαρξης πληθώρας δομών και υποδομών (περισσότερα σχολεία, παιδικές χαρές, αστικά και αγροτικά οδικά δίκτυα, γήπεδα, λιμενικές εγκαταστάσεις κτλ), σε σχέση με Δήμους της ηπειρωτικής Ελλάδας.

  Για το Δίκτυο Κοινοτήτων Λέσβου

  Προκόπης Σινάνης
  Συντονιστής Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 02:58 | Χ.Δ.

  Δικαιωση τωρα στα παιδια των πρωην stage.
  Διαθετουν εμπειρια και προσοντα.
  Φτανει πια τοσα χρονια κοροιδια.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 09:53 | ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Θεωρούμε την ενεργοποίηση των διατάξεων των άρθρων 214 – 240 του Ν. 3852/2010 ως τροποποιούνται, ως θετικό στοιχείο, να οδηγηθούμε προοδευτικά σε Δήμους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα απαλλαγμένους από φαινόμενα κακοδιοίκησης που συντρεχόντων και άλλων γεγονότων επιτρέπουν την εμφάνιση φαινομένων διαπλοκής , στα οποία αναφέρονται οι ετήσιες εκθέσεις των Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Συνήγορου του Πολίτη.
  Δεν γνωρίζουμε τους λόγους που οδήγησαν να προβλέπεται με το σχέδιο νόμου ως έδρα της αυτοτελούς υπηρεσίας η έδρα της Περιφέρειας αντί της Αποκεντρωμένης, που όριζε ο Ν. 3852/2010 και ούτε μπορούμε να εκτιμήσουμε εάν το περιβάλλον της Περιφέρειας προσφέρεται καλλίτερα από εκείνο της Αποκεντρωμένης.
  Εκτιμούμε ότι η αυτοτελής Υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ προσφέρεται σε ότι αφορά τους Δήμους, για να μας δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου που ασκείται η διοίκηση στους Δήμους για να αποτρέπονται με τα μέτρα που θα λαμβάνονται αρμοδίως (ΥΠΕΣ) φαινόμενα κακοδιοίκησης.
  Αυτό μπορεί να γίνει εάν οι επιτόπιοι έλεγχοι είναι περιοδικοί και ενεργούνται βάσει προκαθορισμένων ενδεικτών κριτηρίων.
  Προσδοκούμε ότι σε αυτό το 1ο βήμα της ενεργοποίησης της αυτοτελούς Υπηρεσίας ΟΤΑ θα υπάρξει συνέχεια με μια ολοκληρωμένη αποτίμηση της Οργάνωσης και λειτουργίας των Καλλικρατικών Δήμων, η οποία δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα παρότι παρήλθε 6ετία. Απαιτείται ερωτηματολόγιο προς τα Δ.Σ. των 325 Δήμων.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 08:30 | Κατερίνα Α.

  Είναι θετική αυτή η διάταξη για τη δημιουργία του φορέα εποπτείας ΟΤΑ. Επειδή αναφέρεται η περίπτωση των πολυτέκνων που δεν είναι η μοναδική κατηγορία ευπαθούς κατηγορίας πληθυσμού, είναι σκόπιμο να συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση των μονογονεικών οικογενειών που είναι συνεχώς αυξανόμενες και οφείλουν κοινωνικής προσοχής και προστασίας.

 • 30 Αυγούστου 2016, 19:40 | Μανώλης

  Υπουργέ, το μείζον θέμα του Ελληνισμού αυτή τη στιγμή είναι το Δημογραφικό…, θα πρέπει επιτέλους να συμπληρωθεί ο Νόμος 3463/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερος και φιλικότερος προς τις πολυμελείς οικογένειες, οι οποίες τα τελευταία μνημονιακά χρόνια περιήλθαν σε δυσμενέστερη οικονομική κατάσταση από μία σειρά αντιοικογενειακών, αντιπολυτεκνικών και αντιδημογραφικών μέτρων. ( Φορολογική εξομοίωση πολύτεκνων με τους άγαμους και άτεκνους, αύξηση του Φ.Π.Α. κ.α).

  Ειδικότερα να παρασχεθούν δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού που θα συμβάλλουν στην στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, αλλά και στην άμβλυνση του μείζονος Εθνική σημασίας και σπουδαιότητας δημογραφικού προβλήματος που συνιστά και την μεγαλύτερη απειλή για την πατρίδα μας.

  Συγκεκριμένα να συμπεριληφθούν άρθρα που θα αναφέρουν ότι :

  1) «Παρέχεται η ευχέρεια στην τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ Βαθμού να καταβάλλει, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της, εφάπαξ ποσόν σε μητέρες Ελληνικής Υπηκοότητας, που αποκτούν παιδί πέραν του τρίτου, το οποίο θα μπορούν να το επιδοτούν επί μία εξαετία από της ημερομηνίας της γέννησής του. Τα εν λόγω ποσά να μπορούν να τα αντλούν από οιαδήποτε πηγή εσόδων συμπεριλαμβανομένων και των ανταποδοτικών».

  2) » Οι πολύτεκνες οικογένειες θα μπορούν κατά προτεραιότητα να εγγράφουν τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς , καθώς και στα Δημοτικά Ωδεία, τους Οργανισμούς άθλησης και στα λοιπά Νομικά πρόσωπα των Περιφερειών ή των Δήμων εντελώς δωρεάν ή με την καταβολή ενός συμβολικού ποσού, για τα τροφεία και την μεταφορά των ανηλίκων, κατά την κρίση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

  3) «Οι εργαζόμενες πολύτεκνες μητέρες στην τοπική αυτοδιοίκηση θα απολαμβάνουν ειδικής ευνοϊκής μεταχείρισης, εργαζόμενες σε υπηρεσίες που βρίσκονται πλησιέστερα προς τον τόπο της κατοικίας τους και με ωράριο που θα εναρμονίζεται καλλίτερα με αυτό του σχολικού προγράμματος των παιδιών τους.»

 • 27 Αυγούστου 2016, 13:55 | Παναγής Δελακάς

  Τώρα που οι Δήμοι αντιμετωπίζουν μεγάλα Οικονομικά προβλήματα:
  – Είναι πολύ αναγκαίο να συσταθεί και το Δημοτικό Ταμείο Συντήρησης Δημοτικής Οδοποιίας, (υπό την εποπτεία ενός αντίστοιχου φορέα).
  Τα έσοδα του Ταμείου μπορεί να είναι από παραβάσεις του ΚΟΚ, από Δημ. τέλη (ένα ποσοστό), από τον ΟΠΑΠ κλπ κλπ και θα αφορά αποκλειστικά την συντήρηση των Δημοτικών δρόμων (Λακκούβες, στηθαία ασφαλείας, σήμανση, διαγράμμιση κλπ).
  – Επίσης ένα αντίστοιχο Δημοτικό Ταμείο συντήρησης Δημοτικών κτηρίων.

 • 26 Αυγούστου 2016, 20:13 | Ντίνος Τριανταφύλλου

  Θερμά Συγχαρητήρια! Επιτέλους η εποπτεία των ΟΤΑ γίνεται πράξη με κύρος, διαφάνεια και την εγγύηση της Πολιτείας. Το Δημόσιο αρχίζει και οργανώνεται.